Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2110
z 211
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
102/2017Wniosek o zezwolenie na usunięcie 8 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości oczyszczalni ścieków ul. Gródecka 116, dz. nr 2203/2 obrębu geodezyjnego Podgórze w HrubieszowieGMK.6131.90.201721-11-2017 14:5921-11-2017 14:59Urząd Miasta HrubieszówPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie.
103/2017Zezwolenie na usunięcie 8 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości oczyszczalni ścieków ul. Gródecka 116, dz. nr 2203/2 obrębu geodezyjnego Podgórze w HrubieszowieGMK.6131.90.201721-11-2017 14:5921-11-2017 14:59Urząd Miasta HrubieszówBurmistrz Miasta Hrubieszowa
100/2017Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości ROD Relaks ul. Kolejowa, dz. nr 1297 obrębu geodezyjnego Podgórze w HrubieszowieGMK.6131.91.201720-11-2017 14:5920-11-2017 14:59Urząd Miasta Hrubieszów*******
101/2017Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości ROD Relaks ul. Kolejowa, dz. nr 1297 obrębu geodezyjnego Podgórze w HrubieszowieGMK.6131.91.201720-11-2017 14:5920-11-2017 14:59Urząd Miasta HrubieszówBurmistrz Miasta Hrubieszów
98/2017Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości ul. Piłsudskiego 82, dz. nr 1194/6 obrębu geodezyjnego Śródmieście w HrubieszowieGMK.6131.89.201715-11-2017 11:1515-11-2017 11:15Urząd Miasta HrubieszówHrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica
99/2017Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości ul. Piłsudskiego 82, dz. nr 1194/6 obrębu geodezyjnego Śródmieście w HrubieszowieGMK.6131.89.201715-11-2017 11:1515-11-2017 11:15Urząd Miasta HrubieszówBurmistrz Miasta Hrubieszowa
96/2017Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszowa - "Polna - Basaja" zatwierdzony Uchwałą Nr XLIV/343/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 października 2017 rokuAG.6722.1.201607-11-2017 08:3707-11-2017 08:37Urząd Miasta HrubieszówPILE ELBUD S.A.
60/2017Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa "Polna-Basaja"AG.6722.1.201607-11-2017 08:3707-11-2017 08:37Urząd Miasta HrubieszówPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
59/2017Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa "Polna-Basaja"AG.6722.1.201607-11-2017 08:3707-11-2017 08:37Urząd Miasta HrubieszówRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu
58/2017Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa "Polna-Basaja"AG.6722.1.201607-11-2017 08:3707-11-2017 08:37Urząd Miasta HrubieszówPILE ELBUD S.A.
z 211