Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 24
z 3
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
26/2022OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE NA POTRZEBY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU MIASTA RYPIN W REJONIE POMIĘDZY UL. DŁUTKA, UL. 3 MAJA, UL. MŁAWSKĄ I UL. MALANOWSKIEGOII.6721.2.202110-11-2022 10:2310-11-2022 10:23Urząd Miasta RypinInstytut Rozwoju Miast i Regionów
25/2022PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA RYPIN W REJONIE UL. WARSZAWSKIEJII.6721.1.202118-10-2022 13:4718-10-2022 13:47Urząd Miasta Rypin*******,*******
24/2022STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA RYPINII.6720.1.202115-09-2022 10:0715-09-2022 10:06Urząd Miasta RypinBurmistrz Miasta Rypin
23/2022Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegoII.6720.1.202115-09-2022 10:0714-09-2022 15:01Urząd Miasta Rypin*******,*******,*******
17/2022Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości wymaganych w prognozie oddziaływania na środowiskoWOO.411.104.2022.AT15-09-2022 10:0725-08-2022 14:46Urząd Miasta RypinRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
18/2022Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości wymaganych w prognozie oddziaływania na środowiskoNNZ.9022.1.7.202215-09-2022 10:0725-08-2022 14:46Urząd Miasta RypinPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie
19/2022PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA RYPINII.6720.1.202115-09-2022 10:0704-08-2022 08:26Urząd Miasta Rypin*******
2/2022Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości wymaganych w prognozie oddziaływania na środowiskoII.6720.1.202115-09-2022 10:0723-02-2022 09:18Urząd Miasta RypinPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie
1/2022Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości wymaganych w prognozie oddziaływania na środowiskoII.6720.1.202115-09-2022 09:5723-02-2022 09:17Urząd Miasta RypinRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
20/2022OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA RYPIN W REJONIE UL. WARSZAWSKIEJII.6721.1.202125-08-2022 14:4025-08-2022 14:40Urząd Miasta Rypin*******,*******
z 3