Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 46
z 5
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2024Uchwała Nr LIII/348/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Skrwilno, gmina Skrwilno.RI.6721.2.2022/202426-01-2024 15:1026-01-2024 15:10Urząd Gminy w SkrwilnieWójt Gminy Skrwilno
3/2024Uchwała Nr LIII/349/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodnim rejonie miejscowości Skudzawy, gmina Skrwilno.RI.6721.4.2022.202426-01-2024 15:1026-01-2024 15:10Urząd Gminy w SkrwilnieRada Gminy Skrwilno
1/2024Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Szczawno, gmina SkrwilnoRI6721.5.2023.202418-01-2024 08:4618-01-2024 08:46Urząd Gminy w SkrwilnieWójt Gminy Skrwilno
9/2023Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Skrwilno, gmina Skrwilno.RI.6721.3.2022.202312-10-2023 08:4612-10-2023 08:46Urząd Gminy w SkrwilnieWójt Gminy Skrwilno
8/2023Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Skrwilno, gmina Skrwilno.RI.6721.3.2022.202312-10-2023 08:4612-10-2023 08:46Urząd Gminy w SkrwilnieWójt Gminy Skrwilno
7/2023Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Skrwilno, gmina Skrwilno.RI.6721.3.2022.202312-10-2023 08:4612-10-2023 08:46Urząd Gminy w SkrwilnieWójt Gminy Skrwilno
4/2023Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Szczawno, gmina SkrwilnoRI.6721.5.2022.202321-09-2023 12:4321-09-2023 12:43Urząd Gminy w SkrwilnieWójt Gminy Skrwilno
5/2023Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Szczawno, gmina SkrwilnoRI.6721.5.2022.202321-09-2023 12:4321-09-2023 12:43Urząd Gminy w SkrwilnieWójt Gminy Skrwilno
6/2023Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Szczawno, gmina SkrwilnoRI.6721.5.2022.202321-09-2023 12:4321-09-2023 12:43Urząd Gminy w SkrwilnieWójt Gminy Skrwilno
1/2023Wyłożenie do publicznego wglądy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodnim rejonie miejscowości Skudzawy, gmina SkrwilnoRI.6721.4.2022.202307-09-2023 14:2307-09-2023 14:23Urząd Gminy w SkrwilnieWójt Gminy Skrwilno
z 5