Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2185
z 219
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
6/2022Projekt zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyjmo na terenie gminy Miedziana GóraIGPOS.6722.5.202114-06-2022 08:3114-06-2022 08:31Urząd Gminy w Miedzianej GórzeWójt Gminy Miedziana Góra
5/2022Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyjmo na terenie gminy Miedziana GóraIGPOS.6722.5.202114-06-2022 08:1914-06-2022 08:19Urząd Gminy w Miedzianej GórzeWójt Gminy Miedziana Góra
3/2022wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyjmo na terenie gminy Miedziana GóraIGPOS.6722.3.202111-03-2022 15:0611-03-2022 15:06Urząd Gminy w Miedzianej GórzeWójt Gminy Miedziana Góra
2/2022przystąpienie do zmiany nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Drugie- część I na terenie gminy Miedziana GóraIGPOS.6722.6.202118-02-2022 11:4618-02-2022 11:46Urząd Gminy w Miedzianej GórzeWójt Gminy Miedziana Góra
1/2022Zmiana Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze na terenie gminy Miedziana Góra - część IIA17-02-2022 09:5217-02-2022 09:52Urząd Gminy w Miedzianej GórzeRada Gminy Miedziana Góra
7/2021o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część sołectwa Kostomłoty Drugie "Część Zachodnia" oraz część sołectwa Miedziana Góra "Część Południowa" na terenie gminy Miedziana Góra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wraz z dyskusją publicznąIGPOS.6722.1.202001-06-2021 12:3801-06-2021 12:38Urząd Gminy w Miedzianej GórzeWójt Gminy Miedziana Góra
6/2021wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Miedziana Góra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcieIGPOS.6220.2.201618-05-2021 12:1518-05-2021 12:15Urząd Gminy w Miedzianej GórzeWójt Gminy Miedziana Góra
5/2021przystąpienie do sporządzenia zmiany nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa PrzyjmoIGPOS.6722.3.202121-04-2021 09:4221-04-2021 09:42Urząd Gminy w Miedzianej Górze*******
4/2021przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze na terenie gminy Miedziana Góra - część V.IGPOS.6722.2.202121-04-2021 09:1421-04-2021 09:14Urząd Gminy w Miedzianej Górze*******
3/2021przystąpienie do sporządzenia zmiany nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa PrzyjmoIGPOS.6722.1.202121-04-2021 08:5921-04-2021 08:59Urząd Gminy w Miedzianej GórzeWójt Gminy Miedziana Góra
z 219