Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1418
z 142
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
25/2018Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 485 położonej w miejscowości Zławieś Mała - gmina Zławieś Wielka.11-06-2019 14:1411-06-2019 14:14Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
26/2018Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 485 położonej w miejscowości Zławieś Mała - gmina Zławieś Wielka.11-06-2019 14:1411-06-2019 14:14Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
27/2018Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 485 położonej w miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka11-06-2019 14:1311-06-2019 14:13Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
6/2019Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 485 położonej w miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka11-06-2019 14:1311-06-2019 14:13Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
7/2019Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 485 położonej w miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka11-06-2019 14:1311-06-2019 14:13Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejREGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
20/2018Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka (obszar położony w m. Pędzewo).15-04-2019 13:0915-04-2019 13:09Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
21/2018Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu dotycząca projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka (obszar położony w m. Pędzewo).15-04-2019 13:0915-04-2019 13:09Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
22/2018Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka (obszar położony w m. Pędzewo).15-04-2019 13:0915-04-2019 13:09Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejREGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
23/2018Opracowanie ekofizjograficzne do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka (obszar położony w m. Pędzewo).15-04-2019 13:0915-04-2019 13:09Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
24/2018Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka (obszar położony w m. Pędzewo).15-04-2019 13:0915-04-2019 13:09Urząd Gminy w Złejwsi WielkiejWójt Gminy Zławieś Wielka
z 142