Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1716
z 172
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
9/2018Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn." Budowa parku rozrywki - moduł "Smoczy Gród" na terenie Gminy Przeciszów"OŚ.6220.3.201812-12-2018 12:4912-12-2018 12:49Urząd Gminy w PrzeciszowieWójt Gminy Przeciszów
7/2018Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa parku rozrywki - moduł "Smoczy Gród" na terenie Gminy Przeciszów".OŚ.6220.3.201812-12-2018 12:4912-12-2018 12:49Urząd Gminy w PrzeciszowieENERGY 2000 SP. Z O.O. ENERGYLANDIA SP.K.
8/2018Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa parku rozrywki - moduł "Smoczy Gród" na terenie Gminy Przeciszów"OŚ.6220.3.201812-12-2018 12:4812-12-2018 12:48Urząd Gminy w PrzeciszowieWójt Gminy Przeciszów
6/2018Decyzja - zezwolenie na wycięcie drzew rosnących na działce nr 3698/36 w PrzeciszowieOŚ.6131.157.201802-11-2018 11:1702-11-2018 11:17Urząd Gminy w PrzeciszowieWójt Gminy Przeciszów
5/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew rosnących na działce nr 3698/36 w PrzeciszowieOŚ.6131.157.201802-11-2018 11:1702-11-2018 11:17Urząd Gminy w PrzeciszowieRolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. 1-go Maja
2/2018Decyzja zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych26-10-2018 07:1626-10-2018 07:16Urząd Gminy w PrzeciszowieWójt Gminy Przeciszów
1/2018Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych26-10-2018 07:1626-10-2018 07:16Urząd Gminy w PrzeciszowieFTU MiiG Trans Arkadiusz Płachta
3/2018Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościOŚ.6232.3.201826-10-2018 07:1626-10-2018 07:16Urząd Gminy w PrzeciszowieSUEZ POLSKA Sp. z o.o.
4/2018Wykreślenie podmiotu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościOŚ.6233.4.201826-10-2018 07:1626-10-2018 07:16Urząd Gminy w PrzeciszowieWójt Gminy Przeciszów
20/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew rosnących na działce ewid. nr 693/1 w PrzeciszowieOŚ.6131.52.201712-12-2017 14:2712-12-2017 14:27Urząd Gminy w PrzeciszowiePKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Krakowie
z 172