Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 7722
z 773
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
3/2018Zgłoszenie instalacji energetycznejIGK.6222.1.201808-02-2018 13:4508-02-2018 13:45Urząd Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBL POLAND Sp. z o.o.
4/2018Informacja o nieistotnej zmianie w instalacji stacji bazowej BT30961 Piotrków_Przemysłowa przy ul. Glinianej 4.IGK.6222.2.201805-02-2018 09:0205-02-2018 09:02Urząd Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoPOLKOMTEL Sp. z o.o. przez pełnomocnika,PL2014 przez pełnomocnika
220/2017Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Piotrkowa Trybunalskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoPPIS-ON-ZSZ-441/10/201717-01-2018 13:3417-01-2018 13:34Urząd Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim
221/2017Uchwała Nr XXVII/566/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"PPP4101.1.201617-01-2018 13:3417-01-2018 13:34Urząd Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoPracownia Planowania Przestrzennego,WMW PROJEKT S.C. ŁÓDŹ
219/2017Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"PPP.4101.1.201617-01-2018 13:3417-01-2018 13:34Urząd Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoPracownia Planowania Przestrzennego      
218/2017Projekt zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"PPP.4101.1.201617-01-2018 13:3417-01-2018 13:34Urząd Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoPracownia Planowania Przestrzennego,WMW PROJEKT S.C. ŁÓDŹ
217/2017Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Piotrkowa Trybunalskiego1. PPIS-ON-ZNS-4412/2/17, 2. WOOŚ_II.411.57.2017.MGw17-01-2018 13:3417-01-2018 13:34Urząd Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
2/2018Zgłoszenie instalacji - 2 stanowisk spawalniczychIGK.6222.41.201717-01-2018 12:5117-01-2018 12:51Urząd Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoCooper-Standard Automotive Piotrków Sp. z o.o. przez pełnomocnika
216/2017Zgłoszenie instalacji energetycznej04-01-2018 13:3804-01-2018 13:38Urząd Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoHaering Polska Sp. z o.o.
1/2018Zmiana danych w zgłoszeniu instalacji emitującej pola elektromagnetyczne 28043 (88059N!) w Piotrkowie Trybunalskim,ul. Słowackiego 67.IGK.6222.44.201704-01-2018 11:0304-01-2018 11:03Urząd Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoT-MOBILE POLSKA S.A. przez pełnomocnika
z 773