Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 31610
z 3161
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
634/2021Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lindego”nie dotyczy23-07-2021 14:3623-07-2021 14:36Urząd Miasta KrakowaPrezydent Miasta Krakowa
635/2021Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lindego”nie dotyczy23-07-2021 14:3623-07-2021 14:36Urząd Miasta KrakowaWydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa
632/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWS-05.6131.2.108.2021.DS23-07-2021 09:4823-07-2021 09:48Urząd Miasta KrakowaMONRA PRESTIGE GROUP Sp. z o.o
623/2021Wniosek o wydanie zezwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytkówKZ-03.6131.76.2021.NP21-07-2021 09:0221-07-2021 09:02Urząd Miasta Krakowa
624/2021Wniosek o wydanie pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zieleni zabytkowejKZ-03.4125.11.76.2021.NP21-07-2021 09:0221-07-2021 09:02Urząd Miasta Krakowa
619/2021Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wita Stwosza”nie dotyczy20-07-2021 13:5520-07-2021 13:55Urząd Miasta KrakowaWydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa
620/2021Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wita Stwosza”nie dotyczy20-07-2021 13:5520-07-2021 13:55Urząd Miasta KrakowaPrezydent Miasta Krakowa
621/2021Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory-Zachód”nie dotyczy20-07-2021 13:5520-07-2021 13:55Urząd Miasta KrakowaInstytut Rozwoju Miast i Regionów
622/2021Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory-Zachód”nie dotyczy20-07-2021 13:5520-07-2021 13:55Urząd Miasta KrakowaInstytut Rozwoju Miast i Regionów
618/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.WS-05.6131.1.303.2021.AB20-07-2021 08:3220-07-2021 08:32Urząd Miasta KrakowaGmina Miejska Kraków - Zarząd Zieleni Miejskiej
z 3161