Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 135
z 14
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
4/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW” zlokalizowanej na działce nr ewid. 11/2 w miejscowości WęglówkaOŚG.6220.10.202216-08-2022 15:0716-08-2022 15:07Urząd Gminy w Korczynie*******
3/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.„Budowa stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą” na działkach nr ewid. 75/5, 75/7, 75/10, 75/12 w miejscowości IskrzyniaOŚG.6220.6.202121-07-2022 09:2621-07-2022 09:26Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
2/2022postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa Małej Elektrowni Wodnej przy jazie piętrzącym ZUW Wisłok w Iskrzyni” na działkach nr ewid. 675/3, 667/1, 676/1 w miejscowości IskrzyniaOŚG.6220.8.202221-07-2022 09:1521-07-2022 09:15Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
1/2022„Budowa Małej Elektrowni Wodnej przy jazie piętrzącym ZUW Wisłok w Iskrzyni” na działkach nr ewid. 675/3, 667/1, 676/1 w miejscowości IskrzyniaOŚG.6220.8.202220-06-2022 10:1820-06-2022 10:18Urząd Gminy w KorczynieMPGK - Krośnienski Holding Komunalny Sp. z o.o.
2/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą” na działkach nr ewid. 75/5, 75/7, 75/10, 75/12 w miejscowości Iskrzynia.OŚG.6220.6.202117-11-2021 13:0117-11-2021 13:01Urząd Gminy w Korczynie*******
1/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.„Kontynuacja eksploatacji metodą odkrywkową części złoża piaskowca budowlanego „Wola Komborska Działy Południe” bez użycia materiałów wybuchowych” na działce nr ewid. 474 położonej w Woli KomborskiejOŚG.6220.2.201929-06-2021 13:3329-06-2021 13:33Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
3/2020Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.:„Kontynuacja eksploatacji metodą odkrywkową części złoża piaskowca budowlanego „Wola Komborska Działy Południe” bez użycia materiałów wybuchowych” na działce nr ewid. 474 położonej w Woli KomborskiejOŚG.6220.2.201908-01-2021 12:0508-01-2021 12:05Urząd Gminy w KorczynieOdkrywkowy Zakład Górniczy Wydobywanie i Obróbka Kamienia Budowlanego
4/2020Wniosek o wpis w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w Gminie KorczynaOŚG.6233.2.202008-01-2021 12:0508-01-2021 12:05Urząd Gminy w KorczynieFBSerwis Odbiór Sp. z o.o.
2/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim w Czarnorzekach” na działkach nr ewid. 275/5, 275/7, 275/9, 275/10, 286, 342/1, 349”.OŚG.6220.7.201813-07-2020 12:3913-07-2020 12:39Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
1/2020decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie punktów nalewczych ropy naftowej do obowiązujących przepisów – nalewak ropy naftowej KRNiGZ Węglówka” na działce nr ewid. 731/1 położonej w WęglówceOŚG.6220.6.201803-02-2020 13:4703-02-2020 13:47Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
z 14