Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1499
z 150
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
8/2023Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dotyczący obszaru położonego w miejscowościach: Czarnowo i Toporzysko.17-01-2024 11:1217-01-2024 11:12Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
9/2023Opracowanie ekofizjograficzne dotyczące Projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dotyczącego obszaru położonego w miejscowościach: Czarnowo i Toporzysko.17-01-2024 11:1217-01-2024 11:12Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
10/2023Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dotyczącego obszaru położonego w miejscowościach: Czarnowo i Toporzysko.17-01-2024 11:1217-01-2024 11:12Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
11/2023Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dotyczącego obszaru położonego w miejscowościach: Czarnowo i Toporzysko.17-01-2024 11:1217-01-2024 11:12Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejREGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
12/2023Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dotyczącego obszaru położonego w miejscowościach: Czarnowo i Toporzysko.17-01-2024 11:1217-01-2024 11:12Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
6/2022Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 207/16 położonej w miejscowości Czarnowo - gmina Zławieś Wielka.21-11-2023 15:5021-11-2023 15:50Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
7/2022Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 207/16 położonej w miejscowości Czarnowo - gmina Zławieś Wielka.21-11-2023 15:5021-11-2023 15:50Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejREGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
8/2022Opracowanie ekofizjograficzne dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 207/16 położonej w miejscowości Czarnowo - gmina Zławieś Wielka.21-11-2023 15:5021-11-2023 15:50Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
9/2022Prognoza oddziaływania na środowisko dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 207/16 położonej w miejscowości Czarnowo - gmina Zławieś Wielka.21-11-2023 15:5021-11-2023 15:50Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
10/2022Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 207/16 położonej w miejscowości Czarnowo - gmina Zławieś Wielka.21-11-2023 15:5021-11-2023 15:50Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
z 150