Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 363
z 37
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
4/2020Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 595/1 obręb Komorsk gmina WarlubieIGOŚ.II.6220.10.202021-07-2020 12:1021-07-2020 12:10Urząd Gminy w WarlubiuPVE 5 Sp z o.o.
3/2020Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 82/4 obręb Płochocinek gmina WarlubieIGOŚ.II.6220.9.202027-05-2020 09:5127-05-2020 09:51Urząd Gminy w WarlubiuPVE 5 Sp. z o.o.
2/2020Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkch oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 89;95/6 obręb Płochocinek gmina WarlubieIGOŚ.II.6220.8.202019-05-2020 15:1019-05-2020 15:10Urząd Gminy w WarlubiuPVE 5 Sp. z o.o.
46/2013Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana istniejącej cieplarni i budynku gospodarczego na potrzeby stolarni na działce ewidencyjnej nr 73/11, położonej w miejscowości Warlubie, w obrębie ewidencyjnym Warlubie, jednostce ewidencyjnej Warlubie, gm. Warlubie”.6220.8.201319-05-2020 14:5628-05-2013 14:41Urząd Gminy w Warlubiu*******
3/2013Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa obiektów kubaturowych dla wytworzenia przestrzeni dla rafinerii olejów, tłuszczów, chłodni z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 187/1 i 187/3, położonych w miejscowości Warlubie, w obrębie ewidencyjnym Warlubie, jednostce ewidencyjnej Warlubie, gm. Warlubie”6220.1.201319-05-2020 14:4118-01-2013 14:25Urząd Gminy w WarlubiuPrzedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe JAGR Sp. z o.o.
14/2012Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW w miejscowości Płochocin na działce ewidencyjnej nr 5/19 położonej w obrębie ewidencyjnym Płochocin, jednostce ewidencyjnej Warlubie w miejscowości Płochocin, gm. Warlubie”6220.4.201219-05-2020 14:3908-11-2012 14:34Urząd Gminy w WarlubiuINECO Sp. z o. o.
15/2012Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW w miejscowości Płochocin na działce ewidencyjnej nr 5/19 położonej w obrębie ewidencyjnym Płochocin, jednostce ewidencyjnej Warlubie w miejscowości Płochocin, gm. Warlubie” na środowisko.N.NZ-4202-16/232/1219-05-2020 14:3908-11-2012 14:34Urząd Gminy w WarlubiuPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu
20/2019Pismo-uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Warlubie, gmina Warlubie.WOO.411.120.2019.KB18-12-2019 08:5618-12-2019 08:56Urząd Gminy w WarlubiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
19/2019Opinia do prognozy oddziaływania na środowisko oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Warlubie, gmina Warlubie.WOO.410.320.2019.KB18-12-2019 08:5518-12-2019 08:55Urząd Gminy w WarlubiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
18/2019Prognoza oddziaływania na środowisko,ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Warlubie, gmina WarlubieIGOŚ.I.6721.201918-12-2019 08:5518-12-2019 08:55Urząd Gminy w WarlubiuMarta Wisniewska
z 37