Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 131
z 14
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą” na działkach nr ewid. 75/5, 75/7, 75/10, 75/12 w miejscowości Iskrzynia.OŚG.6220.6.202117-11-2021 13:0117-11-2021 13:01Urząd Gminy w Korczynie*******
1/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.„Kontynuacja eksploatacji metodą odkrywkową części złoża piaskowca budowlanego „Wola Komborska Działy Południe” bez użycia materiałów wybuchowych” na działce nr ewid. 474 położonej w Woli KomborskiejOŚG.6220.2.201929-06-2021 13:3329-06-2021 13:33Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
3/2020Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.:„Kontynuacja eksploatacji metodą odkrywkową części złoża piaskowca budowlanego „Wola Komborska Działy Południe” bez użycia materiałów wybuchowych” na działce nr ewid. 474 położonej w Woli KomborskiejOŚG.6220.2.201908-01-2021 12:0508-01-2021 12:05Urząd Gminy w KorczynieOdkrywkowy Zakład Górniczy Wydobywanie i Obróbka Kamienia Budowlanego
4/2020Wniosek o wpis w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w Gminie KorczynaOŚG.6233.2.202008-01-2021 12:0508-01-2021 12:05Urząd Gminy w KorczynieFBSerwis Odbiór Sp. z o.o.
2/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim w Czarnorzekach” na działkach nr ewid. 275/5, 275/7, 275/9, 275/10, 286, 342/1, 349”.OŚG.6220.7.201813-07-2020 12:3913-07-2020 12:39Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
1/2020decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie punktów nalewczych ropy naftowej do obowiązujących przepisów – nalewak ropy naftowej KRNiGZ Węglówka” na działce nr ewid. 731/1 położonej w WęglówceOŚG.6220.6.201803-02-2020 13:4703-02-2020 13:47Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
9/2019Postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie punktów nalewczych ropy naftowej do obowiązujących przepisów – nalewak ropy naftowej KRNiGZ Węglówka” na działce nr ewid. 731/1 położonej w WęglówceOŚG.6220.6.201827-12-2019 10:1327-12-2019 10:13Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
8/2019Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja eksploatacji metodą odkrywkową części złoża piaskowca budowlanego „Wola Komborska Działy Południe” bez użycia materiałów wybuchowych” na działce nr ewid. 474 położonej w Woli KomborskiejOŚG.6220.2.201918-10-2019 15:1718-10-2019 15:17Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
7/2019Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.„Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim w Czarnorzekach” na działkach nr ewid. 275/5, 275/7, 275/9, 275/10, 286, 342/1, 349OŚG.6220.7.201911-10-2019 14:5711-10-2019 14:57Urząd Gminy w Korczynie*******
5/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie odzysku metali z kabli samochodowych oraz przewodów elektrycznych przy zastosowaniu procesów mechanicznych” na działkach nr ewid. 655/34 i 655/37 położonych w Korczynie.OŚG.6220.1.201930-07-2019 14:2430-07-2019 14:24Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
z 14