Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 538
z 54
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
14/2021Decyzja - zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez firmę SECON Robert Pawłowski z siedzibą w Białej Podlaskiej 21-500, Sławacinek Stary 149CGo.6233.2.2021.TW201-04-2021 11:1101-04-2021 11:11Urząd Miasta Biała PodlaskaPrezydent Miasta Biała Podlaska
12/2021Postanowienie WIOŚ w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej o spełnianiu wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez instalację przeznaczoną do przetwarzania odpadów, należącą do Firmy SECON Robert Pawłowski z siedzibą w Białej Podlaskiej 21-500, Sławacinek StaryGo.6233.2.2021.TW201-04-2021 11:1101-04-2021 11:11Urząd Miasta Biała PodlaskaWojewódzki Inspektorat Ochrony srodowiska w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej
11/2021Wniosek o udzielenie zezwolenia na przetwarzanie odpadów przy ul. Brzeskiej, działka ew. nr 523/7 w Białej Podlaskiej przez firmę SECON Robert Pawłowski z siedzibą w Białej Podlaskiej 21-500, Sławacinek StaryGo.6233.2.2021.TW201-04-2021 11:1101-04-2021 11:11Urząd Miasta Biała PodlaskaSECON Robert Pawłowski
13/2021Postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach dot. ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej miejsca magazynowania odpadów przy ul. Brzeskiej, działka ew. nr 523/7 w Białej PodlaskiejGo.6233.2.2021.TW201-04-2021 11:1101-04-2021 11:11Urząd Miasta Biała PodlaskaKomendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej
10/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaGK.6220.15.2020.KKA305-03-2021 14:4205-03-2021 14:42Urząd Miasta Biała PodlaskaPrezydent Miasta Biała Podlaska
8/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciaGK.6220.15.2020.KKA305-03-2021 14:4105-03-2021 14:41Urząd Miasta Biała PodlaskaSpółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA
14/2020Rozbudowa istniejącej stacji paliw o stanowisko do tankowania pojazdów ciężarowych wraz z posadowieniem zbiornika na paliwo oraz budowa budynku garażowegoGK.6220.23.2020.KKA305-03-2021 14:1505-03-2021 14:15Urząd Miasta Biała PodlaskaOLBENZ Sp. z o.o.
9/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącej stacji paliw o stanowisko do tankowania pojazdów ciężarowych wraz z posadowieniem zbiornika na paliwo oraz budowa budynku garażowego”, planowanego na działkach nr ewid. 295/1, 296/5, 296/6, 298/1 w obrębie 1 miasta Biała Podlaska, powiat m. Biała Podlaska, województwo lubelskie.GK.6220.23.2020.KKA305-03-2021 14:1505-03-2021 14:15Urząd Miasta Biała PodlaskaPrezydent Miasta Biała Podlaska
4/2021Decyzja o umorzeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Hotel z garażem podziemnym oraz miejscami parkingowymi naziemnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą”GK.6220.22.2020.KKA305-03-2021 14:1205-03-2021 14:12Urząd Miasta Biała PodlaskaPrezydent Miasta Biała Podlaska
7/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa zakładu produkcyjnego płyty klejonej z drewna litego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działce nr ewid. 2005/129 w obrębie 4 miasta Biała Podlaska, powiat m. Biała Podlaska, województwo lubelskie.GK.6220.25.2020.KKA305-03-2021 14:1005-03-2021 14:10Urząd Miasta Biała PodlaskaPrezydent Miasta Biała Podlaska
z 54