Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 699
z 70
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
132/2019PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI ŻUŁAWKI (etap II wyłożenia)GPN-P.6722.3.201518-06-2019 10:4018-06-2019 10:40Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
133/2019PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI ŻUŁAWKI (II wyłożenie)GPN-P.6722.3.201518-06-2019 10:4018-06-2019 10:40Urząd Gminy w StegnieIRMiR
134/2019Przyjęty dokument - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 194/15, 194/16 w miejscowości MikoszewoGPN-P.6722.4.201718-06-2019 10:4018-06-2019 10:40Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
135/2019Przyjęty dokument - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 136/1, 136/2 w miejscowości JantarGPN-P.6722.5.201718-06-2019 10:4018-06-2019 10:40Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
131/2019Postanowienie o podjęciu postępowania po przedłożeniu raportu oddziaływania na srodowisko dla przedsięwzięcia pn:Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą z możliwością budowy magazynu energii i GPZ-tu , z ewentualnym dzieleniem na etapy lub budowania w całości na terenie działek ewidencyjnych nr 114/1, 114/2, 114/3, 107/9 w obrębie Niedźwiedzica , gmina Stegna.GPN-P.OŚR.6220.1.201910-06-2019 10:3910-06-2019 10:39Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
129/2019Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 szt. świerka kaukaskiego z terenu dz. nr 758 w miejscowości Stegna.3098.19.DG30-05-2019 13:5430-05-2019 13:54Urząd Gminy w Stegnie*******
127/2019Zgłoszenie zamiaru usunięcia 10 szt. sosny zwyczajnej z terenu dz. nr 210/7 w miejscowości Jantar.2913.19.DG29-05-2019 12:4629-05-2019 12:46Urząd Gminy w Stegnie*******
128/2019Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 szt. świerka zwyczajnego z terenu dz. nr 842/7 w miejscowości Stegna.2983.19.DG29-05-2019 12:4629-05-2019 12:46Urząd Gminy w Stegnie*******
121/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. sosna zwyczajna oraz 2 szt. brzozy brodawkowatej z terenu dz. nr 1231/2 w miejscowości Stegna.GO-ŚR.6131.35.201921-05-2019 11:2821-05-2019 11:28Urząd Gminy w Stegnie*******
122/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gat. sosna zwyczajna oraz 2 szt. brzozy brodawkowatej z terenu dz. nr 1231/2 w miejscowości Stegna.GO-ŚR.6131.35.201921-05-2019 11:2821-05-2019 11:28Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
z 70