Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1131
z 114
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
12/2018decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego na działce 5713/7 przy ul. Nakielskiej w Tarnowskich GórachM.6131.22.201818-05-2018 14:1318-05-2018 14:13Urząd Miasta Miasteczko ŚląskieBurmistrz Miasta Miasteczko Śląskie
13/2018decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnacych w pasie drogowym ul. Towarowej w Tarnowskich GórachM.6131.3.201818-05-2018 14:1218-05-2018 14:12Urząd Miasta Miasteczko ŚląskieBurmistrz Miasta Miasteczko Śląskie
15/2018decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew rosnących na terenie ROD "Szczęść Boże" w Tarnowskich GórachM.6131.21.201818-05-2018 14:1218-05-2018 14:12Urząd Miasta Miasteczko ŚląskieBurmistrz Miasta Miasteczko Śląskie
11/2018wniosek na usunięcie drzew rosnących przy ul. Nakielskiej Tarnowskie Góry dz. 5713/7M.6131.22.201818-05-2018 14:1218-05-2018 14:12Urząd Miasta Miasteczko ŚląskieWspólnota Mieszkaniowa
10/2018wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew w pasie drogowym ul.Towarowej Tarnowskie GoryM.6131.3.201818-05-2018 14:0918-05-2018 14:09Urząd Miasta Miasteczko ŚląskieMZDiM Tarnowskie Góry
14/2018wniosek na usunięcie drzew rosnących na terenie ROD "Szczęść Boże" w Tarnowskich GórachM.6131.21.201818-05-2018 14:0918-05-2018 14:09Urząd Miasta Miasteczko Śląskie*******
7/2018decyzja zezwalająca na usunięcie 5 drzew ul. Miodowa Tarnowskie Góry dz. 2130/2M.6131.9.201818-05-2018 14:0918-05-2018 14:09Urząd Miasta Miasteczko ŚląskieBurmistrz Miasta Miasteczko Śląskie
1/2018postanowienie w sprawie stwierdzenia braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. poszerzenie złoża kruszywa naturalnego "Miasteczko" w granicach działek 39/3, 40/3 w Gminie Miasteczko Śl.M.6220.7.201711-05-2018 09:5311-05-2018 09:53Urząd Miasta Miasteczko ŚląskieBurmistrz Miasta Miasteczko Śląskie
9/2018decyzja zezwalająca na usunięcie drzew przy ul. Zagórskiej w Tarnowskich Górach dz. nr 243/4M.6131.10.201811-05-2018 09:5311-05-2018 09:53Urząd Miasta Miasteczko ŚląskieBurmistrz Miasta Miasteczko Śląskie
30/2017wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Poszerzenie eksploatacji złoża naturalnego "Miasteczko" w granicach działek 39/3, 40/3 w Gminie Miasteczko Śl."M.6220.7.201719-04-2018 15:3219-04-2018 15:32Urząd Miasta Miasteczko ŚląskiePIACH-BUD Sp. z o.o. s.k
z 114