Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1398
z 140
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2019Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w południowo-wschodniej części miejscowości Zławieś Mała - gmina Zławieś Wielka.28-02-2019 11:2828-02-2019 11:28Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
1/2019Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w południowo-wschodniej części miejscowości Zławieś Mała - gmina Zławieś Wielka.28-02-2019 11:2828-02-2019 11:28Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
3/2019Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w południowo-wschodniej części miejscowości Zławieś Mała - gmina Zławieś Wielka.28-02-2019 11:2828-02-2019 11:28Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
4/2019Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w południowo-wschodniej części miejscowości Zławieś Mała - gmina Zławieś Wielka.28-02-2019 11:2828-02-2019 11:28Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
5/2019Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w południowo-wschodniej części miejscowości Zławieś Mała - gmina Zławieś Wielka.28-02-2019 11:2828-02-2019 11:28Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejREGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
19/2017Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka (w części)16-10-2018 12:5516-10-2018 12:55Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
20/2017Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka (w części)16-10-2018 12:5516-10-2018 12:55Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
8/2018Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotycząca projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka (w części)16-10-2018 12:5516-10-2018 12:55Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejREGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
9/2018Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu dotycząca projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka (w części)16-10-2018 12:5516-10-2018 12:55Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
21/2017Opracowanie ekofizjograficzne dotyczące projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka (w części).16-10-2018 12:5516-10-2018 12:55Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
z 140