Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2276
z 228
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
3/2023Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa "Józefa Piłsudskiego - Wyzwolenia"WNP.6722.2.2022.AD02-02-2023 12:3302-02-2023 12:33Urząd Miasta HrubieszówPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
2/2023Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa dla części terenu położonego przy ul. NowejWNP.6722.2.2022.AD02-02-2023 12:3302-02-2023 12:33Urząd Miasta HrubieszówAndrzej Starykiewicz
4/2023Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa dla części terenu położonego przy ul. NowejWNP.6722.2.2022.AD02-02-2023 12:3202-02-2023 12:32Urząd Miasta HrubieszówRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu
5/2023Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta HrubieszowaWNP.6722.2.2022.AD02-02-2023 12:3202-02-2023 12:32Urząd Miasta HrubieszówEkosystem Śląsk Biuro Konsultingowe Ochrony Środowiska
1/2023Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa dla części terenu położonego przy ul. NowejWNP.6722.2.2022.AD02-02-2023 12:3202-02-2023 12:32Urząd Miasta HrubieszówAndrzej Starykiewicz
11/2021Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta HrubieszówWNP.6720.1.2021.BB23-11-2021 12:3823-11-2021 12:38Urząd Miasta HrubieszówPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
9/2021Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta HrubieszówWNP.6720.1.2020.BB23-11-2021 12:3823-11-2021 12:38Urząd Miasta HrubieszówAndrzej Starykiewicz
10/2021Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta HrubieszówWNP.6720.1.2020.BB23-11-2021 12:3823-11-2021 12:38Urząd Miasta HrubieszówRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu
8/2021Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta HrubieszówWNP.6720.2020.BB23-11-2021 12:3823-11-2021 12:38Urząd Miasta HrubieszówAndrzej Starykiewicz
6/2021Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa „Józefa Piłsudskiego – Wyzwolenia” zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIV/268/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2021 rokuAG.6722.4.201905-05-2021 12:2505-05-2021 12:25Urząd Miasta HrubieszówAndrzej Starykiewicz
z 228