Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1921
z 193
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
14/2020Budowie drogi Małaszewicze - Podolanka, przewidzianego do realizacji na działkach ewid. obręb Podolanka nr 65/15, 65/16, 66/3, części działek nr ewid. 90, 91/2, 91/1, 86, 74, 73, 75, 70/1, 65/17, 66/2, 65/20 obręb Małaszewicze części działek nr ewid. 1112, 1113, gmina Terespol, powiat bialski, województwo lubelskie.I-OŚ.6220.17.2020.EZ13-10-2020 12:0613-10-2020 12:06Urząd Gminy w TerespoluKrzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol
13/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie pojemności do magazynowania estrów w Bazie Paliw Nr 22 w Małaszewiczach” na działce nr 65/1, położonej na gruncie miejscowości Małaszewicze, w gminie Terespol, w powiecie bialskim, województwo lubelskie.I-OŚ.6220.28.2020.EZ24-09-2020 12:1524-09-2020 12:15Urząd Gminy w TerespoluKrzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol
12/2020Postanowienie Wójta Gminy Terespol w sprawie podjęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Wydobycie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Małaszewicze Duże.I-OŚ.6220.25.2020.EZ24-08-2020 12:5224-08-2020 12:52Urząd Gminy w TerespoluKrzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol
11/2020Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Bazy Paliw i Chemikaliów w Małaszewiczach na działkach o nr ew. 78/1, 787/2, 788, 789, 790/1, 790/2, 791/1, 791/2, 791/3, 792/1, 792/2, 793,794, 795/1, 795/2, 796/1, 796/4, 796/5, 796/7, 796/8, 797/5, 798/2, 799/2, 780/5, 780/6, 1016 obręb 0016 Małaszewicze Duże, Gmina Terespol, nr ew. 366/2, 366/5, 366/6, 371/5, 371/6, 371/10, 371/11, 371/13, 371/14, 371/15, 364/2, 364/5, 364/7 obręb 0017 Małaszewicze Małe Gmina Terespol, powiat bialski, województwo lubelskie.I-OŚ.6220.18.2020.EZ20-08-2020 10:5820-08-2020 10:58Urząd Gminy w TerespoluKrzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol
10/2020Postanowienie Wójta Gminy Terespol w sprawie przedsięwzięcia pn. „Skład przeładunkowy materiałów masowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Małaszewiczach Małych”.I-OŚ.6220.23.2020.EZ29-07-2020 10:3229-07-2020 10:32Urząd Gminy w TerespoluKrzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol
9/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa drogi Małaszewicze - Podolanka".I-OŚ.6220.17.2020.EZ22-06-2020 09:3122-06-2020 09:31Urząd Gminy w TerespoluKrzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol
8/2020Postanowienie Wójta Gminy Terespol o zawieszeniu postepowania w sprawie przedsięwziecia pn."Wydobycie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasków skaleniowo - kwarcowych) Małaszewicze Duże", przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 191, położonej w obrębie ewidencyjnym Małaszewicze Duże, gmina Terespol, powiat bialski, województwo lubelskie.I-OŚ.622.5.2020.EZ05-06-2020 11:4305-06-2020 11:43Urząd Gminy w TerespoluKrzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol
7/2020Postanowienie Wójta Gminy Terespol w sprawie przedsięwzięcia pn. "Wydobycie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasków skaleniowo - kwarcowych) Małaszewicze Duże", przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 191, położonej w obrębie ewidencyjnym Małaszewicze Duże, gmina Terespol, powiat bialski, województwo lubelskie.I-OŚ.622.5.2020.EZ05-06-2020 11:3905-06-2020 11:39Urząd Gminy w TerespoluKrzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol
6/2020Decyzja Wójta Gminy TerespolI-IM.6140.20.2020.AD11-05-2020 12:5811-05-2020 12:58Urząd Gminy w TerespoluWójt Gminy Terespol
5/2020Obwieszczenie Wójta Gminy Terespol o wydaniu DecyzjiI-OŚ.6220.8.2020.EZ16-04-2020 15:1816-04-2020 15:18Urząd Gminy w TerespoluWójt Gminy Terespol
z 193