Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 133
z 14
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
3/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachBOŚiGM.6220.10.201718-01-2018 15:0218-01-2018 15:02Urząd Gminy w SobkowieEGM S.A.
2/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachBOŚiGM.6220.9.201718-01-2018 14:5618-01-2018 14:56Urząd Gminy w SobkowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionaly Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
1/2018Obwieszczenie Wójta Gminy Sobków o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków, w granicach sołectw: Brzeźno, Miąsowa i Osowa.nie dotyczy10-01-2018 15:0910-01-2018 15:09Urząd Gminy w SobkowieWójt Gminy Sobków
21/2017Obwieszczenie Wójta Gminy Sobków o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niniejszej zmiany studium.nie dotyczy13-12-2017 13:3813-12-2017 13:38Urząd Gminy w SobkowieWójt Gminy Sobków
20/2017Obwieszczenie Wójta Gminy Sobków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków, w granicach sołectwa Brzegi i części sołectwa Sokołów Dolny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko04-10-2017 14:4904-10-2017 14:49Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
19/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachBOŚiGM.6220.2.2015-201708-09-2017 15:0908-09-2017 15:09Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
18/2017Decyzja umarzająca postępowanie adminstracyjneBOŚiGM.6220.3.201708-09-2017 15:0208-09-2017 15:02Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
17/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachBOŚiGM.6220.3.201707-08-2017 15:0407-08-2017 15:04Urząd Gminy w SobkowieLasy Państwowe
16/2017Obwieszczenie Wójta Gminy Sobków o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków, w granicach sołectw: Brzeźno, Miąsowa i Osowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoBOŚiGM.6722.1.2014-201712-07-2017 14:4212-07-2017 14:42Urząd Gminy w SobkowieWójt Gminy Sobków
15/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachBOŚiGM.6220.14.2016.201712-05-2017 15:3112-05-2017 15:31Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
z 14