Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 161
z 17
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
15/2019Podjęcie przez Rade Gminy Sobków uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Brzeźno, Miąsowa i Osowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niniejszej zmiany planu.nie dotyczy03-07-2019 15:1403-07-2019 15:14Urząd Gminy w SobkowieReferat budownictwa, planowania przestrzennego, inwestycji i drogownictwa
14/2019decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: BPPID.6220.10.2018.2019 dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0151T Mniszek - Mzurowa o długości ~ 3 500 m” planowanego do realizacji na działkach: - nr ewid. 1305, 417, 425 i 1172, obręb 0014 Mzurowa, gm. Sobków, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie,- nr ewid. 844, 849 i 850, obręb 0011 Mniszek, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski, wojewódzko świętokrzyskie, -nr ewid. 1064 obręb 0014 Lasków gm. Jędrzejów, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie.BPPID.6220.10.2018.201928-06-2019 13:5728-06-2019 13:57Urząd Gminy w SobkowieReferat budownictwa, planowania przestrzennego, inwestycji i drogownictwa
13/2019Budowa Centrum badawczo Rozwojowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 404/2 położonej w msc. Sokołów Dolny gm. Sobków powiat JędrzejowskiBPPID.6220.1.201921-06-2019 15:0021-06-2019 15:00Urząd Gminy w SobkowieInnokwarc Sp. z o.o.
12/2019Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0158T Mnichów - Wólka Kawęcka w km 0+830 -1+830, 2+290 - 3+620, dl 2330 mb”BPPID.6220.2.201917-06-2019 17:3017-06-2019 17:30Urząd Gminy w SobkowieReferat budownictwa, planowania przestrzennego, inwestycji i drogownictwa
11/2019Obwieszczenienie dotyczy05-06-2019 12:1805-06-2019 12:18Urząd Gminy w SobkowieWójt Gminy Sobków
10/2019Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGNOŚiR.6220.1.201905-06-2019 12:0205-06-2019 12:02Urząd Gminy w SobkowieZarząd dróg powiatowych
8/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachBPPID.6220.1.201906-05-2019 14:4906-05-2019 14:49Urząd Gminy w SobkowieReferat budownictwa, planowania przestrzennego, inwestycji i drogownictwa
7/2019Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dotyczące przedsięwzięcia pn" Przebudowa drogi powiatowej nr 0151T Mniszek-Mzurowa o długości ~ 3500 m"BPPID.6220.10.2018.201917-04-2019 11:3517-04-2019 11:35Urząd Gminy w SobkowieReferat budownictwa, planowania przestrzennego, inwestycji i drogownictwa
6/2019Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoBPPID.6220.2.201905-04-2019 10:2505-04-2019 10:25Urząd Gminy w SobkowieReferat budownictwa, planowania przestrzennego, inwestycji i drogownictwa
5/2019Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoBPPID.6220.1.201902-04-2019 14:1702-04-2019 14:17Urząd Gminy w SobkowieReferat budownictwa, planowania przestrzennego, inwestycji i drogownictwa
z 17