Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 34346
z 3435
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
118/2023Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewówWS-05.6131.1.777.2022.SM03-02-2023 08:4603-02-2023 08:46Urząd Miasta KrakowaPrezydent Miasta Krakowa - Wydział Kształtowania Środowiska
116/2023Wniosek o wydanie zezwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytkówKZ-03.6131.15.2023.NP03-02-2023 08:2103-02-2023 08:21Urząd Miasta KrakowaUzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o.
117/2023Wniosek o wydanie pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zieleni zabytkowejKZ-03.4125.7.6.2023.NP03-02-2023 08:2103-02-2023 08:21Urząd Miasta KrakowaUzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o.
115/2023Wniosek o wydanie zezwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków na usunięcie 2 drzew (Szpital im. Żeromskiego) z terenu układu urbanistycznego Nowej Huty wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1132, dec. z 30.12.2004 r.kz-03.6131.14.2023.jw02-02-2023 12:0302-02-2023 12:03Urząd Miasta Krakowa
114/2023Wniosek o wydanie zmiany decyzji PMK z dnia 04.11.2022 r. WS-06.6233.8.2022.MUWS-06.6233.19.2022.MU02-02-2023 08:5602-02-2023 08:56Urząd Miasta Krakowa*******
113/2023Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piaski Wielkie – etap B”.UCHWAŁA NR CIII/2805/23 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piaski Wielkie – etap B”02-02-2023 08:3002-02-2023 08:30Urząd Miasta KrakowaPrezydent Miasta Krakowa
112/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.WS-04.6220.113.2022.LP01-02-2023 15:3701-02-2023 15:37Urząd Miasta Krakowa2+GO sp. z o.o. s.k.a
111/2023Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piastowska II”UCHWAŁA NR C/2709/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PIASTOWSKA II"01-02-2023 15:2301-02-2023 15:23Urząd Miasta KrakowaPrezydent Miasta Krakowa
110/2023decyzja pozwolenia na budowę nr 137/6740.1/2023 z dnia 01.02.2023AU-01-6.6740.1.1822.2022.ZZA01-02-2023 14:1401-02-2023 14:14Urząd Miasta KrakowaURZĄD MIASTA KRAKOWA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
1743/2022Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWS-04.6220.105.2022.ES01-02-2023 08:5301-02-2023 08:53Urząd Miasta KrakowaPrezydent Miasta Krakowa - Wydział Kształtowania Środowiska
z 3435