Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 10088
z 1009
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
174/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie zmiany ostateczności decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 22.08.2018 r. Nr WZR/91/2018, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-wystawienniczo-usługowo-magazynowego na działkach oraz części o nr ew. 1/25, 1/19, 14/2, 1/22, 17/17, 16/11, 1/27, 1/26, 16/9, 1/21, 16/10, 1/20, 16/8, 17/19, 17/18, 17/12, 2/4, 3/2, 12 i 13 w obrębie 0242 położonych przy ul. Jasinieckiej-Rejewskiego w BydgoszczyWZR-III.6220.119.2018.MM17-10-2018 11:5017-10-2018 11:50Urząd Miasta Bydgoszczy
175/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie ROD "Malwa" na działkach o nr ew. 36/95, 36/96, 36/97, 36/98, 36/99, 36/100, 36/101, 36/102, 36/103, 36/104 obręb 298 przy ul. Olimpijskiej i Relaksowej w BydgoszczyWZR-III.6220.64.2018.MM17-10-2018 11:5017-10-2018 11:50Urząd Miasta Bydgoszczy
176/2018Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi na działkach o nr ew. 25/8, 25/9, 26/1, 26/2, 27/2, 28/2, 29/2, 30/1, 30/2, 31/3, 31/4, 31/5, 57/4 w obrębie 66 przy ul. Nakielskiej 53 w BydgoszczyWZR-III.6220.6.2018.MM17-10-2018 11:5017-10-2018 11:50Urząd Miasta Bydgoszczy
173/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach o nr ew. 2/6, 3/6, 3/7, 3/8 w obrębie 253 przy ul. Pilickiej w BydgoszczyWZR-III.6220.121.2018.MM17-10-2018 10:3617-10-2018 10:36Urząd Miasta Bydgoszczy
172/2018Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowyWAB.I.6730.308.2018.KN17-10-2018 10:3417-10-2018 10:34Urząd Miasta BydgoszczyAGATA S.A.
161/2018Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie ROD "Malwa" w Bydgoszczy przy ul. Olimpijskiej 3WZR-III.6220.64.2018.MM16-10-2018 16:5316-10-2018 16:53Urząd Miasta Bydgoszczy
162/2018Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pod Lasem" w Bydgoszczy przy ul. Olimpijskiej i Relaksowej w BydgoszczyWZR-III.6220.65.2018.MM16-10-2018 16:5316-10-2018 16:53Urząd Miasta Bydgoszczy
163/2018Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi i parkingami w granicach działek o nr ew. 25/1, 25/2, 25/8, 25/9, 28/1, 28/2, 28/3, 29/1, 30/1, 30/2, 84/1, 84/2, 70, 71, 72, 73/14 w obrębie 118 przy ul. Rycerskiej 22 w BydgoszczyWZR-III.6220.28.2018.MM16-10-2018 16:5316-10-2018 16:53Urząd Miasta Bydgoszczy
164/2018Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw przy ul. Kamiennej w Bydgoszczy na działce nr ew. 2/1, 3/2, 56, 57 obręb 0485WZR-III.6220.48.2018.MM16-10-2018 16:5316-10-2018 16:53Urząd Miasta Bydgoszczy
165/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji odnawialnego źródła energii MENNICA na Wyspie Młyńskiej w BydgoszczyWZR-III.6220.120.2018.MM16-10-2018 16:5316-10-2018 16:53Urząd Miasta Bydgoszczy
z 1009