Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 567
z 57
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
19/2022Wniosek w sprawie wydania decyzji zezwalającej na wycinkę 20 sztuk drzew oraz krzewów gat. świerk pospolity, jesion wyniosły, wierzba biała oraz robinia akacjowa rosnących na działkach nr 672/1 oraz 672/4 w obrębie miejscowości Troszyn gminy Troszyn.UG.6131.13.202228-11-2022 12:3328-11-2022 12:33Urząd Gminy w TroszyniePowiat Ostrołęcki
20/2022Decyzja zezwalająca na wycinkę 20 sztuk drzew gat. świerk pospolity, jesion wyniosły, wierzba biała oraz robinia akacjowa oraz 40 m2 krzewów rosnących na działkach nr 672/1 oraz 672/4 w obrębie miejscowości Troszyn gminy Troszyn.UG.6131.13.202228-11-2022 12:3328-11-2022 12:33Urząd Gminy w TroszynieWójt Gminy Troszyn
12/2022Wniosek dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:,, Eksploatacja kruszywa naturalnego na części działek nr. 580, 581/1, 582, 583, 584, 585, 586, 588, 589, 590, 591/2, 593/5, 594, 595/3, 595/4, 596/3, 596/4, 597/3, 597/4, 598/3, 598/4, 599/3, 599/4, 600/3, 600/4, 601/3, 601/4, 602/1, 602/2, 603/3, 604 oraz na całej działce 592 obręb Repki gm. Troszyn”.UG. 6220.04.202209-11-2022 08:4609-11-2022 08:46Urząd Gminy w TroszynieCEMEX Polska Sp. z o.o.
14/2022Postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nałożenie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ,, Eksploatacja kruszywa naturalnego na części działek nr. 580, 581/1, 582, 583, 584, 585, 586, 588, 589, 590, 591/2, 593/5, 594, 595/3, 595/4, 596/3, 596/4, 597/3, 597/4, 598/3, 598/4, 599/3, 599/4, 600/3, 600/4, 601/3, 601/4, 602/1, 602/2, 603/3, 604 oraz na całej działce 592 obręb Repki gm. Troszyn”.UG.6220.04.202209-11-2022 08:4609-11-2022 08:46Urząd Gminy w TroszynieWójt Gminy Troszyn
18/2022Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego na części dz.nr. 580, 581/1, 582, 583, 584, 585, 586, 588, 589, 590, 591/2, 593/5, 594, 595/3, 595/4, 596/3, 596/4, 597/3, 597/4, 598/3, 598/4, 599/3, 599/4, 600/3, 600/4, 601/3, 601/4, 602/1, 602/2, 603/3, 603/4, oraz na całej działce nr 592 obręb Repki, gm. Troszyn, pow. ostrołęckiUG.6220.04.202209-11-2022 08:4609-11-2022 08:46Urząd Gminy w TroszynieCEMEX Polska Sp. z o.o.
16/2022Wniosek w sprawie wydania decyzji zezwalającej na wycinkę 2 sztuk drzew gat. świerk kłujący rosnących na działce nr 159 w obrębie miejscowości Troszyn gminy Troszyn.UG.6131.12.202221-09-2022 08:3621-09-2022 08:36Urząd Gminy w TroszynieBank Spółdzielczy w Goworowie
17/2022Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 sztuk drzew gat. świerk kłujący rosnących na działce nr 159 w obrębie miejscowości Troszyn gminy Troszyn.UG.6131.12.202221-09-2022 08:3621-09-2022 08:36Urząd Gminy w TroszynieWójt Gminy Troszyn
15/2022Wniosek w sprawie wydania decyzji zezwalającej na wycinkę 4 sztuk drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka w obrębie msc. Zamość, Borowce i Repki na terenie gminy Troszyn.UG.6131.10.202225-08-2022 12:0925-08-2022 12:09Urząd Gminy w TroszynieMazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ostrołęka
8/2022Wniosek dotyczy wydania zezwolenia na wycinkę 20 sztuki drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2556W Dąbek – Opęchowo- Kleczkowo w msc. Dąbek i Opęchowo na terenie gminy Troszyn.UG.6131.06.202214-07-2022 11:5914-07-2022 11:59Urząd Gminy w TroszynieZarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
13/2022Decyzja dotyczy wydania zezwolenia na wycinkę 20 sztuki drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2556W Dąbek – Opęchowo- Kleczkowo w msc. Dąbek i Opęchowo na terenie gminy Troszyn.UG.6131.06.202214-07-2022 11:5914-07-2022 11:59Urząd Gminy w TroszynieWójt Gminy Troszyn
z 57