Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 9147
z 915
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
582/2023Decyzja NR DPRG-UA-VIII.1341.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z funkcją usługową, garażami oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Zgierskiej bn. na działkach nr ewid. 64/6, 64/7, 64/9, 64/10, 64/11 i 65 w obr. B-5.DPRG-UA-VIII.6730.260.202201-12-2023 12:5901-12-2023 12:59Urząd Miasta ŁodziWydział Urbanistyki i Architektury UMŁ
581/2023Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny z czterema zbiornikami o pojemności 6,7 m3 każdy na dz.ew.nr 6/359 (B-33) przy ulicy św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105P w Łodzi.DPRG-UA-XIII.6740.304.202330-11-2023 12:5030-11-2023 12:50Urząd Miasta ŁodziKALMATEX Firma Dzewiarska Andrzej Kalmanowicz
580/2023DECYZJA Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-I.2175.2023 z dnia 27.11.2023 r. o zmianie decyzji nr DPRG-UA-I.2914.2021 z dnia 15.11.2021 r. udzielając spółce Veolia Nowa Energia Sp. z o.o., ul. Jadzi Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, pozwolenia na budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Elektrociepłowni nr 4 Veolia Energia Łódź S.A. przy ul. Jadzi Andrzejewskiej 5 w Łodzi, działka ew. nr 56/222 w obrębie W-32.DPRG-UA-I.6740.249.202328-11-2023 12:1728-11-2023 12:17Urząd Miasta ŁodziWydział Urbanistyki i Architektury UMŁ
579/2023Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej przebudowę magistralnej sieci ciepłowniczej 2xDn600, pomiędzy komorą K-104/33/1 i likwidowaną komorą K-104/32, w rejonie punktu stałego PS-104/34 wraz z przebudową odwodnienia sieci ciepłowniczej oraz przebudową instalacji zewnętrznej wody na Terenie posesji przy ul. Fabrycznej 11 w Łodzi, na działkach: ewid. nr: 73/10; 68; 63/1; w obrębie W – 25.DPRG-UA-XIII.6740.292.202328-11-2023 12:1028-11-2023 12:10Urząd Miasta ŁodziRSIG SP. Z O.O. FILMOWA RESIDENCE SP. K.
575/2023Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Feliksińskiej, Wieńcowej i Przylesie do terenów kolejowychMPU.ZP4.46.321.2022.DM.MaS16-11-2023 10:1216-11-2023 10:12Urząd Miasta ŁodziMiejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
576/2023Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Feliksińskiej, Wieńcowej i Przylesie do terenów kolejowychMPU.ZP4.46.321.2022.DM.MaS16-11-2023 10:1216-11-2023 10:12Urząd Miasta ŁodziMiejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
577/2023Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Feliksińskiej, Wieńcowej i Przylesie do terenów kolejowychWOOŚ.410.383.2023.MGw16-11-2023 10:1216-11-2023 10:12Urząd Miasta ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
578/2023Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Feliksińskiej, Wieńcowej i Przylesie do terenów kolejowychPPIS.ZNS.90280.60.2022.715.EA16-11-2023 10:1216-11-2023 10:12Urząd Miasta ŁodziPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
573/2023Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, hm. Aleksandra Kamińskiego, Stefana Jaracza i dr. Seweryna SterlingaMPU.ZP3.46.208.2023.JO.AWi16-11-2023 10:0016-11-2023 10:00Urząd Miasta ŁodziMiejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
574/2023Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, hm. Aleksandra Kamińskiego, Stefana Jaracza i dr. Seweryna SterlingaMPU.ZP3.46.208.2023.JO.AWi16-11-2023 10:0016-11-2023 10:00Urząd Miasta ŁodziMiejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
z 915