Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 375
z 38
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
10/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 4 Farm Fotowoltaicznych o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.424/2 w obrębie Warlubie w Gminie Warlubie".IGOŚ.II.6220.9.202113-12-2021 13:0713-12-2021 13:07Urząd Gminy w WarlubiuPRO VENTO ENERGIA Sp.z o.o.
9/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 25/5 w obrębie Krusze, Gmina Warlubie".IGOŚ.II.6220.II.8.202113-12-2021 12:2313-12-2021 12:23Urząd Gminy w WarlubiuPCWO Energy Projekt Sp.z o.o.
8/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Farm Fotowoltaicznych o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.12/1 w obrębie Bzowo w Gminie Warlubie.IGOŚ.II.6220.7.202120-10-2021 13:0820-10-2021 13:08Urząd Gminy w WarlubiuPVE 4 Sp z o.o.
7/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 61/7, 61/11, (obręb 0013) w miejscowości Płochocin, Gmina Warlubie.IGOŚ.II.6220.6.202111-08-2021 10:1211-08-2021 10:12Urząd Gminy w WarlubiuElektrownia PV 61 Sp. z o.o.,Elektrownia PV 61 Sp. z o.o.
6/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 16/2 obręb Bzowo, (Gmina Warlubie, powiat świecki).”IGOŚ.II.6220.5.202130-07-2021 08:5030-07-2021 08:50Urząd Gminy w WarlubiuSławomir Wasik
5/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa trzech wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 16/2 obręb Bzowo, (Gmina Warlubie, powiat świecki).”IGOŚ.II.6220.4.202107-06-2021 12:0307-06-2021 12:03Urząd Gminy w WarlubiuSIG Polska Portfolio 8 Sp. z o.o.
4/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia; Budowa Farmy fotowoltaicznej o mocy do 26 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 559/1, 579, 580/1, 591/7 w obrębie Komorsk w Gminie Warlubie.IGOŚ.II.6220.3.202128-05-2021 09:2328-05-2021 09:23Urząd Gminy w WarlubiuPVE 4 Sp z o.o.
3/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia; Budowa Farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 141/1, 142/1, 145/1 w obrębie Krusze w Gminie Warlubie.IGOŚ.II.6220.2.202127-05-2021 14:5227-05-2021 14:52Urząd Gminy w WarlubiuPVE 4 Sp z o.o.
2/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznych Lipinki A i Lipinki B do 1 MW każda, wraz z droga dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Lipinki, zlokalizowanych na działce 913/2 obręb Lipinki, gmina WarlubieIGOŚ.II.6220.9.201906-05-2021 10:1206-05-2021 10:12Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
6/2020Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego dla zadania pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 82/4 obręb Płochocinek gmina Warlubie"IGOŚ.II.6220.9.202006-05-2021 09:3306-05-2021 09:33Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
z 38