Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2145
z 215
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
13/2018Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa - ul. Wesoła zatwierdzony Uchwała Nr LIV/408/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 maja 2018 roku.AG.6722.1.201715-06-2018 11:2015-06-2018 11:20Urząd Miasta Hrubieszów*******
3/2018Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa - ul. WesołaAG.6722.1.201715-06-2018 11:1915-06-2018 11:19Urząd Miasta Hrubieszów*******
5/2018Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa - ul. WesołaAG.6722.1.201715-06-2018 11:1915-06-2018 11:19Urząd Miasta HrubieszówPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
6/2018Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Oddział Terenowy w Zamościu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa - ul. WesołaAG.6722.1.201715-06-2018 11:1815-06-2018 11:18Urząd Miasta HrubieszówRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu
4/2018Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa - ul. WesołaAG.6722.1.201715-06-2018 11:1815-06-2018 11:18Urząd Miasta Hrubieszów*******
14/2018Podsumowanie i uzasadnienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa - ul. Wesoła zatwierdzonego Uchwałą nr LIV/408/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 maja 2018 roku.AG.6722.1.201715-06-2018 11:1715-06-2018 11:17Urząd Miasta HrubieszówBurmistrz Miasta Hrubieszowa
63/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG na nieruchomości oznaczonej nr 1282/9 obrębu Podgórze, ul. Basaja "Rysia" 14C w HrubieszowieGMK.6220.8.201722-03-2018 14:5222-03-2018 14:52Urząd Miasta HrubieszówOska Sp. z o.o.
12/2018Raport oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji pn. "Budowa stacji paliw płynnych i gazu LPG na nieruchomości oznaczonej nr 1282/9 w miejscowości Hrubieszów"GMK.6220.3.201822-03-2018 14:5222-03-2018 14:52Urząd Miasta HrubieszówENERGOEKO Wojciech Borcz
11/2018Podjęcie postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG na nieruchomości oznaczonej nr 1282/9 w miejscowości Hrubieszów”GMK.6220.3.201822-03-2018 14:5222-03-2018 14:52Urząd Miasta HrubieszówBurmistrz Miasta Hrubieszów
10/2018Zawieszenie postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG na nieruchomości oznaczonej nr 1282/9 w miejscowości Hrubieszów”GMK.6220.18.201722-03-2018 14:5222-03-2018 14:52Urząd Miasta HrubieszówBurmistrz Miasta Hrubieszów
z 215