Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 28239
z 2824
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
993/2019Wniosek o wydanie zezwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytkówKZ-03.6131.121.2019.NP19-09-2019 16:2519-09-2019 16:25Urząd Miasta KrakowaHolding Liwa sp. z o. o.
994/2019Wniosek o wydanie pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zieleni zabytkowejKZ-03.4125.11.144.2019.NP19-09-2019 16:2519-09-2019 16:25Urząd Miasta KrakowaHolding Liwa sp. z o. o.
992/2019Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.WS-04.6220.35.2019.RJ19-09-2019 15:3119-09-2019 15:31Urząd Miasta KrakowaPrezydent Miasta Krakowa-Wydział Kształtowania Środowiska
991/2019Decyzja zmieniająca za zgodą strony - na wniosek Pana Adama Nowaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Adam Nowak ALNICO z adresem stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: 31-833 Kraków, os. Jagiellońskie 12/5 (NIP: 6781231386, REGON: 351163776) - decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.08.2014r. znak: WS-06.6233.1.96.2014.MW, udzielającą zezwolenia na zbieranie odpadów w obrębie zakładu zlokalizowanego przy ul. Nad Drwiną 13 w Krakowie.WS-06.6233.30.2019.DZ19-09-2019 13:4319-09-2019 13:43Urząd Miasta Krakowa
990/2019Decyzja umarzająca w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania nakazu usunięcia odpadów składowanych na terenie działek nr 362/1, 362/2 i 332/2 obr. 89 Podgórze położonych w Krakowie przy ul. Starowiejskiej w Krakowie.WS-06.6236.5.2017.DZ19-09-2019 12:4819-09-2019 12:48Urząd Miasta Krakowa
989/2019Zezwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 986/19 na usunięcie 2 drzew (os. Na Skarpie 6) usytuowanych na terenie układu urbanistycznego Nowej Huty, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1132, decyzją z dnia 30.12.2004 r.kz-03.6131.118.2019.jw19-09-2019 11:4019-09-2019 11:40Urząd Miasta Krakowa
988/2019Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.WS-04.6220.85.2019.AD18-09-2019 15:3718-09-2019 15:37Urząd Miasta KrakowaPrezydent Miasta Krakowa
980/2019Zezwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytkówKZ-03.6131.129.2019.NP18-09-2019 10:2818-09-2019 10:28Urząd Miasta KrakowaMiejski Konserwator Zabytków
981/2019Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zieleni zabytkowejKZ-03.4125.11.135.2019.NP18-09-2019 10:2818-09-2019 10:28Urząd Miasta KrakowaMiejski Konserwator Zabytków
982/2019Wniosek o wydanie zezwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytkówKZ-03.6131.131.2019.NP18-09-2019 10:2818-09-2019 10:28Urząd Miasta KrakowaZarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
z 2824