Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 27431
z 2744
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
236/2019Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.WS-04.6220.141.2018.AD21-03-2019 07:5221-03-2019 07:52Urząd Miasta KrakowaPrezydent Miasta Krakowa
765/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.WS-04.6220.114.2018.MP20-03-2019 15:4020-03-2019 15:40Urząd Miasta KrakowaSonata Sp.z o.o
234/2019Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.WS-04.6220.114.2018.MP20-03-2019 15:4020-03-2019 15:40Urząd Miasta KrakowaPrezydent Miasta Krakowa-Wydział Kształtowania Środowiska
235/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachWS-04.6220.114.2018.MP20-03-2019 15:4020-03-2019 15:40Urząd Miasta KrakowaPrezydent Miasta Krakowa-Wydział Kształtowania Środowiska
764/2018Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Armii Krajowej - Piastowska”nie dotyczy20-03-2019 13:5320-03-2019 13:53Urząd Miasta KrakowaGARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna Woźnicka
763/2018Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Armii Krajowej - Piastowska”nie dotyczy20-03-2019 13:4620-03-2019 13:46Urząd Miasta KrakowaPrezydent Miasta Krakowa,GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna Woźnicka
232/2019Decyzja umarzającaWS-05.6131.1.82.2019.KZ20-03-2019 10:2020-03-2019 10:20Urząd Miasta KrakowaPrezydent Miasta Krakowa
231/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWS-05.6131.1.82.2019.KZ20-03-2019 10:1720-03-2019 10:17Urząd Miasta KrakowaUniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
762/2018wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku magazynowego wraz ze stanowiskami garażowymi i warsztatowymi samochodów specjalistycznych i częścią administracyjno-socjalną, wiaty i miejsc postojowych oraz infrastruktury technicznej na działce nr 351/7 i na części działki nr 351/5 obr. 40 Nowa Huta, a także dodatkowo infrastruktury technicznej na częściach działek nr 351/8 i 351/6 obr. jw. przy ulicy Dymarek 9 w Krakowie”.AU-02-3.6730.2.436.2018.ŁOK19-03-2019 13:3919-03-2019 13:39Urząd Miasta Krakowa
761/2018wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku zaplecza socjalno-garażowo-warsztatowego dla pojazdów specjalistycznych MPWiK S.A. w Krakowie i miejsc postojowych oraz infrastruktury technicznej na działce nr 351/6 i na części działki nr 351/5 obr. 40 Nowa Huta, a także dodatkowo infrastruktury technicznej na częściach działek nr 351/8 i 351/7 obr. jw. przy ulicy Dymarek 9 w Krakowie”.AU-02-3.6730.2.437.2018.ŁOK19-03-2019 13:3419-03-2019 13:34Urząd Miasta Krakowa
z 2744