Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 32290
z 3229
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1320/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWS-05.6131.2.238.2021.AU01-12-2021 12:5901-12-2021 12:59Urząd Miasta KrakowaAWIM Kraków
1319/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWS-05.6131.2.212.2021.AU01-12-2021 12:4901-12-2021 12:49Urząd Miasta KrakowaMikoś Investment sp. zo.o
1318/2021Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.WS-04.6220.84.2021.AD01-12-2021 12:4401-12-2021 12:44Urząd Miasta Krakowa*******
1317/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWS-05.6131.1.610.2021.AS01-12-2021 12:2801-12-2021 12:28Urząd Miasta KrakowaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
1316/2021Wniosek o wydanie zezwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków na usunięcie 12 drzew (os. Hutnicze dz. nr 15/3, 15/4, 15/5, 26, 139/1, 252, 253) z terenu układu urbanistycznego Nowej Huty wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1132, dec. z 30.12.2004 r.kz-03.6131.156.2021.jw01-12-2021 11:3801-12-2021 11:38Urząd Miasta Krakowa
1315/2021Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łowińskiego”nie dotyczy01-12-2021 11:0401-12-2021 11:04Urząd Miasta KrakowaWydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa
1314/2021Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łowińskiego"nie dotyczy01-12-2021 11:0401-12-2021 11:04Urząd Miasta KrakowaPrezydent Miasta Krakowa
1313/2021Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewWS-05.6131.1.441.2021.BB30-11-2021 15:5330-11-2021 15:53Urząd Miasta KrakowaPrezydent Miasta Krakowa - Wydział Kształtowania Środowiska
1312/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWS-05.6131.1.658.2021.BB30-11-2021 15:4130-11-2021 15:41Urząd Miasta KrakowaSpółdzielnia Mieszkaniowa "UGOREK"
1311/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewaWS-05.6131.1.638.2021.BB30-11-2021 15:3430-11-2021 15:34Urząd Miasta KrakowaSpółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólnota Dąbie"
z 3229