Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 454
z 46
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
88/2018Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 214/3, 214/4, 639 w miejscowości JantarGPN-P.6722.2.201706-07-2018 13:2506-07-2018 13:25Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
89/2018Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 111/1, 111/2, 207/7, 207/8, 207/9 oraz części działki nr 207/10 w miejscowości JantarGPN-P.6722.3.201706-07-2018 13:2506-07-2018 13:25Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
90/2018Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 111/1, 111/2, 207/7, 207/8, 207/9 oraz części działki nr 207/10 w miejscowości JantarGPN-P.6722.3.201706-07-2018 13:2506-07-2018 13:25Urząd Gminy w StegnieKazimierz Januszkiewicz
91/2018Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 214/3, 214/4, 639 w miejscowości JantarGPN-P.6722.2.201706-07-2018 13:2506-07-2018 13:25Urząd Gminy w StegnieKazimierz Januszkiewicz
87/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 szt. sosny zwyczajnej z terenu dz. nr 1250 w miejscowości Stegna.GO-ŚR.6131.39.201802-07-2018 13:5002-07-2018 13:50Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
86/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. sosny zwyczajnej z terenu dz. nr 1250 w miejscowości Stegna.L. dz. 3355/1802-07-2018 13:5002-07-2018 13:50Urząd Gminy w Stegnie*
85/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. lipy drobnolistnej z terenu dz. nr 116/3 w miejscowości Mikoszewo.GO-ŚR.6131.38.201802-07-2018 12:1602-07-2018 12:16Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
83/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. lipy drobnolistnej z terenu dz. nr 116/3 w miejscowości Mikoszewo.L. dz. 3464/1802-07-2018 12:1602-07-2018 12:16Urząd Gminy w Stegnie*******
84/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. sosny zwyczajnej z terenu dz. nr 632 w miejscowości StegnaGO-ŚR.6131.37.201802-07-2018 11:2802-07-2018 11:28Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
82/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. sosny zwyczajnej z terenu dz. nr 632 w miejscowości StegnaL. dz. 3442/1802-07-2018 11:2802-07-2018 11:28Urząd Gminy w Stegnie*******
z 46