Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1067
z 107
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
37/2021PRZYJĘTY DOKUMENT MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU DZIAŁEK NR 199/30, 199/31 OBRĘB STEGNAGPN-P.6722.4.201929-04-2021 08:3129-04-2021 08:31Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
33/2021PROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI STEGNA – CENTRUM(etap wyłożenia)IGPN-P.6722.1.202029-04-2021 08:2629-04-2021 08:26Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
34/2021PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI STEGNA-CENTRUM (etap wyłożenia)IGPN-P.6722.1.202029-04-2021 08:2629-04-2021 08:26Urząd Gminy w Stegnie*******
35/2021Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotycząca projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stegna-CentrumIGPN-P.6722.1.202029-04-2021 08:2629-04-2021 08:26Urząd Gminy w StegnieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
36/2021Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stegna-CentrumIGPN-P.6722.1.202029-04-2021 08:2629-04-2021 08:26Urząd Gminy w StegniePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim
31/2021DecyzjaGO-ŚR.6131.5.1.1.202118-04-2021 17:2518-04-2021 17:25Urząd Gminy w StegnieGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
30/2021DecyzjaGO-ŚR.6131.5.5.2.2020.202118-04-2021 17:2218-04-2021 17:22Urząd Gminy w StegnieZarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
197/2020DecyzjaGO-ŚR.6131.5.4.3.202018-04-2021 17:2018-04-2021 17:20Urząd Gminy w StegnieZarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
195/2020DecyzjaGO-ŚR.6131.5.3.5.202018-04-2021 17:1818-04-2021 17:18Urząd Gminy w StegnieZarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
196/2020DecyzjaGO-ŚR.6131.5.3.8.202018-04-2021 17:1718-04-2021 17:17Urząd Gminy w StegnieZarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z 107