Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 19979
z 1998
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
771/2023(GK) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówGK-DO-I.6131.213.202305-12-2023 14:5905-12-2023 14:59Urząd Miasta LublinGreen Project Poland sp. z o.o.
770/2023(GK) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówGK-DO-I.6131.231.202305-12-2023 14:0305-12-2023 14:03Urząd Miasta LublinSpółdzielnia Mieszkaniowa "Spółdzielca"
769/2023(GK) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówGK-DO-I.6131.192.202305-12-2023 12:5505-12-2023 12:55Urząd Miasta LublinKUL JP II Katolicki Uniwersytet Lubelski
653/2023(GK) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówGK-OD-I.6131.962.202305-12-2023 10:3105-12-2023 10:31Urząd Miasta Lublin(RSM) Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Motor"
768/2023(GK) Decyzja na usunięcie drzew lub krzewówGK-OD-I.6131.962.202305-12-2023 10:3105-12-2023 10:31Urząd Miasta LublinPrezydent Miasta Lublin
765/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – studni S1 ujęcia wód podziemnych o zdolności poboru wody ponad 10 m3/h, z utworów kredowych do celów socjalno-bytowych i p.poż. w obrębie działki nr 148/1 (obr. Zemborzyce Kościelne V 0052, ark. 4) przy ul. Tęczowej w LublinieOŚ-OD-I.6220.135.202304-12-2023 15:3104-12-2023 15:31Urząd Miasta LublinPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ELWIX” Sp. z o. o.
766/2023Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Choiny w LublinieOŚ-OD-I.6220.52.202304-12-2023 15:3104-12-2023 15:31Urząd Miasta LublinPrezydent Miasta Lublin
767/2023Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Terminal Paliw Lublin – rozbudowa pojemności magazynowej” przy ul. Zemborzyckiej 116b w LublinieOŚ-OD-I.6220.146.202204-12-2023 13:1504-12-2023 13:15Urząd Miasta LublinPrezydent Miasta Lublin
764/2023(DŚ) Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku produkcyjno-biurowego o halę produkcyjno-magazynową z zapleczem socjalnym na działce nr ew. 139/39 przy ul. Metalurgicznej 13B w Lublinie.OŚ-OD-I.6220.114.202204-12-2023 09:0004-12-2023 09:00Urząd Miasta LublinPrezydent Miasta Lublin
684/2023(GK) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówGK-OD-I.6131.999.202301-12-2023 14:1201-12-2023 14:12Urząd Miasta LublinSpółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa "Instalator"
z 1998