Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2157
z 216
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
26/2018Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta HrubieszowaAG.6722.11.201703-12-2018 12:4003-12-2018 12:40Urząd Miasta HrubieszówEkosystem Śląsk Biuro Konsultingowe Ochrony Środowiska
25/2018Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa "Łany - Kolejowa"AG.6722.11.201703-12-2018 12:3803-12-2018 12:38Urząd Miasta HrubieszówPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
24/2018Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa "Łany - Kolejowa"AG.6722.11.201703-12-2018 12:3803-12-2018 12:38Urząd Miasta Hrubieszów*******
23/2018Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa "Łany - Kolejowa"AG.6722.11.201703-12-2018 12:3703-12-2018 12:37Urząd Miasta Hrubieszów*******
22/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Produkcji środków poprawiających właściwości gleby" w miejscowości Hrubieszów, powiat hrubieszowski, planowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2255/1, obręb Podgórze.GMK.6220.2.201830-07-2018 10:3430-07-2018 10:34Urząd Miasta HrubieszówZIEMIA POLSKA Spółka z o.o.
21/2018Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z terenu działki nr 198/35 obrębu geodezyjnego Śródmieście, położonej przy ul. 3 Maja 12a w HrubieszowieGMK.6131.37.201825-07-2018 07:5625-07-2018 07:56Urząd Miasta HrubieszówBurmistrz Miasta Hrubieszowa
20/2018Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki nr 198/35 obrębu geodezyjnego Śródmieście, położonej przy ul. 3 Maja 12a w HrubieszowieGMK.6131.37.201825-07-2018 07:5425-07-2018 07:54Urząd Miasta HrubieszówHrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica
18/2018Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości dz. nr 1020/1 obrębu geodezyjnego Sławęcin, położonej przy ul. Bat. Chłopskich 12 w HrubieszowieGMK.6131.27.201824-07-2018 15:1924-07-2018 15:19Urząd Miasta Hrubieszów*******
19/2018Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości dz. nr 1020/1 obrębu geodezyjnego Sławęcin, położonej przy ul. Bat. Chłopskich 12 w HrubieszowieGMK.6131.27.201824-07-2018 15:0224-07-2018 15:02Urząd Miasta HrubieszówBurmistrz Miasta Hrubieszowa
11/2018Podjęcie postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG na nieruchomości oznaczonej nr 1282/9 w miejscowości Hrubieszów”GMK.6220.3.201823-07-2018 10:2323-07-2018 10:23Urząd Miasta HrubieszówBurmistrz Miasta Hrubieszów
z 216