Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 115
z 12
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
6/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie punktów nalewczych ropy naftowej do obowiązujących przepisów – nalewak ropy naftowej KRNiGZ Węglówka”OŚG.6220.6.201811-12-2018 11:1211-12-2018 11:12Urząd Gminy w KorczyniePGNiG S.A.
5/2018postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoprzedsięwzięcia pn. „Budowa naziemnych zbiorników do magazynowania surowców (parafina, tłuszcze) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmiana sposobu użytkowania hali na potrzeby instalacji technologicznej do produkcji zniczy wraz z instalacją do malowania produktów szklanych (automat, malowanie ręczne)” na działkach nr ewid. 655/35, 655/36, 655/31 położonych w KorczynieOŚG.6220.2.201811-12-2018 10:5111-12-2018 10:51Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
4/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "„Modernizacja odwiertu Węglówka 261. KRNiGZ Węglówka I” na działkach nr ewid. 671, 680, 683, 684, 686, 687, 688, 689, 691, 721, 731/1, 731/2, 731/3, 827 położonych w Węglówce"OŚG.6220.4.201816-11-2018 14:5716-11-2018 14:57Urząd Gminy w KorczyniePGNiG S.A.
3/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia„Budowa naziemnych zbiorników do magazynowania surowców (parafina, tłuszcze) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmiana sposobu użytkowania hali na potrzeby instalacji technologicznej do produkcji zniczy wraz z instalacją do malowania produktów szklanych (automat, malowanie ręczne)” na działkach nr ewid. 655/35, 655/36, 655/31 położonych w Korczynie.OŚG.6220.2.201810-05-2018 09:3310-05-2018 09:33Urząd Gminy w KorczynieZNICZPLAST Sp. z o.o., Sp. komandytowa
2/2018Wniosek o wpis w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w Gminie KorczynaOŚG.6233.3.201813-03-2018 12:2813-03-2018 12:28Urząd Gminy w KorczynieTransprzet
1/2018Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim w Czarnorzekach – tor główny i boczny” na działkach nr ewid. 349 i 342/1 położonych w CzarnorzekachOŚG.6220.7.201631-01-2018 12:0231-01-2018 12:02Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
3/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1972R Iskrzynia-Haczów-Trześniów w km od 0+000 do 1+552 na działkach o nr ewid. 713, 851, 844/2, 776/8, 776/11, 846/2, 848/2, 849/2, 850/2, 1012/2, 1050, 1016/6, 1035/9, 1016/8, 1036/2, 1052/2, 1050/2, 712/2 położonych w miejscowości Iskrzynia.OŚG.6220.1.201730-08-2017 08:4930-08-2017 08:49Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
2/2017Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Korczyna na lata 2017-2023.20-07-2017 13:2520-07-2017 13:25Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
1/2017Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Korczyna na lata 2017-202320-07-2017 13:1120-07-2017 13:11Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
15/2016Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.„Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim w Czarnorzekach – tor główny i boczny” na działkach nr ewid. 349 i 342/1 położonych w CzarnorzekachOŚG.6220.7.201614-11-2016 13:2614-11-2016 13:26Urząd Gminy w KorczynieGmina Krosno
z 12