Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2271
z 228
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
11/2021Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta HrubieszówWNP.6720.1.2021.BB23-11-2021 12:3823-11-2021 12:38Urząd Miasta HrubieszówPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
9/2021Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta HrubieszówWNP.6720.1.2020.BB23-11-2021 12:3823-11-2021 12:38Urząd Miasta HrubieszówAndrzej Starykiewicz
10/2021Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta HrubieszówWNP.6720.1.2020.BB23-11-2021 12:3823-11-2021 12:38Urząd Miasta HrubieszówRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu
8/2021Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta HrubieszówWNP.6720.2020.BB23-11-2021 12:3823-11-2021 12:38Urząd Miasta HrubieszówAndrzej Starykiewicz
6/2021Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa „Józefa Piłsudskiego – Wyzwolenia” zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIV/268/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2021 rokuAG.6722.4.201905-05-2021 12:2505-05-2021 12:25Urząd Miasta HrubieszówAndrzej Starykiewicz
7/2021Posumowaniem wraz z uzasadnieniem do miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – „Józefa Piłsudskiego - Wyzwolenia”, przyjętego uchwałą Nr XXXIV/268/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2021 roku.AG.6722.4.201905-05-2021 12:2505-05-2021 12:25Urząd Miasta HrubieszówBurmistrz Miasta Hrubieszów
5/2020Wniosek o zezwolenie na usunięcie 9 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości dz. nr 1569 obrębu geodezyjnego Sławęcin, położonej przy ul. Dziekanowskiej w HrubieszowieWGK.6131.17.2020.MT05-05-2021 12:2405-05-2021 12:24Urząd Miasta HrubieszówPowiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie
4/2020Zezwolenie na usunięcie 13 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości dz. nr: 2202, 2203/2 obrębu geodezyjnego Podgórze, położonej przy ul. Gródeckiej 116 w HrubieszowieWGK.6131.8.2020.MT05-05-2021 12:2405-05-2021 12:24Urząd Miasta HrubieszówBurmistrz Miasta Hrubieszowa
3/2020Wniosek o zezwolenie na usunięcie 13 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości dz. nr: 2202, 2203/2 obrębu geodezyjnego Podgórze, położonej przy ul. Gródeckiej 116 w HrubieszowieWGK.6131.8.2020.MT05-05-2021 12:2405-05-2021 12:24Urząd Miasta HrubieszówPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie.
1/2020Wniosek o zezwolenie na usunięcie 9 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości dz. nr 254/2 obrębu geodezyjnego Sławęcin, położonej przy ul. Dziekanowskiej w HrubieszowieWGK.6131.1.2020.MT05-05-2021 12:2405-05-2021 12:24Urząd Miasta HrubieszówHANDLO-BUD Sp. z o.o. Sp. k.
z 228