Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1707
z 171
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
20/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew rosnących na działce ewid. nr 693/1 w PrzeciszowieOŚ.6131.52.201712-12-2017 14:2712-12-2017 14:27Urząd Gminy w PrzeciszowiePKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Krakowie
21/2017Decyzja - zezwolenie na wycięcie drzew rosnących na działce ewid. nr 693/1 w PrzeciszowieOŚ.6131.52.201712-12-2017 14:2712-12-2017 14:27Urząd Gminy w PrzeciszowieWójt Gminy Przeciszów
18/2017Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościOŚ.6233.7.201204-12-2017 10:5904-12-2017 10:59Urząd Gminy w PrzeciszowieFCC Polska Sp. z o.o.
19/2017Zmiana wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościOŚ.6233.7.201204-12-2017 10:5904-12-2017 10:59Urząd Gminy w PrzeciszowieWójt Gminy Przeciszów
17/2017Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościOŚ.6233.3.201704-12-2017 10:4604-12-2017 10:46Urząd Gminy w PrzeciszowieWójt Gminy Przeciszów
16/2017Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościOŚ.6233.3.201704-12-2017 10:4604-12-2017 10:46Urząd Gminy w PrzeciszowieSUEZ POŁUDNIE Sp. z o.o.
15/2017Decyzja - zezwolenie na wycięcie drzew rosnących na działce ewid. nr 2051/2 w PrzeciszowieOŚ.6131.53.201715-11-2017 07:1015-11-2017 07:10Urząd Gminy w PrzeciszowieWójt Gminy Przeciszów
14/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew rosnących na działce ewid. nr 2051/2 w PrzeciszowieOŚ.6131.53.201715-11-2017 07:1015-11-2017 07:10Urząd Gminy w PrzeciszowieParafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Przeciszowie
228/2016Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów - dokumentu wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoGKM.6720.1.201610-10-2017 08:3010-10-2017 08:30Urząd Gminy w PrzeciszowieWójt Gminy Przeciszów
13/2017Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Gminy Przeciszów uchwały nr XXXII/185/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy PrzeciszówGKM.6720.1.201610-10-2017 08:3010-10-2017 08:30Urząd Gminy w PrzeciszowieWójt Gminy Przeciszów
z 171