Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 308
z 31
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2017Decyzja oośOSO.6220.1.3.201613-01-2017 09:5713-01-2017 09:57Urząd Gminy w RopieWójt Gminy Ropa
2/2016Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: ".: „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Ropy – etap III - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odprowadzania ścieków z nieruchomości położonych w miejscowości Ropa, Łosie i Klimkówka oraz dalszej części wodociągu rozdzielczego”.OSO.6220.1.3.201613-01-2017 09:5713-01-2017 09:57Urząd Gminy w RopieWójt Gminy Ropa
1/2016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: ".: „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Ropy – etap III - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odprowadzania ścieków z nieruchomości położonych w miejscowości Ropa, Łosie i Klimkówka oraz dalszej części wodociągu rozdzielczego”.OSO.6220.1.3.201613-01-2017 09:5713-01-2017 09:57Urząd Gminy w RopiePRO-TERM Mirosław Syc
3/2016Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoOSO.6220.1.3.201630-12-2016 16:4930-12-2016 16:49Urząd Gminy w RopieWójt Gminy Ropa
8/2013Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie mostu na potoku Rodna Katy w miejscowości Ropa w ciągu drogi krajowej nr 28 w km 164+569 wraz z dojazdami i objazdem tymczasowym oraz rozbiórką istniejącego mostu"OSO.6220.1.1.201303-12-2013 10:2503-12-2013 10:25Urząd Gminy w RopieWójt Gminy Ropa
7/2013Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ropa"OSO.6220.1.11.201322-11-2013 13:4322-11-2013 13:43Urząd Gminy w RopieWójt Gminy Ropa
5/2013Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1504K relacji Ropa - Wawrzka - Florynka w km od 1+570,00 do 3+655,00 na odcinku o długości 2085 m w miejscowości Ropa"OSO.6220.1.9.201312-11-2013 09:0512-11-2013 09:05Urząd Gminy w RopieWójt Gminy Ropa
6/2013Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1498K Ropa - Wysowa Zdrój - Granica Państwa w km od 3+085,00 do 4+145 na odcinku o długości 1060m w miejscowości Ropa"OSO.6220.1.10.201312-11-2013 09:0512-11-2013 09:05Urząd Gminy w RopieWójt Gminy Ropa
4/2013Raport o oddziaływaniu przedsięwzięci pn: "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ropa" na środowiskoOSO.6220.1.11.201327-10-2013 17:2427-10-2013 17:24Urząd Gminy w Ropiemgr Edyta Pszczółka "EPA-EKO" Usługi w zakresie ochrony środowiska
1/2013Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ropa"OSO.6220.1.11.201321-10-2013 09:0321-10-2013 09:03Urząd Gminy w RopieWójt Gminy Ropa
z 31