Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2505
z 251
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
30/2020Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko22-12-2020 10:5522-12-2020 10:55Urząd Miasta KrasnystawPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie
31/2020Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowiskoWSTII.411.18.2020.DB22-12-2020 10:5522-12-2020 10:55Urząd Miasta KrasnystawRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych II
27/2020Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw09-12-2020 10:2209-12-2020 10:22Urząd Miasta KrasnystawBurmistrz Krasnegostawu
28/2020Informacja o przyjęciu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta KrasnystawIBD.6720.18.2019-202009-12-2020 10:2209-12-2020 10:22Urząd Miasta KrasnystawBurmistrz Krasnegostawu
29/2020Wyłożenie projektu planu miejscowego w rejonie ulic: Sokołowskiego i Polewanej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wgląduIBD.6721.2019-202009-12-2020 10:2209-12-2020 10:22Urząd Miasta KrasnystawBurmistrz Krasnegostawu
2/2020Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko14-05-2020 09:4514-05-2020 09:45Urząd Miasta KrasnystawBurmistrz Krasnegostawu
3/2020Informacja o przyjęciu miejscowego planuIBD.6721.26.2018-202014-05-2020 09:4514-05-2020 09:45Urząd Miasta KrasnystawBurmistrz Krasnegostawu
4/2020Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta14-05-2020 09:4514-05-2020 09:45Urząd Miasta KrasnystawBurmistrz Krasnegostawu
5/2020Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko14-05-2020 09:4514-05-2020 09:45Urząd Miasta KrasnystawPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie
6/2020Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko14-05-2020 09:4514-05-2020 09:45Urząd Miasta KrasnystawRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych II
z 251