Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1538
z 154
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
52/2018Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoAM.6721.3.201712-09-2018 10:5912-09-2018 10:59Urząd Miasta LeżajskBurmistrz Leżajska
37/2018Projekt zmiany Nr 97/17 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska oraz prognozy oddziaływania na środowiskoAM.6720.1.201712-09-2018 09:2112-09-2018 09:21Urząd Miasta LeżajskBurmistrz Leżajska
45/2018Uzgodnienie dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego Nr 69/17 dla terenu położonego przy ul. Studziennej w LeżajskuAM.6721.3.201727-06-2018 14:1127-06-2018 14:11Urząd Miasta LeżajskRegionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Rzeszowie
41/2017Projekt zmiany nr 9/17 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska oraz prognozy oddziaływania na środowisko.AM.6720.1.201706-06-2018 11:1806-06-2018 11:18Urząd Miasta LeżajskBurmistrz Leżajska
16/2018Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoOŚ.6220.1.201806-06-2018 11:0806-06-2018 11:08Urząd Miasta LeżajskBurmistrz Leżajska
9/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOŚ.6220.1.201806-06-2018 11:0706-06-2018 11:07Urząd Miasta LeżajskPKN ORLEN S.A>
36/2018Wniosek o wycięcie drzewOŚ.6131.34.201809-05-2018 12:2709-05-2018 12:27Urząd Miasta Leżajsk*******
35/2018Wniosek o wycięcie drzewOŚ.6131.33.201808-05-2018 09:0008-05-2018 09:00Urząd Miasta Leżajsk*******
34/2018Wniosek o wycięcie drzewOŚ.6131.32.201807-05-2018 11:4107-05-2018 11:41Urząd Miasta Leżajsk*******,*******
33/2018Wniosek o wycięcie drzewOŚ.6131.31.201802-05-2018 09:1302-05-2018 09:13Urząd Miasta Leżajsk*******,*******
z 154