Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1388
z 139
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
3/2018Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 54 położonej w miejscowości Rozgarty oraz działek nr 221/2, nr 222/12-15 położonych w miejscowości Czarne Błoto - gmina Zławieś Wielka07-08-2018 13:0007-08-2018 13:00Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
4/2018Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 54 położonej w miejscowości Rozgarty oraz działek nr 221/2, nr 222/12-15 położonych w miejscowości Czarne Błoto - gmina Zławieś Wielka07-08-2018 13:0007-08-2018 13:00Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
5/2018Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 54 położonej w miejscowości Rozgarty oraz działek nr 221/2, nr 222/12-15 położonych w miejscowości Czarne Błoto - gmina Zławieś Wielka07-08-2018 13:0007-08-2018 13:00Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
6/2018Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 54 położonej w miejscowości Rozgarty oraz działek nr 221/2, nr 222/12-15 położonych w miejscowości Czarne Błoto - gmina Zławieś Wielka07-08-2018 13:0007-08-2018 13:00Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
7/2018Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 54 położonej w miejscowości Rozgarty oraz działek nr 221/2, nr 222/12-15 położonych w miejscowości Czarne Błoto - gmina Zławieś Wielka07-08-2018 13:0007-08-2018 13:00Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
16/2017Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej części miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka26-06-2018 09:4526-06-2018 09:45Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
17/2017Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej części miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka26-06-2018 09:4526-06-2018 09:45Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
18/2017Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej części miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka26-06-2018 09:4526-06-2018 09:45Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
1/2018Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej części miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka26-06-2018 09:4526-06-2018 09:45Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
2/2018Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej części miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka26-06-2018 09:4526-06-2018 09:45Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejREGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
z 139