Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 358
z 36
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
7/2021Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska WOO.410.404.2021.AT (Opinia)17-12-2021 10:5317-12-2021 10:53Urząd Miasta RadziejówRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
6/2021Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny NNZ 9027.6.3.2/21 (Opinia)17-12-2021 10:5317-12-2021 10:53Urząd Miasta RadziejówPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie
3/2021Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.17-12-2021 10:5317-12-2021 10:53Urząd Miasta RadziejówPracownia Projektowa Sieć 1 Paweł Łukowicz
2/2021Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny N.NZ 40-6-1-2/2117-12-2021 10:5317-12-2021 10:53Urząd Miasta RadziejówPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie
1/2021Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska WOO.411.55.2021.MD117-12-2021 10:5317-12-2021 10:53Urząd Miasta RadziejówRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
4/2021Prognoza oddziaływania na środowisko.B.6721.1.202117-12-2021 10:5317-12-2021 10:53Urząd Miasta RadziejówPracownia Projektowa Sieć 1 Paweł Łukowicz
5/2021Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.B.6721.1.202117-12-2021 10:5317-12-2021 10:53Urząd Miasta RadziejówPracownia Projektowa Sieć 1 Paweł Łukowicz
8/2019Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów30-10-2019 13:4830-10-2019 13:48Urząd Miasta RadziejówPracownia Projektowa Sieć 1 Paweł Łukowicz
7/2019Prognoza oddziaływania na środowisko.30-10-2019 13:4530-10-2019 13:45Urząd Miasta RadziejówPracownia Projektowa Sieć 1 Paweł Łukowicz
3/2019Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów13-08-2019 09:1813-08-2019 09:18Urząd Miasta RadziejówPracownia Projektowa Sieć 1 Paweł Łukowicz
z 36