Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1393
z 140
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
19/2017Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka (w części)16-10-2018 12:5516-10-2018 12:55Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
20/2017Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka (w części)16-10-2018 12:5516-10-2018 12:55Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
8/2018Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotycząca projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka (w części)16-10-2018 12:5516-10-2018 12:55Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejREGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
9/2018Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu dotycząca projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka (w części)16-10-2018 12:5516-10-2018 12:55Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
21/2017Opracowanie ekofizjograficzne dotyczące projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka (w części).16-10-2018 12:5516-10-2018 12:55Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
3/2018Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 54 położonej w miejscowości Rozgarty oraz działek nr 221/2, nr 222/12-15 położonych w miejscowości Czarne Błoto - gmina Zławieś Wielka07-08-2018 13:0007-08-2018 13:00Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
4/2018Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 54 położonej w miejscowości Rozgarty oraz działek nr 221/2, nr 222/12-15 położonych w miejscowości Czarne Błoto - gmina Zławieś Wielka07-08-2018 13:0007-08-2018 13:00Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
5/2018Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 54 położonej w miejscowości Rozgarty oraz działek nr 221/2, nr 222/12-15 położonych w miejscowości Czarne Błoto - gmina Zławieś Wielka07-08-2018 13:0007-08-2018 13:00Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
6/2018Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 54 położonej w miejscowości Rozgarty oraz działek nr 221/2, nr 222/12-15 położonych w miejscowości Czarne Błoto - gmina Zławieś Wielka07-08-2018 13:0007-08-2018 13:00Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
7/2018Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 54 położonej w miejscowości Rozgarty oraz działek nr 221/2, nr 222/12-15 położonych w miejscowości Czarne Błoto - gmina Zławieś Wielka07-08-2018 13:0007-08-2018 13:00Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
z 140