Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 533
z 54
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
7/2021Wniosek dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:,, Przebudowa drogi powiatowej nr 2557 W Kleczkowo - Budne – Opęchowo od km. 0+000 do ok. km 4+820 ”UG.6220.04.202114-04-2021 09:0814-04-2021 09:08Urząd Gminy w TroszynieZarząd Powiatu Ostrołęckiego
6/2021Wniosek dotyczy wydania decyzji na wycinkę 1 szt. drzewa gatunek jesion wyniosły, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2560W Piski - Kleczkowo w msc. Kleczkowo na terenie gminy Troszyn.UG.6131.04.202129-03-2021 11:5629-03-2021 11:56Urząd Gminy w TroszynieZarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
5/2021Wniosek dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:,,Budowa budynku inwentarskiego- obory wolno stanowiskowej o obsadzie 100 DJP z kanałami podrusztowymi, zbiornikiem bezodpływowym (szambem) na ścieki socjalne - bytowe i technologiczne oraz placem manewrowym przy budynku” inwestycja realizowana będzie na działkach nr 55 i 59/3 w obrębie miejscowości Zapieczne gm. Troszyn.UG.6220.02.202123-03-2021 09:5823-03-2021 09:58Urząd Gminy w Troszynie*******
3/2021Wniosek dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:,, Modernizacja gospodarstwa (zakup maszyn rolniczych), wraz ze zwiększeniem obsady bydła w obrębie gospodarstwa rolnego prowadzonego na działkach o numerach ewid. 155/3 i 157 położonych w miejscowości Milewo Łosie, gmina Troszyn, powiat ostrołęcki woj. mazowieckie.”UG.6220.01.202103-03-2021 12:3903-03-2021 12:39Urząd Gminy w Troszynie*******
4/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:,, Modernizacja gospodarstwa (zakup maszyn rolniczych), wraz ze zwiększeniem obsady bydła w obrębie gospodarstwa rolnego prowadzonego na działkach o numerach ewid. 155/3 i 157 położonych w miejscowości Milewo Łosie, gmina Troszyn, powiat ostrołęcki woj. mazowieckie.”UG.6220.01.202103-03-2021 12:3903-03-2021 12:39Urząd Gminy w TroszynieWójt Gminy Troszyn
22/2020Wniosek dotyczy wydania decyzji na wycinkę 1 szt. drzewa gatunek jesion wyniosły, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – gr. województwa - ( Głębocz) w msc. Troszyn na terenie gminy Troszyn.UG.6131.10.202027-01-2021 07:4327-01-2021 07:43Urząd Gminy w TroszynieZarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
2/2021Decyzja odmowna na wycinkę 1 szt. drzewa gatunek jesion wyniosły, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – gr. województwa - ( Głębocz) w msc. Troszyn na terenie gminy Troszyn.UG.6131.10.202027-01-2021 07:4327-01-2021 07:43Urząd Gminy w TroszynieWójt Gminy Troszyn
20/2020Wniosek dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:,,Rekultywacja kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Troszyn, gm. Troszyn z wykorzystaniem odpadów.” położonego na dz. 771/2, 771/3, 772/2, 772/3, 773/2, 773/3, 774/2, 774/3, 775/3, 775/4, 775/5 w obrębie miejscowości Troszyn.UG.6220.09.202015-01-2021 09:2315-01-2021 09:23Urząd Gminy w TroszyniePROSPRECO Polska Sp.zoo
1/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:,,Rekultywacja kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Troszyn, gm. Troszyn z wykorzystaniem odpadów.” położonego na dz. 771/2, 771/3, 772/2, 772/3, 773/2, 773/3, 774/2, 774/3, 775/3, 775/4, 775/5 w obrębie miejscowości Troszyn.UG.6220.09.202015-01-2021 09:2315-01-2021 09:23Urząd Gminy w TroszynieWójt Gminy Troszyn
17/2020Wniosek dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:,, Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski w systemie chowu bezściołkowego oraz ściołowego o planowanej obsadzie do 80 DJP wraz z budową zbiornika wewnętrznego podrusztowego na gnojowicę o pojemności do 700 m3 na działce nr geod.44 położonej we wsi Milewo Wielkie gm. Troszyn”.UG. 6220.08.202021-12-2020 12:2321-12-2020 12:23Urząd Gminy w Troszynie*******
z 54