Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5704
z 571
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
155/2019Zmiana pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych organicznych substancji chemicznych pochodnych węglowodorów zawierających tlen – instalacji wytwórni estrów kwasów tłuszczowych, gliceryny i kwasów tłuszczowych wraz z obiektami towarzyszącymi (PZ 109/2007 ze zmianami).DOW-S-IV.7222.61.2018.IM PZ 109.7-201914-10-2019 12:3214-10-2019 12:32Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWratislavia-Biodiesel S.A.
156/2019Wniosek w sprawie zmiany decyzji Starosty Ząbkowickiego Nr 29/O/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 r., znak: WRŚ-76445/4/07 (z późn. zm.), wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów komunalnych, zlokalizowanego na działkach nr 601/17 i 601/20, obręb StoszowiceDOW-S-V.7241.56.2019.AKr14-10-2019 12:3214-10-2019 12:32Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoGmina Stoszowice
157/2019Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr Z 110.1/2019 z dnia 22 lipca 2019 r.zmieniająca decyzję Starosty Ząbkowickiego Nr 29/O/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 r., znak: WRŚ-76445/4/07, zmienioną decyzją Starosty Ząbkowickiego Nr 11/O/2012 z dnia 22 marca 2012 r., znak: WRŚ.6237.5.2011 oraz decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr Z 110/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., DOW-S-V.7241.2.2018.RSt, wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska odpadów komunalnych, zlokalizowanego na działkach nr 601/17 i 601/20, obręb StoszowiceDOW-S-V.7241.56.2019.AKr14-10-2019 12:3214-10-2019 12:32Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoMarszałek Województwa Dolnośląskiego
158/2019Wniosek w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr Z 13/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r., znak: DM-Ś/RSt/7665-59/149-III/08 (z późn. zm.), wyrażającej zgodę na zamknięcie kwatery odpadów stałych, zlokalizowanych w obrębie składowiska w Ekologistyce Sp. z o. o. na działce nr 20/172, obręb Brzeg Dolny, gmina WołówDOW-S-V.7241.50.2019.AKr14-10-2019 12:3214-10-2019 12:32Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoEkologistyka Sp. z o.o.
159/2019Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr Z 13.3/2019 z dnia 3 września 2019 r. zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr Z 13/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r., znak: DM-Ś/RSt/7665-59/149-III/08, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr Z 13.1/2009 z dnia 30 września 2009 r., znak: DM-Ś/RSt/7665-30/255-III/09 oraz Nr Z 13.2/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r., znak: DOW-S-V.7241.125.RSt, wyrażającą zgodę na zamknięcie kwatery odpadów stałych, zlokalizowanej w obrębie składowiska w Ekologistyce Sp. z o. o. na działce nr 20/172, obręb Brzeg Dolny, gmina WołówDOW-S-V.7241.50.2019.AKr14-10-2019 12:3214-10-2019 12:32Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoMarszałek Województwa Dolnośląskiego
160/2019Zmiana pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3 (PZ 178/2009 ze zmianami).DOW-S-IV.7222.10.2019.DM.JK PZ 178.3/201914-10-2019 12:3214-10-2019 12:32Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoLEGIPOL Sp. z o.o.
30/2019Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3 (PZ 178/2009 ze zmianami)DOW-S-IV.7222.10.2019.DM14-10-2019 12:3214-10-2019 12:32Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoLEGIPOL Sp. z o.o.
154/2019Zmiana pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej 3594 MW zlokalizowanej na terenie Oddziału Elektrowni Turów w Bogatyni (PZ 220/2014 ze zmianami).DOW-S-IV.7222.6.2019.KG PZ 220.3-201903-10-2019 08:5203-10-2019 08:52Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
152/2019Wniosek w sprawie zmiany decyzji Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 30 stycznia 2015 r., znak: RL.6222.2.2014, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr PZ 244/2017 z dnia 28 lutego 2017 r., znak: DOW-S-V.7222.3.2017.AP, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, zlokalizowanej na terenie Ekologicznego Centrum Odzysku, ul. Ceglana 10, 58-260 Bielawa, dz. nr 103/1, obręb 0001 Północ, gmina Bielawa, powiat dzierżoniowski, woj. dolnośląskieDOW-S-V.7222.17.2019.KD26-09-2019 09:1526-09-2019 09:15Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoEco Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.
153/2019Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wtórnego wytopu aluminium (PZ 209/2013 ze zm.).DOW-S-IV.7222.24.2019.AP26-09-2019 09:1526-09-2019 09:15Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoPOLAND SMELTING TECHNOLOGIES "POLST" Sp. z o.o.
z 571