Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2286
z 229
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
3/2019decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachGK.6220.16.2018.DK22-05-2019 13:5622-05-2019 13:56Urząd Gminy w SicienkuWójt Gminy Sicienko
65/2018Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomościGKOŚiR.6131.03.2018.KM16-04-2019 15:5816-04-2019 15:58Urząd Gminy w SicienkuWójt Gminy Sicienko
66/2018wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomościGKOŚiR.6131.26.2018.KM16-04-2019 15:5816-04-2019 15:57Urząd Gminy w SicienkuWspólnota Mieszkaniowa Wojnowo 14
67/2018Odmowa usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomościGKOŚiR.6131.26.2018.KM16-04-2019 15:5716-04-2019 15:57Urząd Gminy w SicienkuWójt Gminy Sicienko
68/2018wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomościGKOŚiR.6131.27.2018.KM16-04-2019 15:5716-04-2019 15:57Urząd Gminy w SicienkuWspólnota Mieszkaniowa Blok nr 10
69/2018Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomościGKOŚiR.6131.27.2018.KM16-04-2019 15:5716-04-2019 15:57Urząd Gminy w SicienkuWójt Gminy Sicienko
70/2018wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomościGKOŚiR.6131.29.2018.KM16-04-2019 15:5716-04-2019 15:57Urząd Gminy w Sicienku*******
71/2018Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomościGKOŚiR.6131.29.2018.KM16-04-2019 15:5716-04-2019 15:57Urząd Gminy w SicienkuWójt Gminy Sicienko
72/2018wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomościGKOŚiR.6131.30.2018.KM16-04-2019 15:5716-04-2019 15:57Urząd Gminy w Sicienku*******
73/2018Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomościGKOŚiR.6131.30.2018.KM16-04-2019 15:5716-04-2019 15:57Urząd Gminy w SicienkuWójt Gminy Sicienko
z 229