Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 19089
z 1909
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
809/2022(GK) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówGK-OD-I.6131.1360.202201-12-2022 12:3901-12-2022 12:39Urząd Miasta LublinSpółdzielnia Mieszkaniowa "CZUBY"
848/2022(GK) Decyzja na usunięcie drzew lub krzewówGK-OD-I.6131.1360.202201-12-2022 12:3901-12-2022 12:39Urząd Miasta LublinPrezydent Miasta Lublin
760/2022(GK) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówGK-OD-I.6131.1288.202230-11-2022 13:1130-11-2022 13:11Urząd Miasta LublinBAARD Sp. z o. o.
847/2022(GK) Decyzja na usunięcie drzew lub krzewówGK-OD-I.6131.1288.202230-11-2022 13:1130-11-2022 13:11Urząd Miasta LublinPrezydent Miasta Lublin
846/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Nagietkowej w Lublinie, na działkach o nr ewid. 2/7, 3/1 (obr. 24, ark. 8)OŚ-OD-I.6220.174.202229-11-2022 13:1729-11-2022 13:17Urząd Miasta LublinSWIETELSKY Sp. z o. o.
845/2022Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów (złomu), przetwarzaniu złomu na prasonożycy o zdolności produkcyjnej 10 Mg/dobę, dodatkowych procesach przetwarzania takich jak cięcie palnikami, paczkowanie, przesiewanie na działkach nr ewid. 139/68 i 137/70 przy ul. Metalurgicznej 15 w LublinieOŚ-OD-I.6220.141.202229-11-2022 13:1129-11-2022 13:11Urząd Miasta LublinCelsa "Huta Ostrowiec" Sp. z o.o.
842/2022Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów gleby i ziemi na terenie istniejącej Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG Sp. z o.o. przy ul. Metalurgicznej 13E w LublinieOŚ-OD-I.6220.57.202229-11-2022 08:1029-11-2022 08:10Urząd Miasta LublinStrabag Sp. z o. o.
844/2022(DŚ) Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku produkcyjno-biurowego o halę produkcyjno-magazynową z zapleczem socjalnym na działce nr ew. 139/39 przy ul. Metalurgicznej 13B w Lublinie.OŚ-OD-I.6220.114.202228-11-2022 14:2128-11-2022 14:21Urząd Miasta LublinBorg Automotive Sp. zo.o.
843/2022(GK) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówGK-OD-I.6131.1430.202228-11-2022 09:4628-11-2022 09:46Urząd Miasta LublinADM Śródmieście Sp. z o.o.
841/2022(PL)Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.PL-PF-I.6721.26.201225-11-2022 12:5025-11-2022 12:50Urząd Miasta LublinPrezydent Miasta Lublin
z 1909