Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 483
z 49
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
10/2017Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastkowo wraz ze szczegółową inwentaryzacjąnie dotyczy12-02-2018 10:1912-02-2018 10:19Urząd Gminy w MiastkowieInstytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
9/2017decyzja umarzająca postępowanieRol.6220.7.201712-02-2018 09:5912-02-2018 09:59Urząd Gminy w MiastkowieWójt Gminy Miastkowo
8/2017postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoRol.6220.7.201712-02-2018 09:5812-02-2018 09:58Urząd Gminy w MiastkowieWójt Gminy Miastkowo
7/2017wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRol.6220.7.201712-12-2017 12:2612-12-2017 12:26Urząd Gminy w Miastkowiedane w aktach sprawy
6/2017decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachRol.6220.5.201707-11-2017 13:1507-11-2017 13:15Urząd Gminy w MiastkowieWójt Gminy Miastkowo
5/2017raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoRol.6220.5.201707-11-2017 13:1407-11-2017 13:14Urząd Gminy w MiastkowiePrzedsiębiorstwo Geologiczne Eko Geo
4/2017postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoRol.6220.5.201707-11-2017 13:1407-11-2017 13:14Urząd Gminy w MiastkowieWójt Gminy Miastkowo
3/2017wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRol.6220.5.201731-07-2017 09:0631-07-2017 09:06Urząd Gminy w MiastkowieP.H.U. Euro- MAX
52/2016Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastkowo (obręb Gałkówka)IGN.6721.1.201606-04-2017 13:5806-04-2017 13:58Urząd Gminy w MiastkowieProjektowanie Urbanistyczne i Architektoniczne- Katarzyna Kuźniak
53/2016Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo (obręb wsi Gałkówka)IGN.6721.1.201606-04-2017 13:5806-04-2017 13:58Urząd Gminy w MiastkowieProjektowanie Urbanistyczne i Architektoniczne- Katarzyna Kuźniak
z 49