Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1443
z 145
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
13/2019Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach: Czarne Błoto oraz Górsk - gmina Zławieś Wielka29-11-2019 12:3229-11-2019 12:32Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
14/2019Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach: Czarne Błoto oraz Górsk - gmina Zławieś Wielka29-11-2019 12:3229-11-2019 12:32Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
15/2019Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach: Czarne Błoto oraz Górsk - gmina Zławieś Wielka29-11-2019 12:3229-11-2019 12:32Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
16/2019Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach: Czarne Błoto oraz Górsk - gmina Zławieś Wielka29-11-2019 12:3229-11-2019 12:32Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
17/2019Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach: Czarne Błoto oraz Górsk - gmina Zławieś Wielka29-11-2019 12:3229-11-2019 12:32Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejREGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
18/2019Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko - gmina Zławieś Wielka29-11-2019 12:3229-11-2019 12:32Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejREGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
19/2019Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko - gmina Zławieś Wielka29-11-2019 12:3229-11-2019 12:32Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
20/2019Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko - gmina Zławieś Wielka29-11-2019 12:3229-11-2019 12:32Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
21/2019Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko - gmina Zławieś Wielka29-11-2019 12:3229-11-2019 12:32Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
22/2019Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko - gmina Zławieś Wielka29-11-2019 12:3229-11-2019 12:32Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
z 145