Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 524
z 53
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/A/019112-01-2010 13:2322-01-2010 11:54Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej
2010/B/0011Postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o maksymalnej mocy łącznej 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi obręb Stradzew gm Wola Krzysztoporska.RB.7624-92/0912-01-2010 12:4413-01-2010 07:44Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej
2010/B/0010Postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym w miejscowości Parzniewice Małe.RB.7624-93/0912-01-2010 12:3713-01-2010 10:48Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej
2010/B/0009Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o przyłączeniu wodno- kanalizacyjnym we wsi Borowa gm. Wola Krzysztoporska.RB.7624-22/0812-01-2010 12:0513-01-2010 07:43Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej
2010/B/0008Postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,drogami dojazdowymi i placami manewrowymi w miejscowości RokszyceI i Gomulin KoloniaRB.7624-87/0912-01-2010 11:5513-01-2010 08:11Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej
2010/B/0007Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego naprzebudowie ulicy Spacerowej w Woli Krzysztoporskiej.RB.7624-86/0912-01-2010 11:4613-01-2010 07:45Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej
2010/B/0006Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie ulicy Spacerowej w Woli Krzysztoporskiej.RB.7624-86/0912-01-2010 11:4013-01-2010 08:10Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej
2010/B/0005Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy w Woli Krzysztoporskiej.RB.7624-85/0912-01-2010 11:3613-01-2010 07:45Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej
2010/B/0004Postanowienie o nie nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy w miejscowości Wola Krzysztoporska.RB.7624-85/0912-01-2010 11:3213-01-2010 07:44Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej
2010/B/0003Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie linii i stacji GPZ w Parzniewicach.RB.7624-84/0912-01-2010 11:2313-01-2010 07:44Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej
z 53