Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5614
z 562
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
377/2018Wniosek o zmianę pozwolenie zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów chemii nieorganicznej, tj. produkcji soli nieorganicznych: siarczanu glinu ALK i ALS, chlorków poliglinu PAX i chlorku glinu ALC oraz koagulantów żelazowych PIX o łącznej zdolności produkcyjnej 105 720 Mg/rok, tj. 407 Mg/d zlokalizowanych na terenie KEMIPOL Sp. z o. o. Oddział Złotniki we Wrocławiu (PZ 117/2007 ze zmianami).DOW-S-IV.7222.60.2018.AB15-05-2019 11:1015-05-2019 11:10Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoKEMIPOL Sp. z o.o. Oddział Złotniki we Wrocławiu przy ul. Żwirowej 73
73/2019Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do produkcji silników TNGA zlokalizowanej na terenie TMMP Sp. z o.o. Oddział w Łęgu, k. Jelcza Laskowic.DOW-S-IV.7221.10.2019.AB15-05-2019 11:1015-05-2019 11:10Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoTOYOTA Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.
74/2019Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do produkcji urządzeń, układów, wyrobów i detali dla przemysłu lotniczego.DOW-S-IV.7221.9.2019.AP15-05-2019 11:1015-05-2019 11:10Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoUTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o.
75/2019Wniosek o zmianę pozwolenie zintegrowanego na prowadzenie instalacji do nakładania powłok metalicznych (cynkowanie ogniowe)z wsadem ponad 2 tony stali surowej na godzinę wraz z instalacją do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3 (PZ 90/2007 ze zmianami).DOW-S-IV.7222.12.2019.AP15-05-2019 11:1015-05-2019 11:10Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoFAM S.A.
370/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów - wypełnianie wyrobiska poeksploatacyjnego kopalni kruszywa naturalnego "Żeleźnik"DOW-S-V.7222.48.2018.JS.AW14-05-2019 15:1814-05-2019 15:18Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoANIRED Kruszuwa Sp. z o.o.
62/2019Decyzja odmawiająca wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów polegającego na wypełnianiu odpadami wyrobiska poeksploatacyjnego kopalni kruszywa naturalnego "Żeleźnik"DOW-S-V.7222.48.2018.JS.AW14-05-2019 15:1814-05-2019 15:18Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoMarszałek Województwa Dolnośląskiego
371/2018Wniosek w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr O 115/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r., znak: DOW-S-V.7244.89.2014.MK, L.dz.1838/04/2015, udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesach odzysku R5 i R13 polegających na wypełnianiu wyrobisk poeksploatacyjnych w obrębie złóż: RADOSŁAW oraz RADOSŁAW I odpadami innymi niż niebezpieczne oraz na magazynowaniu odpadów poprzedzającym przetwarzanieDOW-S-V.7244.53.2018.JS14-05-2019 15:1814-05-2019 15:18Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
63/2019Decyzja Nr O 115.1/2019 z dnia 20 lutego 2019 r., znak: DOW-S_V.7244.53.2018.JS zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr O 115/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r., znak: DOW-S-V.7244.89.2014.MK, L.dz.1838/04/2015, udzielającą zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesach odzysku R5 i R13 polegających na wypełnianiu wyrobisk poeksploatacyjnych w obrębie złóż: RADOSŁAW oraz RADOSŁAW I odpadami innymi niż niebezpieczne oraz na magazynowaniu odpadów poprzedzającym przetwarzanieDOW-S-V.7244.53.2018.JS14-05-2019 15:1814-05-2019 15:18Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
372/2018Wniosek o wydanie decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R5, polegającym na wypełnianiu terenu niekorzystnie przekształconego, wyrobiska poeksploatacyjnego, odpadami innymi niż niebezpieczne, prowadzonymi na działce o nr ew. 2/7 oraz częściowo na działce 211 obręb Tyniec n/Ślęzą, gmina Kobierzyce, woj. dolnosląskieDOW-S-V.7244.44.2018.JS14-05-2019 15:1814-05-2019 15:18Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
373/2018Decyzja Nr O 196/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r., znak: DOW-S-V.7244.44.2018.JS, udzielająca zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R5, polegającym na wypełnianiu terenu niekorzystnie przekształconego, wyrobiska poeksploatacyjnego, odpadami innymi niż niebezpieczne, prowadzonymi na działce o nr ew. 2/7 oraz częściowo na działce 211 obręb Tyniec n/Ślęzą, gmina Kobierzyce, woj. dolnosląskieDOW-S-V.7244.44.2018.JS14-05-2019 15:1814-05-2019 15:18Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
z 562