Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 149
z 15
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
8/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachRI.6220.8.2017.2018.DS28-12-2018 13:4328-12-2018 13:43Urząd Gminy w WąpielskuWójt Gminy Wąpielsk
7/2018Decyzja o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej na bazie udokumentowanego otworu wiertniczego nr 1 o głębokości 72,0 m, który ujmuje wodę z czwartorzędowej warstwy wodonośnej na działce nr 71/5, obręb ewidencyjny Kierz Półwieski 0005, gmina Wąpielsk, powiat rypiński, województwo kujawsko – pomorskie”RI.6220.2.2018.DS28-12-2018 13:2428-12-2018 13:24Urząd Gminy w WąpielskuWójt Gminy Wąpielsk
5/2018Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny przedsięwzięcia oddziaływania na środowisko2/201812-06-2018 11:4312-06-2018 11:43Urząd Gminy w WąpielskuWójt Gminy Wąpielsk
6/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRI.6220.3.201812-06-2018 11:4212-06-2018 11:42Urząd Gminy w Wąpielsku*******
3/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRI.6220.2.201812-06-2018 11:4012-06-2018 11:40Urząd Gminy w WąpielskuWójt Gminy Wąpielsk
8/2017Wniosek o interpretację w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji przedsięwzięciaRI.6251.1.2017.DS31-01-2018 13:0031-01-2018 13:00Urząd Gminy w Wąpielsku*******,*******
9/2017Wniosek o interpretację w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji przedsięwzięciaRI.6251.2.201731-01-2018 13:0031-01-2018 13:00Urząd Gminy w Wąpielsku*******
2/2018Decyzja o umorzeniu postępowaniaRI.6220.5.5.201731-01-2018 13:0031-01-2018 13:00Urząd Gminy w WąpielskuWójt Gminy Wąpielsk
10/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRI.6220.5.5.201731-01-2018 13:0031-01-2018 13:00Urząd Gminy w WąpielskuGmina Wapielsk
12/2017Decyzja o umorzeniu postępowaniaRI.6220.1.1.DS31-01-2018 13:0031-01-2018 13:00Urząd Gminy w WąpielskuWójt Gminy Wąpielsk
z 15