Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 50
z 5
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
20/2023Decyzja o warunkach zabudowyII.6730.43.202322-09-2023 12:5722-09-2023 12:57Urząd Miasta RypinBurmistrz Miasta Rypin
19/2023Uchwała nr LXVIII/417/2023 Rady Miasta Rypin z dnia 06 września 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Rypin w rejonie pomiędzy ul. Dłutka, ul. 3 Maja, ul. Mławską i ul. MalanowskiegoII.6721.2.202108-09-2023 11:1908-09-2023 11:19Urząd Miasta RypinBurmistrz Miasta Rypin
18/2023Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięciaNiŚ.6220.2.3.202310-08-2023 10:2510-08-2023 10:25Urząd Miasta Rypin*******
17/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachNiŚ.6220.2.3.202310-08-2023 10:2010-08-2023 10:20Urząd Miasta RypinPROTECH Sp. z o.o.
3/2023Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta RypinII.6720.1.202128-07-2023 09:2925-01-2023 14:07Urząd Miasta RypinBurmistrz Miasta Rypin
18/2022Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości wymaganych w prognozie oddziaływania na środowiskoNNZ.9022.1.7.202228-07-2023 09:2925-08-2022 14:46Urząd Miasta RypinPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie
1/2022Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości wymaganych w prognozie oddziaływania na środowiskoII.6720.1.202128-07-2023 09:2923-02-2022 09:17Urząd Miasta RypinRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
11/2023MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA RYPIN W REJONIE UL. WARSZAWSKIEJII.6721.1.202128-07-2023 09:2710-05-2023 09:57Urząd Miasta RypinBurmistrz Miasta Rypin
29/2022STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA RYPIN W REJONIE UL. WARSZAWSKIEJII.6721.1.202128-07-2023 09:2614-12-2022 11:31Urząd Miasta RypinBurmistrz Miasta Rypin
28/2022PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANu ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA RYPIN W REJONIE UL. WARSZAWSKIEJII.6721.1.202128-07-2023 09:2614-12-2022 10:47Urząd Miasta Rypin*******
z 5