Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 122
z 13
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
5/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie odzysku metali z kabli samochodowych oraz przewodów elektrycznych przy zastosowaniu procesów mechanicznych” na działkach nr ewid. 655/34 i 655/37 położonych w Korczynie.OŚG.6220.1.201930-07-2019 14:2430-07-2019 14:24Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
6/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "„Kontynuacja eksploatacji metodą odkrywkową części złoża piaskowca budowlanego „Wola Komborska Działy Południe” bez użycia materiałów wybuchowych na działce nr ewid. 474 położonej w Woli Komborskiej.OŚG.6220.2.201930-07-2019 14:2430-07-2019 14:24Urząd Gminy w KorczynieOdkrywkowy Zakład Górniczy Wydobywanie i Obróbka Kamienia Budowlanego
4/2019Postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie odzysku metali z kabli samochodowych oraz przewodów elektrycznych przy zastosowaniu procesów mechanicznych” na działkach nr ewid. 655/34 i 655/37 położonych w Korczynie.OŚG.6220.1.201905-07-2019 14:5805-07-2019 14:58Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
3/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie odzysku metali z kabli samochodowych oraz przewodów elektrycznych przy zastosowaniu procesów mechanicznych” na działkach nr ewid. 655/34 i 655/37 położonych w Korczynie.OŚG.6220.1.201928-03-2019 15:1228-03-2019 15:12Urząd Gminy w Korczynie*******
2/2019postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim w Czarnorzekach” na działkach nr ewid. 275/5, 275/7, 275/9, 275/10, 286, 342/1, 349. oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie zgodnym z wymogami art. 66 bez ust. 1 pkt 10 i pkt 10 a ustawyOŚG.6220.7.201828-03-2019 11:4628-03-2019 11:46Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
7/2018Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim w Czarnorzekach”.OŚG.6220.7.201814-01-2019 13:2914-01-2019 13:29Urząd Gminy w KorczynieGmina Krosno
1/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa naziemnych zbiorników do magazynowania surowców (parafina, tłuszcze) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmiana sposobu użytkowania hali na potrzeby instalacji technologicznej do produkcji zniczy wraz z instalacją do malowania produktów szklanych (automat, malowanie ręczne)” na działkach nr ewid. 655/35, 655/36, 655/31 położonych w Korczynie”OŚG.6220.2.201814-01-2019 13:2114-01-2019 13:21Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
6/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie punktów nalewczych ropy naftowej do obowiązujących przepisów – nalewak ropy naftowej KRNiGZ Węglówka”OŚG.6220.6.201811-12-2018 11:1211-12-2018 11:12Urząd Gminy w KorczyniePGNiG S.A.
5/2018postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoprzedsięwzięcia pn. „Budowa naziemnych zbiorników do magazynowania surowców (parafina, tłuszcze) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmiana sposobu użytkowania hali na potrzeby instalacji technologicznej do produkcji zniczy wraz z instalacją do malowania produktów szklanych (automat, malowanie ręczne)” na działkach nr ewid. 655/35, 655/36, 655/31 położonych w KorczynieOŚG.6220.2.201811-12-2018 10:5111-12-2018 10:51Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
4/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "„Modernizacja odwiertu Węglówka 261. KRNiGZ Węglówka I” na działkach nr ewid. 671, 680, 683, 684, 686, 687, 688, 689, 691, 721, 731/1, 731/2, 731/3, 827 położonych w Węglówce"OŚG.6220.4.201816-11-2018 14:5716-11-2018 14:57Urząd Gminy w KorczyniePGNiG S.A.
z 13