Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 7557
z 756
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
190/2020DECYZJA nr DAR-UA-IX.888.2020 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi i elementami uzbrojeniem terenu, przewidzianej do realizacji przy ul. Mateusza w Łodzi, na działce nr 4/1 oraz części działek nr 5, 30/2 i 121/2 w obrębie W-6.DAR-UA-IX.6730.478.201903-07-2020 10:4603-07-2020 10:46Urząd Miasta ŁodziWydział Urbanistyki i Architektury UMŁ
191/2020WNIOSEK o pozwolenie na roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową Zajezdni Tramwajowej Chocianowice w Łodzi przy ul. Pabianickiej 215/217, działki 178/10, 178/11, obr. G-37 obejmujące: - przebudowę i rozbudowę budynku hal remontowych obsługi taboru, - przebudowę i remont budynku administracyjno-socjalnego , - budowę budynku portierni, - budowę, przebudowę i rozbudowę elementów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej - rozbiórkę części obiektów kubaturowych oraz elementów zagospodarowania terenu.DAR-UA-I.6740.149.202003-07-2020 10:4603-07-2020 10:46Urząd Miasta ŁodziZarząd Inwestycji Miejskich
192/2020DECYZJA nr DAR-UA-IX.948.2020 Ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie torowiska ładowarko-zwałowarki ŁZKS nr 1 oraz budowie odwodnienia placu węglowego Elektrociepłowni EC4, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Andrzejewskiej 5, na fragmentach działek nr 56/217, 56/127 i 56/223 w obrębie W-32.DAR-UA-IX.6730.226.201803-07-2020 10:4603-07-2020 10:46Urząd Miasta ŁodziWydział Urbanistyki i Architektury UMŁ
193/2020WNIOSEK o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu usługowo-mieszkaniowego wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną (w tym parkingami, wewnętrznym układem drogowym), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Stokowskiej i ul. Zbójnickiej, na działkach nr 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276 oraz fragmentach działek drogowych nr 9/7, 11/2, 11/4, 12/2, 21/1, 230/4, 256/1, 257/1 w obrębie W-8.DAR-UA-IX.6733.267.202003-07-2020 10:4603-07-2020 10:46Urząd Miasta Łodzi*******
188/2020Decyzja o usunięciu drzew lub krzewówDEK-OŚR.II.6131.314.2020.KP01-07-2020 12:4801-07-2020 12:48Urząd Miasta ŁodziPrezydent Miasta Łodzi
189/2020Decyzja o usunięciu drzew lub krzewówDEK-OŚR.II.6131.119-2.2020.MB01-07-2020 12:4801-07-2020 12:48Urząd Miasta ŁodziPrezydent Miasta Łodzi
178/2020Decyzja o usunięciu drzew lub krzewówDEK-OŚR.II.6131.215.2020.PM29-06-2020 12:5429-06-2020 12:54Urząd Miasta ŁodziPrezydent Miasta Łodzi
179/2020Decyzja o usunięciu drzew lub krzewówDEK-OŚR.II.6131.216.2020.PM29-06-2020 12:5429-06-2020 12:54Urząd Miasta ŁodziPrezydent Miasta Łodzi
180/2020Decyzja o usunięciu drzew lub krzewówDEK-OŚR.II.6131.203.2020.MB29-06-2020 12:5429-06-2020 12:54Urząd Miasta ŁodziPrezydent Miasta Łodzi
181/2020Decyzja o usunięciu drzew lub krzewówDEK-OŚR.II.6131.182-1.2020.MB29-06-2020 12:5429-06-2020 12:54Urząd Miasta ŁodziPrezydent Miasta Łodzi
z 756