Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 124
z 13
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
8/2019Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja eksploatacji metodą odkrywkową części złoża piaskowca budowlanego „Wola Komborska Działy Południe” bez użycia materiałów wybuchowych” na działce nr ewid. 474 położonej w Woli KomborskiejOŚG.6220.2.201918-10-2019 15:1718-10-2019 15:17Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
7/2019Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.„Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim w Czarnorzekach” na działkach nr ewid. 275/5, 275/7, 275/9, 275/10, 286, 342/1, 349OŚG.6220.7.201911-10-2019 14:5711-10-2019 14:57Urząd Gminy w Korczynie*******
5/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie odzysku metali z kabli samochodowych oraz przewodów elektrycznych przy zastosowaniu procesów mechanicznych” na działkach nr ewid. 655/34 i 655/37 położonych w Korczynie.OŚG.6220.1.201930-07-2019 14:2430-07-2019 14:24Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
6/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "„Kontynuacja eksploatacji metodą odkrywkową części złoża piaskowca budowlanego „Wola Komborska Działy Południe” bez użycia materiałów wybuchowych na działce nr ewid. 474 położonej w Woli Komborskiej.OŚG.6220.2.201930-07-2019 14:2430-07-2019 14:24Urząd Gminy w KorczynieOdkrywkowy Zakład Górniczy Wydobywanie i Obróbka Kamienia Budowlanego
4/2019Postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie odzysku metali z kabli samochodowych oraz przewodów elektrycznych przy zastosowaniu procesów mechanicznych” na działkach nr ewid. 655/34 i 655/37 położonych w Korczynie.OŚG.6220.1.201905-07-2019 14:5805-07-2019 14:58Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
3/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie odzysku metali z kabli samochodowych oraz przewodów elektrycznych przy zastosowaniu procesów mechanicznych” na działkach nr ewid. 655/34 i 655/37 położonych w Korczynie.OŚG.6220.1.201928-03-2019 15:1228-03-2019 15:12Urząd Gminy w Korczynie*******
2/2019postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim w Czarnorzekach” na działkach nr ewid. 275/5, 275/7, 275/9, 275/10, 286, 342/1, 349. oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie zgodnym z wymogami art. 66 bez ust. 1 pkt 10 i pkt 10 a ustawyOŚG.6220.7.201828-03-2019 11:4628-03-2019 11:46Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
7/2018Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim w Czarnorzekach”.OŚG.6220.7.201814-01-2019 13:2914-01-2019 13:29Urząd Gminy w KorczynieGmina Krosno
1/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa naziemnych zbiorników do magazynowania surowców (parafina, tłuszcze) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmiana sposobu użytkowania hali na potrzeby instalacji technologicznej do produkcji zniczy wraz z instalacją do malowania produktów szklanych (automat, malowanie ręczne)” na działkach nr ewid. 655/35, 655/36, 655/31 położonych w Korczynie”OŚG.6220.2.201814-01-2019 13:2114-01-2019 13:21Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
6/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie punktów nalewczych ropy naftowej do obowiązujących przepisów – nalewak ropy naftowej KRNiGZ Węglówka”OŚG.6220.6.201811-12-2018 11:1211-12-2018 11:12Urząd Gminy w KorczyniePGNiG S.A.
z 13