Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 141
z 15
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
10/2022Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji pn. "Budowa budynku produkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczna i zagospodarowaniem terenu" na działkach nr ewid. 1248/2 i 1248/3 położonych w miejscowości KorczynaOŚG.6220.16.202204-01-2023 15:1604-01-2023 15:16Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
9/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku produkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” na działkach nr ewid. 1248/2 i 1248/3 położonych w miejscowości KorczynaOŚG.6220.16.202222-12-2022 11:1022-12-2022 11:10Urząd Gminy w Korczynie*******
8/2022Program Ochrony Środowiska dla Gminy Korczyna na lata 2023-2026OŚG.602.1.202220-12-2022 15:0220-12-2022 15:02Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
7/2022Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Małej Elektrowni Wodnej przy jazie piętrzącym ZUW Wisłok w Iskrzyni” na działkach nr ewid. 675/3, 667/1, 676/1 w miejscowości Iskrzynia.OŚG.6220.8.202217-11-2022 14:0917-11-2022 14:09Urząd Gminy w KorczynieMPGK - Krośnienski Holding Komunalny Sp. z o.o.
6/2022Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Korczyna na lata 2023-202607-11-2022 16:1407-11-2022 16:14Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
5/2022Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn."Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW" zlokalizowanej na działce nr ewid. 11/2 w WęglówceOŚG.6220.10.202219-10-2022 12:3619-10-2022 12:36Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
4/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW” zlokalizowanej na działce nr ewid. 11/2 w miejscowości WęglówkaOŚG.6220.10.202216-08-2022 15:0716-08-2022 15:07Urząd Gminy w Korczynie*******
3/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.„Budowa stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą” na działkach nr ewid. 75/5, 75/7, 75/10, 75/12 w miejscowości IskrzyniaOŚG.6220.6.202121-07-2022 09:2621-07-2022 09:26Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
2/2022postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa Małej Elektrowni Wodnej przy jazie piętrzącym ZUW Wisłok w Iskrzyni” na działkach nr ewid. 675/3, 667/1, 676/1 w miejscowości IskrzyniaOŚG.6220.8.202221-07-2022 09:1521-07-2022 09:15Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
1/2022„Budowa Małej Elektrowni Wodnej przy jazie piętrzącym ZUW Wisłok w Iskrzyni” na działkach nr ewid. 675/3, 667/1, 676/1 w miejscowości IskrzyniaOŚG.6220.8.202220-06-2022 10:1820-06-2022 10:18Urząd Gminy w KorczynieMPGK - Krośnienski Holding Komunalny Sp. z o.o.
z 15