Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 151
z 16
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
4/2019Przebudowa drogi powiatowej nr 0158T Mnichów - Wólka Kawęcka w km 0+830 - 1+830 - 3+620, dł. 2330 mbBPPID.6220.2.201921-02-2019 10:4421-02-2019 10:44Urząd Gminy w SobkowieZarząd dróg powiatowych
3/2019Przebudowa drogi powiatowej nr 0389T granica powiatu (Drochów) - Chomentów w km 1+540 - 3+090, dł. 1550 mbBPPID.6220.1.201921-02-2019 10:3021-02-2019 10:30Urząd Gminy w SobkowieZarząd dróg powiatowych
2/2019Przebudowa drogi powiatowej nr 0151T Mniszek - Mzurowa o długości - 3500 mBOŚiGM.6220.10.201811-01-2019 09:3011-01-2019 09:30Urząd Gminy w SobkowieZarząd dróg powiatowych
1/2019Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 4 "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków", wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoBOŚiGM.6720.2.201609-01-2019 14:3609-01-2019 14:36Urząd Gminy w SobkowieUrząd Gminy Sobków
17/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachBOŚiGM.6220.9.201719-12-2018 15:2219-12-2018 15:22Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
16/2018Budowa instalacji do produkcji betonu w ilości nie mniejszej niż 15 ton na dobę wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce i numerze ewidencyjnym 69/2 położonej w miejscowości MiąsowaBOŚiGM.6220.7.201813-12-2018 14:5713-12-2018 14:57Urząd Gminy w Sobkowie*******,Zakład Budowlano Drogowy Marcin Słoma
15/2018Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.BOŚiGM.6220.9.201716-11-2018 14:1416-11-2018 14:14Urząd Gminy w SobkowieWójt Gminy Sobków
14/2018Analiza porealizacyjna dla przedsięwzięcia: "Budowa instalacji do produkcji wapiennych wyrobów drobnoziarnistych" zrealizowanego w obrębie gruntów miejscowości Wierzbica, gmina Sobków.BOŚiGM.6220.8.201809-11-2018 15:1709-11-2018 15:17Urząd Gminy w SobkowieEGM S.A.
13/2018Obwieszczenie o ponownym wystąpieniu do organów opiniującychBOŚiGM.6220.9.201722-08-2018 14:2322-08-2018 14:23Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
12/2018Wydanie decyzji o umorzeniu postępowaniaBOŚiGM.6220.5.201803-08-2018 14:5703-08-2018 14:57Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
z 16