Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2221
z 223
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
46/2018Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego19-09-2018 12:5919-09-2018 12:59Urząd Gminy w SicienkuPracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
47/2018UzgodnienieNNZ.42.1.Sc.3.201819-09-2018 12:5919-09-2018 12:59Urząd Gminy w SicienkuPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
48/2018UzgodnienieWOO.411.78.2018.KB19-09-2018 12:5919-09-2018 12:59Urząd Gminy w SicienkuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
43/2018UzgodnienieNNZ.42.1.Sc.2.201824-08-2018 13:4424-08-2018 13:44Urząd Gminy w SicienkuPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
44/2018UzgodnienieWOO.411.77.2018.AT24-08-2018 13:4424-08-2018 13:44Urząd Gminy w SicienkuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
45/2018Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego24-08-2018 13:4424-08-2018 13:44Urząd Gminy w SicienkuPracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
38/2018Decyzja o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie kompleksu magazynowo-suszarniczego wraz z drogami i placami manewrowymi oraz instalacjami wewnętrznymi na terenie działek nr 5/90 i 5/91 w m. Osówiec, gm. Sicienko.GKOŚiR.6220.1.2018.DK01-08-2018 12:3601-08-2018 12:36Urząd Gminy w SicienkuWójt Gminy Sicienko
39/2018Decyzja o umorzeniu postępowaniaGKOŚiR.6220.6.2018.DK01-08-2018 12:3601-08-2018 12:36Urząd Gminy w SicienkuWójt Gminy Sicienko
40/2018Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGKOŚiR.6220.10.2018.DK01-08-2018 12:3601-08-2018 12:36Urząd Gminy w Sicienku*******
41/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGKOŚiR.6220.12.2018.DK01-08-2018 12:3601-08-2018 12:36Urząd Gminy w Sicienku*******
z 223