Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1938
z 194
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
12/2021Obwieszczenie w sprawie wystąpienia Wójta Gminy Terespol o opinie dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie placu składowego na terenie terminala przeładunkowego PUH AGROSTOP Sp. z o.o. w KobylanachI-OŚ.6220.1.2021.MR29-04-2021 15:0829-04-2021 15:08Urząd Gminy w TerespoluElżbieta Napiórkowska
11/2021Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniaI-OŚ.6220.1.2021.MR29-04-2021 15:0129-04-2021 15:01Urząd Gminy w TerespoluElżbieta Napiórkowska
10/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachI-OŚ.6220.1.2021.MR29-04-2021 14:2029-04-2021 14:20Urząd Gminy w Terespolu*******
9/2021Obwieszczenie Wójta Gminy TerespolI-OŚ.6220.25.EN28-04-2021 08:4728-04-2021 08:47Urząd Gminy w TerespoluElżbieta Napiórkowska
8/2021Raport o oddziaływaniu na środowiskoI)Ś.6220.25.2020.EZ27-04-2021 14:4927-04-2021 14:49Urząd Gminy w TerespoluElżbieta Napiórkowska
7/2021Decyzja nie stwierdzająca obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków przemysłowych, wód opadowych i roztopowych oraz wód infiltracyjnych Bazy Paliw Nr 22 w Małaszewiczach” na działce nr 790/1, 790/2, 790/3, 771/9, 792/2, 847 obr. Kobylany, 65/1 obr. Zastawek, w gminie Terespol, w powiecie bialskim, województwo lubelskieI-OŚ.6220.31.2020.EZ01-04-2021 13:4601-04-2021 13:46Urząd Gminy w TerespoluWójt Gminy Terespol
6/2021Decyzja nie stwierdzajaca obowiązku rzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kW na wydzielonej części działki (oznaczonej jako B) o numerze geodezyjnym 581 obręb Koroszczyn gm. Terespol” w powiecie bialskim, województwo lubelskie.I-OŚ.6220.35.2020.EZ29-03-2021 14:4429-03-2021 14:44Urząd Gminy w TerespoluKrzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol
5/2021Decyzja nie stwierdzajaca obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskodla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kW na wydzielonej części działki (oznaczonej jako A) o numerze geodezyjnym 581 obręb Koroszczyn gm. Terespol” w powiecie bialskim, województwo lubelskie.I-OŚ.6220.34.2020.EZ29-03-2021 14:4229-03-2021 14:42Urząd Gminy w TerespoluKrzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol
4/2021Obwieszczenie Wójta Gminy Terespol w sprawie „Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków przemysłowych, wód opadowych i roztopowych oraz wód infiltracyjnych Bazy Paliw Nr 22 w Małaszewiczach”I-OŚ.6220.31.2020.EZ03-03-2021 12:3803-03-2021 12:38Urząd Gminy w TerespoluKrzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol
2/2021Obwieszczenie Wójta Gminy Terespol z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej oznaczonej jako A.I-OŚ.6220.34.2020.EZ02-03-2021 07:5702-03-2021 07:57Urząd Gminy w TerespoluKrzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol
z 194