Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 195
z 20
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
6/2023decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoZRI.6220.4.202329-12-2023 10:2629-12-2023 10:26Urząd Gminy w PawłowiczkachWÓJT GMINY PAWŁOWICZKI
5/2023Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Pawłowiczki 203025-10-2023 14:5525-10-2023 14:55Urząd Gminy w PawłowiczkachALBEKO
4/2023Strategia Rozwoju Gminy Pawłowiczki 203025-10-2023 14:5425-10-2023 14:54Urząd Gminy w PawłowiczkachALBEKO
1/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZRI.6220.3.202322-09-2023 14:2922-09-2023 14:29Urząd Gminy w Pawłowiczkach*******
3/2023decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoZRI.6220.4.202322-09-2023 14:0122-09-2023 14:01Urząd Gminy w PawłowiczkachWÓJT GMINY PAWŁOWICZKI
2/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZRI.6220.4.202322-09-2023 14:0122-09-2023 14:01Urząd Gminy w PawłowiczkachPrzedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Adam Kochmaniewicz
3/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZRI.6220.3.202222-09-2023 14:0122-09-2023 14:01Urząd Gminy w PawłowiczkachGMINA PAWŁOWICZKI
4/2022decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoZRI.6220.3.202225-08-2022 12:3325-08-2022 12:33Urząd Gminy w PawłowiczkachWÓJT GMINY PAWŁOWICZKI
1/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZRI.6220.2.202218-07-2022 12:3818-07-2022 12:38Urząd Gminy w Pawłowiczkach*******
2/2022Decyzja o umorzeniu postępowaniaZRI.6220.2.202218-07-2022 12:3818-07-2022 12:38Urząd Gminy w PawłowiczkachWÓJT GMINY PAWŁOWICZKI
z 20