Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 719
z 72
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
154/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie budynku zakwaterowania turystycznego typu aparthotel wraz z elementami zagospodarowania terenu przy ul. Rybackiej w miejscowości Jantar, gmina Stegna.GPN-P.OŚR.6220.6.201917-09-2019 10:4917-09-2019 10:49Urząd Gminy w StegniePROJEKT JANTAR Sp. J.
151/2019Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.240.2019.JP.2. z dnia 05.08.2019 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW zlokalizowanej na terenie działki nr 6 obręb Rybina"RDOŚ-Gd-WOO.4220.240.2019.JP.2.02-09-2019 12:3502-09-2019 12:35Urząd Gminy w StegnieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
152/2019Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak GD.RZŚ.435.809.2019.AW z dnia 18.07.2019 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW zlokalizowanej na terenie działki nr 6 obręb Rybina"GD.RZŚ.435.809.2019.AW02-09-2019 12:3502-09-2019 12:35Urząd Gminy w StegniePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
153/2019Postanowienie Wójta Gminy Stegna o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Rybina” o mocy do 1MW zlokalizowanej na terenie działki nr 6 obręb Rybina, gmina Stegna, powiat nowodworski”.GPN-P.OŚR.6220.4.8.201902-09-2019 12:3502-09-2019 12:35Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
147/2019PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI WSI CHEŁMEK-OSADA (etap wyłożenia)GPN-P.6722.1.201807-08-2019 13:1407-08-2019 13:14Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
148/2019PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI WSI CHEŁMEK-OSADA (etap wyłożenia)GPN-P.6722.1.201807-08-2019 13:1407-08-2019 13:14Urząd Gminy w StegnieIRMiR
149/2019Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WZP.410.12.1.2019.AP.1 z dnia 8.02.2019 r., WS. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chełmek-OsadaGPN-P.6722.1.201807-08-2019 13:1407-08-2019 13:14Urząd Gminy w StegnieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
150/2019Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim SE.ZN.80.4460.4.185.KB.2019 z dnia 29.01.2019 r., WS. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chełmek-OsadaGPN-P.6722.1.201807-08-2019 13:1407-08-2019 13:14Urząd Gminy w StegniePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim
146/2019Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim znak SE.ZN.80.4461.09.1731.KB.2019 w sprawie uzgodnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z możliwością budowy magazynu energii i GPZU-tu z ewentualnym dzieleniem na etapy lub budowania w całości na terenie działek ewidencyjnych nr 114/1, 114/2, 114/3 i 107/9 w obrębie Niedźwiedzica, gmina Stegna.GPN-P.OŚR.6220.1.201915-07-2019 12:1315-07-2019 12:13Urząd Gminy w StegniePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim
145/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Drewnica o mocy do 1MW zlokalizowanej na terenie działek nr 486, 488 obręb Drewnica"GPN-P.OŚR.6220.3.201915-07-2019 11:5015-07-2019 11:50Urząd Gminy w StegnieSolar 2021 Sp.zo.o
z 72