Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 361
z 37
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
149/2017Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy StegnaGPN-P.6720.1.201525-09-2017 12:0225-09-2017 12:02Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
148/2017Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stegna przeznaczony do wyłożenia do publicznego wglądu.GPN-P.6720.1.201525-09-2017 12:0225-09-2017 12:02Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
146/2017Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WZP. 610.12.6.2017.MKU/NB z dnia 08.09.2017 r., projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy StegnaGPN-P.6720.1.201522-09-2017 13:4522-09-2017 13:45Urząd Gminy w StegnieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
147/2017Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WZP.410.12.8.2017.MKU/NB.2 z dnia 08.09.2017 r., WS. projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy StegnaGPN-P.6720.1.201522-09-2017 13:4522-09-2017 13:45Urząd Gminy w StegnieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
135/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. brzozy brodawkowatej oraz 1 szt. dębu szypułkowego z terenu dz nr 185/1 w miejscowości Stegna.GO-ŚR.6131.53.201730-08-2017 10:5830-08-2017 10:58Urząd Gminy w Stegnie*******
139/2017Decyzja zezwalającą na usunięcie 1 szt. brzozy brodawkowatej oraz 1 szt. dębu szypułkowego z terenu dz nr 185/1 w miejscowości Stegna.GO-ŚR.6131.53.1.201730-08-2017 10:5830-08-2017 10:58Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
141/2017Decyzja zezwalająca na usunięcie 30 szt. klonów pospolitych, 15 szt. klonów jaworów, 3 szt. jesionów wyniosłych oraz 200 m2 czarnego bzu i 150 m2 śliwa ałycza z terenu dz nr 745/1 i 746 w miejscowości Stegna.GO-ŚR.6131.54.1.201730-08-2017 10:5830-08-2017 10:58Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
140/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 29 szt. klonów pospolitych z terenu dz nr 745/1 i 746 w miejscowości Stegna.GO-ŚR.6131.54.201730-08-2017 10:5830-08-2017 10:58Urząd Gminy w Stegnie*******
142/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. modrzewia europejskiego oraz 1 szt. świerka pospolitego z terenu dz nr 183/2 w miejscowości Stegna.GO-ŚR.6131.55.201730-08-2017 10:5830-08-2017 10:58Urząd Gminy w Stegnie*******
143/2017Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 szt. modrzewia europejskiego oraz 1 szt. świerka pospolitego z terenu dz nr 183/2 w miejscowości Stegna.GO-ŚR.6131.55.1.201730-08-2017 10:5830-08-2017 10:58Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
z 37