Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 365
z 37
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
4/2018Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy StegnaGO-ŚR.602.3.1.201714-02-2018 10:4514-02-2018 10:45Urząd Gminy w StegnieGmina Stegna
3/2018Program ochrony środowiska dla gminy Stegna na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024GO-ŚR.602.2.1.201714-02-2018 10:4514-02-2018 10:45Urząd Gminy w StegnieGmina Stegna
2/2018Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przetwarzaniu odpadów w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Stegnie”aGPN-P.OŚR.6220.1.201802-02-2018 11:0802-02-2018 11:08Urząd Gminy w Stegnie„Mierzeja” Sp. z o.o.
1/2018Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji paliw, wolnostojącej restauracji, toalety publicznej, miejsc postojowych i urządzeń związanych z obsługa podróżnych na terenie MOP III Mała Holandia (Miejsca Obsługi Podróżnych); lokalizacja: miejscowość Dworek, gmina Stegna, powiat nowodworski, woj. pomorskie; droga ekspresowa nr S7 (km 33+720), część działek o nr ewid.: 97/ 1 oraz 94 obr. DworekGPN-P.OŚR.6220.3.201710-01-2018 14:5210-01-2018 14:52Urząd Gminy w StegnieLOTOS PALIWA Sp. z o.o.
149/2017Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy StegnaGPN-P.6720.1.201525-09-2017 12:0225-09-2017 12:02Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
148/2017Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stegna przeznaczony do wyłożenia do publicznego wglądu.GPN-P.6720.1.201525-09-2017 12:0225-09-2017 12:02Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
146/2017Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WZP. 610.12.6.2017.MKU/NB z dnia 08.09.2017 r., projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy StegnaGPN-P.6720.1.201522-09-2017 13:4522-09-2017 13:45Urząd Gminy w StegnieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
147/2017Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WZP.410.12.8.2017.MKU/NB.2 z dnia 08.09.2017 r., WS. projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy StegnaGPN-P.6720.1.201522-09-2017 13:4522-09-2017 13:45Urząd Gminy w StegnieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
135/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. brzozy brodawkowatej oraz 1 szt. dębu szypułkowego z terenu dz nr 185/1 w miejscowości Stegna.GO-ŚR.6131.53.201730-08-2017 10:5830-08-2017 10:58Urząd Gminy w Stegnie*******
139/2017Decyzja zezwalającą na usunięcie 1 szt. brzozy brodawkowatej oraz 1 szt. dębu szypułkowego z terenu dz nr 185/1 w miejscowości Stegna.GO-ŚR.6131.53.1.201730-08-2017 10:5830-08-2017 10:58Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
z 37