Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 143
z 15
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
13/2018Obwieszczenie o ponownym wystąpieniu do organów opiniującychBOŚiGM.6220.9.201722-08-2018 14:2322-08-2018 14:23Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
12/2018Wydanie decyzji o umorzeniu postępowaniaBOŚiGM.6220.5.201803-08-2018 14:5703-08-2018 14:57Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
11/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachBOŚiGM.602.3.201808-06-2018 13:2108-06-2018 13:21Urząd Gminy w SobkowieWójt Gminy Sobków
10/2018Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachBOŚiGM.6220.3.201808-06-2018 13:1708-06-2018 13:17Urząd Gminy w SobkowieZarząd dróg powiatowych
9/2018Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachBOŚiGM.6220.5.201805-06-2018 14:5605-06-2018 14:56Urząd Gminy w SobkowieZarząd dróg powiatowych
8/2018Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoBOŚiGM.6220.3.201818-05-2018 14:4118-05-2018 14:41Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
7/2018Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sobków na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoBOŚiGM.602.2.201715-05-2018 14:1915-05-2018 14:19Urząd Gminy w SobkowieWójt Gminy Sobków
6/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa instalacji do produkcji wapiennych wyrobów drobnoziarnistych o 3 silosy magazynowe w miejscowości Wierzbica, gmina Sobków, woj. świętokrzyskiego” na terenie Zakładu Produkcyjnego Wierzbica, na działkach o numerach ewidencyjnych 225/3, 225/4, 227/2, 227/1i 226 obręb Wierzbica, gm. Sobków.BOŚiGM.6220.10.201710-05-2018 14:0710-05-2018 14:07Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
5/2018PostanowienieBOŚiGM.6220.10.201716-04-2018 12:5016-04-2018 12:50Urząd Gminy w SobkowieWójt Gminy Sobków
4/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachBOŚiGM.6220.3.201829-03-2018 09:2329-03-2018 09:23Urząd Gminy w SobkowieWójt Gminy Sobków
z 15