Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 157
z 16
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
6/2019Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lamkowizna gmina WąpielskRI.6220.4.201928-06-2019 11:3228-06-2019 11:32Urząd Gminy w Wąpielsku*******
5/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRI.6220.3.2019.DS28-06-2019 10:1028-06-2019 10:10Urząd Gminy w WąpielskuElektrownia PV 36 Sp. z o. o.
11/2018Wniosek o interpretację w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji przedsięwzięciaRI.6220.5.2018.DS28-06-2019 09:5228-06-2019 09:52Urząd Gminy w Wąpielsku*******
4/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRI.6220.1.2019.DS28-06-2019 09:5228-06-2019 09:52Urząd Gminy w WąpielskuDIPOL s.c., S.P. Gościniak
9/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowi skowych uwarunkowaniachRI.6220.4.2018.DS28-06-2019 09:1628-06-2019 09:16Urząd Gminy w WąpielskuT-Mobile Polska S.A.
10/2018Zawiadomienie o pozostawieniu bez rozpoznaniaRI.6220.4.2018.DS28-06-2019 09:1628-06-2019 09:16Urząd Gminy w WąpielskuWójt Gminy Wąpielsk
6/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach3/201828-06-2019 09:0728-06-2019 09:07Urząd Gminy w Wąpielsku*******
1/2019Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko3/201828-06-2019 09:0728-06-2019 09:07Urząd Gminy w WąpielskuWójt Gminy Wąpielsk
3/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachRI.6220.3.2018.DS28-06-2019 09:0728-06-2019 09:07Urząd Gminy w WąpielskuWójt Gminy Wąpielsk
3/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRI.6220.2.201828-06-2019 08:3612-06-2018 11:40Urząd Gminy w WąpielskuWójt Gminy Wąpielsk
z 16