Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1464
z 147
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
51/2019Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru m. Błotka – gmina Zławieś Wielka.07-10-2020 14:1307-10-2020 14:13Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
52/2019Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru m. Błotka – gmina Zławieś Wielka.07-10-2020 14:1307-10-2020 14:13Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
53/2019Opracowanie ekofizjograficzne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru m. Błotka – gmina Zławieś Wielka.07-10-2020 14:1307-10-2020 14:13Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
54/2019Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru m. Błotka – gmina Zławieś Wielka.07-10-2020 14:1307-10-2020 14:13Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
55/2019Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru m. Błotka – gmina Zławieś Wielka.07-10-2020 14:1307-10-2020 14:13Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejREGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
41/2019Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obok krzyża ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – gmina Zławieś Wielka07-10-2020 14:1207-10-2020 14:12Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
42/2019Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obok krzyża ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – gmina Zławieś Wielka.07-10-2020 14:1207-10-2020 14:12Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
43/2019Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obok krzyża ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – gmina Zławieś Wielka.07-10-2020 14:1207-10-2020 14:12Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejREGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
44/2019Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obok krzyża ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – gmina Zławieś Wielka.07-10-2020 14:1207-10-2020 14:12Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
45/2019Opracowanie ekofizjograficzne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obok krzyża ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – gmina Zławieś Wielka.07-10-2020 14:1207-10-2020 14:12Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
z 147