Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 674
z 68
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
9/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Przebudowa drogi gminnej nr 740542P ul. Drzęczewska w Piaskach - Drzęczewo DrugieOS.6220.12.202126-07-2021 13:2826-07-2021 13:28Urząd Gminy w PiaskachGmina Piaski
8/2021Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, której eksploatacja nie wymaga pozwolenia, dz. nr 283/2 obręb Szelejewo DrugieOS.6220.1.202120-07-2021 13:5920-07-2021 13:59Urząd Gminy w Piaskach*******
32/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji Borek Wlkp. - Gostyń"OS.6220.13.202020-07-2021 11:3920-07-2021 11:39Urząd Gminy w PiaskachEnea Operator Sp. z o.o.
7/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: " Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji Borek Wielkopolski-Gostyń"OS.6220.13.202020-07-2021 11:3920-07-2021 11:39Urząd Gminy w PiaskachWójt Gminy Piaski
3/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na 128 stanowisk bydła zlokalizowanej w miejscowości Michałowo, gm. Piaski.OS.6220.7.202116-06-2021 11:4316-06-2021 11:43Urząd Gminy w PiaskachWójt Gminy Piaski
6/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia stwierdza brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obory na 128 stanowisk bydła zlokalizowanej w miejscowości Michałowo, gm. Piaski"OS.6220.7.202116-06-2021 11:4316-06-2021 11:43Urząd Gminy w PiaskachWójt Gminy Piaski
5/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja zespołu farm fotowoltaicznych o mocy łącznej do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 77/3 i 77/6 obręb Grabonóg, gm. PiaskiOS.6220.8.202114-05-2021 10:4114-05-2021 10:41Urząd Gminy w PiaskachMithra Sp. z o.o,
1/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 63/8 w Smogorzewie, gm. Piaski.OS.6220.1.202122-04-2021 13:3022-04-2021 13:30Urząd Gminy w Piaskach*******
4/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach pn.:„Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 63/8 obręb Smogorzewo, gmina Piaski”.OS.6220.1.202122-04-2021 13:3022-04-2021 13:30Urząd Gminy w PiaskachWójt Gminy Piaski
2/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu oraz przetwarzaniu odpadów w miejscowości Grabonóg, na terenie nieruchomości stanowiących działki nr ewid. 154/29, 154/36 i 285 ark. mapy 2 obręb Grabonóg.OS.6220.2.202122-04-2021 13:2122-04-2021 13:21Urząd Gminy w PiaskachPrzedsiębiorstwo drogowe DROGBUD - Gostyń Sp. z o.o.
z 68