Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1479
z 148
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
7/2021Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Toporzysko i Zławieś Wielka – gmina Zławieś Wielka.21-06-2022 08:2221-06-2022 08:22Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
8/2021Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Toporzysko i Zławieś Wielka – gmina Zławieś Wielka.21-06-2022 08:2221-06-2022 08:22Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
9/2021Opracowanie ekofizjograficzne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Toporzysko i Zławieś Wielka – gmina Zławieś Wielka.21-06-2022 08:2221-06-2022 08:22Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
1/2022Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Toporzysko i Zławieś Wielka – gmina Zławieś Wielka.21-06-2022 08:2221-06-2022 08:22Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
2/2022Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Toporzysko i Zławieś Wielka – gmina Zławieś Wielka.21-06-2022 08:2221-06-2022 08:22Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejREGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
2/2021Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 106/10 i 491 położonych w miejscowości Czarnowo oraz dla działki oznaczonej numerem 75/1 położonej w miejscowości Toporzysko - gmina Zławieś Wielka.04-05-2022 10:2904-05-2022 10:29Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
3/2021Opracowanie ekofizjograficzne dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 106/10 i 491 położonych w miejscowości Czarnowo oraz dla działki oznaczonej numerem 75/1 położonej w miejscowości Toporzysko - gmina Zławieś Wielka.04-05-2022 10:2904-05-2022 10:29Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
4/2021Prognoza oddziaływania na środowisko dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 106/10 i 491 położonych w miejscowości Czarnowo oraz dla działki oznaczonej numerem 75/1 położonej w miejscowości Toporzysko - gmina Zławieś Wielka.04-05-2022 10:2904-05-2022 10:29Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
5/2021Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 106/10 i 491 położonych w miejscowości Czarnowo oraz dla działki oznaczonej numerem 75/1 położonej w miejscowości Toporzysko - gmina Zławieś Wielka.04-05-2022 10:2904-05-2022 10:29Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejREGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
6/2021Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 106/10 i 491 położonych w miejscowości Czarnowo oraz dla działki oznaczonej numerem 75/1 położonej w miejscowości Toporzysko - gmina Zławieś Wielka.04-05-2022 10:2904-05-2022 10:29Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
z 148