Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 217
z 22
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
11/2014Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na : Budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie działek o numerach ewidencyjnych 292, 293, 294 obręb 16 NietuszynaIN.6220.3.201416-01-2019 09:2016-01-2019 09:20Urząd Gminy w OstrówkuEKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch
14/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie działek o numerach ewidencyjnych 292, 293, 294 obręb 16 NietuszynaIN.6220.3.2014.201716-01-2019 09:1916-01-2019 09:19Urząd Gminy w OstrówkuWójt Gminy Ostrówek
13/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce mostu w m. Ostrówek oraz dwóch mostów w m. Oleśnica i budowy trzech nowych obiektów inżynierskich przez kanały nieżeglowne w ciągu drogi krajowej nr 45IN.6220.3.201816-01-2019 08:2616-01-2019 08:26Urząd Gminy w OstrówkuWójt Gminy Ostrówek
12/2018Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce mostu w m. Ostrówek oraz dwóch mostów w m. Oleśnica i budowy trzech nowych obiektów inżynierskich przez kanały nieżeglowne w ciągu drogi krajowej nr 45IN.6220.3.201816-01-2019 08:2616-01-2019 08:26Urząd Gminy w OstrówkuWójt Gminy Ostrówek
11/2018Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce mostu w m. Ostrówek oraz dwóch mostów w m. Oleśnica i budowy trzech nowych obiektów inżynierskich przez kanały nieżeglowne w ciągu drogi krajowej nr 45IN.6220.3.201816-01-2019 08:2616-01-2019 08:26Urząd Gminy w OstrówkuGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
6/2018Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z pełną infrastrukturą, realizowanego na działce nr ewid. 66 w miejscowości SkrzynnoIN.6220.5.2017.201819-07-2018 08:0019-07-2018 08:00Urząd Gminy w OstrówkuWójt Gminy Ostrówek
10/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego /piasku/ „OSTRÓWEK VIII” udokumentowanego na działkach nr ewid. 434 i 880 obręb Ostrówek, gmina OstrówekIN.6220.2.201819-07-2018 08:0019-07-2018 08:00Urząd Gminy w OstrówkuWójt Gminy Ostrówek
7/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z pełną infrastrukturą, realizowanego na działce nr ewid. 66 w miejscowości SkrzynnoIN.6220.5.2017.201819-07-2018 07:5919-07-2018 07:59Urząd Gminy w OstrówkuWójt Gminy Ostrówek
9/2018Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego /piasku/ „OSTRÓWEK VIII” udokumentowanego na działkach nr ewid. 434 i 880 obręb Ostrówek, gmina OstrówekIN.6220.2.201819-07-2018 07:5919-07-2018 07:59Urząd Gminy w OstrówkuWójt Gminy Ostrówek
5/2018Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z pełną infrastrukturą, realizowanego na działce nr ewid. 66 w miejscowości SkrzynnoIN.6220.5.201719-07-2018 07:5919-07-2018 07:59Urząd Gminy w Ostrówku*******
z 22