Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 346
z 35
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
5/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn:„Budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach o nr ewid. 1135 i 1137 w miejscowości Wielki Komorsk gmina Warlubie.EPM.2019.09.1109.26616-10-2019 11:2216-10-2019 11:22Urząd Gminy w WarlubiuDIPOL s.c. S.P. Gościaniak
4/2019Postanowienie o konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn:„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 21 w miejscowości Bąkowo gmina Warlubie”IGOŚ.II.6220.2.201908-04-2019 11:0308-04-2019 11:03Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
3/2019Opinia o konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn:„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 21 w miejscowości Bąkowo gmina Warlubie”WOO.4220.173.2019.JW04-04-2019 12:5204-04-2019 12:52Urząd Gminy w WarlubiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
2/2019Opinia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania potrzeby oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn:„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 21 w miejscowości Bąkowo gmina Warlubie”GD.RZŚ.435307.2019.DK04-04-2019 11:1404-04-2019 11:14Urząd Gminy w WarlubiuPaństwowe Gpospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
1/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn:„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 21 w miejscowości Bąkowo gmina Warlubie”IGOŚ.II.6220.2.201906-03-2019 08:3706-03-2019 08:37Urząd Gminy w WarlubiuPVE 5 Sp. z o.o.,PVE 5 Sp. z o.o.
7/2018Opinia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na stan zasobów wodnych na realizację przedsięwzięcia pn:„Przebudowa gruntowej drogi leśnej pożarowej na odcinku o długości 2,88 km(leśnictwo Nowa Huta), na działkach nr ewid. 5002, 5009, 5023, 5060 w obrębie ewid. Lipinki”GD.ZZŚ.1.425.157.2018.ŻM09-01-2019 08:4609-01-2019 08:46Urząd Gminy w Warlubiu
6/2018Opinia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn:„Przebudowa gruntowej drogi leśnej pożarowej na odcinku o długości 2,88 km(leśnictwo Nowa Huta), na działkach nr ewid. 5002, 5009, 5023, 5060 w obrębie ewid. Lipinki”WOO.4220.252.2018.JM09-01-2019 08:1709-01-2019 08:17Urząd Gminy w Warlubiu
5/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:„Przebudowa gruntowej drogi leśnej pożarowej na odcinku o długości 2,88 km (leśnictwo Nowa Huta), na działkach nr ewid. 5002, 5009, 5023, 5060 w obrębie ewid. Lipinki”.IGOŚ.II.6220.2.201811-05-2018 10:0411-05-2018 10:04Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
4/2018Postanowienie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia przedsięwzięcia pn:„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 Łeba-Lębork-Sierakowice-Pu zdrowo-Kościerzyna-Warlubie na odcinku od km 161+294 do km 172+645, łączna długość 11,351 km”IGOŚ.II.6220.7.201825-04-2018 09:3225-04-2018 09:32Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
3/2018Opinia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn:„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 Łeba-Lębork-Sierakowice-Puzdrowo-Kościerzyna-Warlubie na odcinku od km 161+294 do km 172+645, łączna długość 11,351 km”WOO.4220.8.2018.JO1.222-03-2018 08:5122-03-2018 08:51Urząd Gminy w WarlubiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
z 35