Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 370
z 37
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
5/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa trzech wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 16/2 obręb Bzowo, (Gmina Warlubie, powiat świecki).”IGOŚ.II.6220.4.202107-06-2021 12:0307-06-2021 12:03Urząd Gminy w WarlubiuSIG Polska Portfolio 8 Sp. z o.o.
4/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia; Budowa Farmy fotowoltaicznej o mocy do 26 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 559/1, 579, 580/1, 591/7 w obrębie Komorsk w Gminie Warlubie.IGOŚ.II.6220.3.202128-05-2021 09:2328-05-2021 09:23Urząd Gminy w WarlubiuPVE 4 Sp z o.o.
3/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia; Budowa Farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 141/1, 142/1, 145/1 w obrębie Krusze w Gminie Warlubie.IGOŚ.II.6220.2.202127-05-2021 14:5227-05-2021 14:52Urząd Gminy w WarlubiuPVE 4 Sp z o.o.
2/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznych Lipinki A i Lipinki B do 1 MW każda, wraz z droga dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Lipinki, zlokalizowanych na działce 913/2 obręb Lipinki, gmina WarlubieIGOŚ.II.6220.9.201906-05-2021 10:1206-05-2021 10:12Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
6/2020Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego dla zadania pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 82/4 obręb Płochocinek gmina Warlubie"IGOŚ.II.6220.9.202006-05-2021 09:3306-05-2021 09:33Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
1/2021Wniosek o wydanien decyzji o środowskowych zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie - Warlubie"IGOŚ.II.6220.1.202103-03-2021 12:4603-03-2021 12:46Urząd Gminy w WarlubiuBiuro Projektów Drogowych M Studio Maciej Wojnowski ul. Sikorskiego 1/17C
5/2020Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Warlubie z dnia 16.09.2019 r.Znak:IGOŚ.II.6220.2.2019 r.w zakresie mocy pojedynczego panela, możliwości zastosowania transformatora olejowego oraz zmiany etapowania realizacji inwestycji dla przedsięwzięcia pn:„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 21 w miejscowości Bąkowo gmina Warlubie.”IGOŚ.II.6220.11.202023-12-2020 09:2423-12-2020 09:24Urząd Gminy w WarlubiuPVE 5 Sp. z o.o.
4/2020Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 595/1 obręb Komorsk gmina WarlubieIGOŚ.II.6220.10.202021-07-2020 12:1021-07-2020 12:10Urząd Gminy w WarlubiuPVE 4 Sp z o.o.
3/2020Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 82/4 obręb Płochocinek gmina WarlubieIGOŚ.II.6220.9.202027-05-2020 09:5127-05-2020 09:51Urząd Gminy w WarlubiuPVE 5 Sp. z o.o.
2/2020Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkch oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 89;95/6 obręb Płochocinek gmina WarlubieIGOŚ.II.6220.8.202019-05-2020 15:1019-05-2020 15:10Urząd Gminy w WarlubiuPVE 5 Sp. z o.o.
z 37