Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5673
z 568
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
130/2019decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr Z 125/2019 wyrażająca zgodę Spółce Mo-BRUK Spółka Akcyjna, Niecew 68, 33-322 Korzenna, na zamknięcie kwatery nr III składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną kwaterą do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest przy ul. Górniczej 1 w Wałbrzychu, zlokalizowanej na działce nr 26/37 obręb nr 40 Podgórze, Miasto WałbrzychDOW-S-V.7241.44.2019.KM02-08-2019 14:5202-08-2019 14:52Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoMarszałek Województwa Dolnośląskiego
128/2019Wniosek w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr PZ 226/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., znak: DOW-S-V.7222.81.2014.AP (z późn. zm.), udzielającej spółce GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7A, 67-200 Głogów, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, zlokalizowanej w Głogowie przy ul. Komunalnej 3DOW-S-V.7222.16.2019.KD31-07-2019 13:1231-07-2019 13:12Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoGPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.
129/2019Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego.DOW-S-IV.721.19.2018.DA31-07-2019 13:1131-07-2019 13:11Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoMarszałek Województwa Dolnośląskiego
21/2019Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego.DOW-S-IV.721.19.2018.DA31-07-2019 13:1131-07-2019 13:11Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoMarszałek Województwa Dolnośląskiego
126/2019Wniosek w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr P 181/2017 z dnia 27 października 2017 r., znak: DOW-S-V.7221.51.2017.MC, udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstających w związku z eksploatacją Instalacji Technologicznej Fabryki Chłodziarek Wrocław FRFWr, zlokalizowanej w Oddziale Spółki we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 143, 51-130 WrocławDOW-S-V.7221.49.2019.MZa.AK29-07-2019 09:3329-07-2019 09:33Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoBSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. w Warszawie Oddział we Wrocławiu
125/2019Wniosek w sprawie w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie działek o nr ewid. 263/49 i 263/56, obręb Bielany Wrocławskie, gmina Kobierzyce, woj. dolnośląskieDOW-S-V.7244.21.2019.AK29-07-2019 09:3329-07-2019 09:33Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoFBSerwis Wrocław Sp. z o.o.
127/2019Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych w wannach procesowych o objętości całkowitej przekraczającej 30 m3, instalacja w ramach Linii Produkcji Kuchni oraz instalacja w ramach Linii Produkcji Lodówek wraz z instalacjami powiązanymi technologicznie na terenie przy ul. Żmigrodzkiej 143 we Wrocławiu (PZ 122/2007).DOW-S-IV.7222.18.2019.AJ29-07-2019 09:3329-07-2019 09:33Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoBSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
122/2019Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do produkcji urządzeń, układów, wyrobów i detali dla przemysłu lotniczego.DOW-S-IV.7221.9.2019.AP24-07-2019 07:5124-07-2019 07:51Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoUTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o.
123/2019Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych i chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych jest większa niż 30 m3.DOW-S-IV.7222.51.2018.AB PZ 257/201924-07-2019 07:5124-07-2019 07:51Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoAcidpol Sp. z o.o.
124/2019Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych i chemicznych, o całkowitej objętości wanien procesowych 42,93 m3.DOW-S-IV.7222.19.2019.AP24-07-2019 07:5124-07-2019 07:51Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoUTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o.
z 568