Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1220
z 122
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
22/2020Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Brynickiej w Miasteczku Śląskim.G.6721.3.202022-12-2020 11:5922-12-2020 11:59Urząd Miasta Miasteczko ŚląskieBurmistrz Miasta Miasteczko Śląskie
30/2020miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Brynickiej w Miasteczku ŚląskimG.6721.3.202022-12-2020 11:5922-12-2020 11:59Urząd Miasta Miasteczko ŚląskieBurmistrz Miasta Miasteczko Śląskie
29/2020miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na północ od Huty Cynku "Miasteczko Śląskie"G.6721.2.202021-12-2020 09:0121-12-2020 09:01Urząd Miasta Miasteczko ŚląskieBurmistrz Miasta Miasteczko Śląskie
28/2020zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasteczko ŚląskieG.6720.1.201921-12-2020 08:5721-12-2020 08:57Urząd Miasta Miasteczko ŚląskieBurmistrz Miasta Miasteczko Śląskie
27/2020miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Miasteczko ŚląskieG.6721.1.201921-12-2020 08:5021-12-2020 08:50Urząd Miasta Miasteczko ŚląskieBurmistrz Miasta Miasteczko Śląskie
26/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości o nr ewid. 501/1 w Miasteczku ŚląskimM.6131.61.202026-10-2020 07:5226-10-2020 07:52Urząd Miasta Miasteczko ŚląskieBurmistrz Miasta Miasteczko Śląskie
25/2020Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości o nr ewid. 501/1 w Miasteczku ŚląskimM.6131.61.202026-10-2020 07:5226-10-2020 07:52Urząd Miasta Miasteczko ŚląskieHuta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A.
24/2020wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa infrastruktury technicznej w zakresie produkcji en. elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w KaletachM.6220.11.202002-10-2020 10:4502-10-2020 10:45Urząd Miasta Miasteczko ŚląskieSolaris Ventum Sp. zo.o.
36/2019decyzja środowiskowa "Przebudowa układu odciągowego i wentylacyjnego pieca szybowego z wentylacji mokrej na suchą z zastosowaniem filtra pulsacyjnego.M.6220.6.201902-10-2020 10:3902-10-2020 10:39Urząd Miasta Miasteczko ŚląskieBurmistrz Miasta Miasteczko Śląskie
34/2019Wniosek o wydanie dec. środowiskowej "Przebudowa układu odciągowego i wentylacji namiarowni pieca szybowego z wentylacji mokrej na sucha z zastosowaniem filtra pulsacyjnegoM.6220.6.201902-10-2020 10:3902-10-2020 10:39Urząd Miasta Miasteczko ŚląskieHuta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A.
z 122