Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 106
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
15/2016Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.„Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim w Czarnorzekach – tor główny i boczny” na działkach nr ewid. 349 i 342/1 położonych w CzarnorzekachOŚG.6220.7.201614-11-2016 13:2614-11-2016 13:26Urząd Gminy w KorczynieGmina Krosno
14/2016Wniosek o wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn.„Roboty remontowe posadzki, renowacja polichromii ściennych, montaż platformy schodowej dla niepełnosprawnych oraz monitoringu w budynku kościoła parafialnego w Komborni” zlokalizowanego na działce nr ewid. 739 w Komborni.OŚG.6220.12.201614-11-2016 13:0014-11-2016 13:00Urząd Gminy w KorczynieParafia Kombornia
13/2016decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.„Przebudowa drogi gminnej Nr 114815R Korczyna - Morcinek - Łysa Góra w km 0+000-2+775”, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. 2478/1 i 94/5 w miejscowości Korczyna.OŚG.6220.10.201609-09-2016 08:5709-09-2016 08:57Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
12/2016Postanowienie o braku konieczności postępowania w zakresie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.„Przebudowa drogi gminnej Nr 114815R Korczyna - Morcinek - Łysa Góra w km 0+000-2+775”, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. 2478/1 94/5 w miejscowości KorczynaOŚG.6220.10.201601-09-2016 15:3101-09-2016 15:31Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
11/2016wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 114815R Korczyna-Morcinek-Łysa Góra w km 0+000-2+775” na działkach nr ewid. 2478/1 i 94/5 położonych w miejscowości KorczynaOŚG.6220.10.201601-08-2016 12:0401-08-2016 12:04Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
10/2016decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Iskrzynia (Zagórze) i Kombornia – gmina Korczyna”OŚG.6220.6.201625-07-2016 15:1125-07-2016 15:11Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
9/2016postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim w Czarnorzekach – tor główny i boczny” na działkach nr ewid. 349 i 342/1 położonych w Czarnorzekach i zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoOŚG.6220.7.201628-06-2016 11:4128-06-2016 11:41Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
8/2016postanowienie w sprawie braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Iskrzynia (Zagórze) i Kombornia – gmina KorczynaOŚG.6220.6.201602-06-2016 15:0002-06-2016 15:00Urząd Gminy w KorczynieWójt Gminy Korczyna
6/2016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie „Centrum szkoleniowo-konferencyjnego” wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości KorczynaOŚG.6220.3.201613-05-2016 11:2513-05-2016 11:25Urząd Gminy w KorczynieInvestimus Sp. z o.o.
7/2016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.„Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim – tor boczny i główny” na działkach nr ewid. 349 i 342/1 położonych w CzarnorzekachOŚG.6220.7.201613-05-2016 11:2513-05-2016 11:25Urząd Gminy w KorczynieGmina Krosno
z 11