Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2206
z 221
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2019Uzasadnienie i podsumowanie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa "Łany - Kolejowa" zatwierdzonego uchwała Nr v/22/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26.02.2019r.AG.6722.11.201705-03-2019 08:3205-03-2019 08:32Urząd Miasta HrubieszówBurmistrz Miasta Hrubieszów
23/2018Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa "Łany - Kolejowa"AG.6722.11.201705-03-2019 08:3105-03-2019 08:31Urząd Miasta Hrubieszów*******
26/2018Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta HrubieszowaAG.6722.11.201705-03-2019 08:3105-03-2019 08:31Urząd Miasta HrubieszówEkosystem Śląsk Biuro Konsultingowe Ochrony Środowiska
25/2018Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa "Łany - Kolejowa"AG.6722.11.201705-03-2019 08:3105-03-2019 08:31Urząd Miasta HrubieszówPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
1/2019Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa "Łany - Kolejowa" zatwierdzony uchwałą Nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26.02.2019 r.AG.6722.11.201705-03-2019 08:3005-03-2019 08:30Urząd Miasta Hrubieszów*******
24/2018Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa "Łany - Kolejowa"AG.6722.11.201705-03-2019 08:3005-03-2019 08:30Urząd Miasta Hrubieszów*******
72/2018Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości dz. nr 2291 obrębu geodezyjnego Podgórze, położonej przy ul. Gródeckiej 36 w HrubieszowieGMK.6131.107.201829-01-2019 08:0529-01-2019 08:05Urząd Miasta HrubieszówKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
73/2018Zezwolenie na usunięcie szt.12 drzew rosnących na terenie nieruchomości dz. nr 2291 obrębu geodezyjnego Podgórze, położonej przy ul. Gródeckiej 36 w HrubieszowieGMK.6131.107.201829-01-2019 08:0529-01-2019 08:05Urząd Miasta HrubieszówBurmistrz Miasta Hrubieszowa
70/2018Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości dz. nr 1568, położonej przy ul. Żeromskiego w HrubieszowieGMK.6131.94.201824-01-2019 15:1524-01-2019 15:15Urząd Miasta HrubieszówZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie
71/2018Zezwolenie na usunięcie szt.8 drzew rosnących na terenie nieruchomości dz. nr 1568, położonej przy ul. Żeromskiego w HrubieszowieGMK.6131.94.201824-01-2019 15:1524-01-2019 15:15Urząd Miasta HrubieszówBurmistrz Miasta Hrubieszowa
z 221