Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2500
z 250
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2020Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko14-05-2020 09:4514-05-2020 09:45Urząd Miasta KrasnystawBurmistrz Krasnegostawu
3/2020Informacja o przyjęciu miejscowego planuIBD.6721.26.2018-202014-05-2020 09:4514-05-2020 09:45Urząd Miasta KrasnystawBurmistrz Krasnegostawu
4/2020Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta14-05-2020 09:4514-05-2020 09:45Urząd Miasta KrasnystawBurmistrz Krasnegostawu
5/2020Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko14-05-2020 09:4514-05-2020 09:45Urząd Miasta KrasnystawPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie
6/2020Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko14-05-2020 09:4514-05-2020 09:45Urząd Miasta KrasnystawRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych II
7/2020Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko - PPIS14-05-2020 09:4514-05-2020 09:45Urząd Miasta KrasnystawPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie
8/2020Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko - RDOŚ14-05-2020 09:4514-05-2020 09:45Urząd Miasta KrasnystawRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych II
1/2020Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:Sokołowskiego i Polewanej w KrasnymstawieIBD.6721.1.2.2019-202013-01-2020 14:2113-01-2020 14:21Urząd Miasta KrasnystawBurmistrz Krasnegostawu
21/2019Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw16-12-2019 11:0616-12-2019 11:06Urząd Miasta KrasnystawRada Miasta
22/2019Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta KrasnystawIBD.6720.1.201916-12-2019 11:0616-12-2019 11:06Urząd Miasta KrasnystawBurmistrz Krasnegostawu
z 250