Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 299
z 30
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
21/2018Prognoza oddziaływania na środowisko w ocenie strategicznej dla sporządzenia mpzp na terenie Gminy Kolno w części obrębów geod.: Stary Gromadzyn, Czerwone, Kozioł, Górszczyzna, Waszki.RG.6721.11.5.2017.AF19-02-2018 12:3019-02-2018 12:30Urząd Gminy w Kolnie*******
22/2018Opinia projektu dokumentu wraz z prognozą dla sporządzenia mpzp na terenie Gminy Kolno w części obrębów geod.: Stary Gromadzyn, Czerwone, Kozioł, Górszczyzna, Waszki.RG.6721.11.5.2017.AF19-02-2018 12:3019-02-2018 12:30Urząd Gminy w KolnieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku
23/2018Opinia projektu dokumentu wraz z prognozą dla sporządzenia mpzp na terenie Gminy Kolno w części obrębów geod.: Stary Gromadzyn, Czerwone, Kozioł, Górszczyzna, Waszki.RG.6721.11.5.2017.AF19-02-2018 12:3019-02-2018 12:30Urząd Gminy w KolniePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie
19/2018Karta Informacyjna Przedsięwzięcia pn.:budowie obory/cielętnika na ok. 75 DJP (ok. 65 DJP w systemie bezściółkowym i ok. 10 DJP na głębokiej ściółce), podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 650,0 m3 w gospodarstwie o obsadzie docelowej ok. 205 DJP na działce nr geod. 54 we wsi Borkowo gm. Kolno.RG.6220.5.2018.JG16-02-2018 13:2616-02-2018 13:26Urząd Gminy w KolnieModzelewski Ryszard
20/2018Mapa dla przedsięwzięcia pn.budowie obory/cielętnika na ok. 75 DJP (ok. 65 DJP w systemie bezściółkowym i ok. 10 DJP na głębokiej ściółce), podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 650,0 m3 w gospodarstwie o obsadzie docelowej ok. 205 DJP na działce nr geod. 54 we wsi Borkowo gm. Kolno.RG.6220.5.2018.JG16-02-2018 13:2616-02-2018 13:26Urząd Gminy w KolnieStarostwo Powiatowe w Kolnie
18/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory/cielętnika na ok. 75 DJP (ok. 65 DJP w systemie bezściółkowym i ok. 10 DJP na głębokiej ściółce), podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 650,0 m3 w gospodarstwie o obsadzie docelowej ok. 205 DJP na działce nr geod. 54 we wsi Borkowo gm. Kolno.RG.6220.5.2018.JG16-02-2018 13:2616-02-2018 13:26Urząd Gminy w Kolnie*******
16/2018Opinia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie na działce 259 w obrębie Niksowizna w gminie Kolno elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacjami transformatorowymi.RG.6220.3.2018.JG16-02-2018 12:1116-02-2018 12:11Urząd Gminy w KolnieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży
17/2018Opinia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie na działce 259 w obrębie Niksowizna w gminie Kolno elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacjami transformatorowymi.RG.6220.3.2018.JG16-02-2018 12:1116-02-2018 12:11Urząd Gminy w KolniePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie
14/2018Opinia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie 2 budynków inwentarskich do chowu drobiu z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Fermy Drobiu Jolanty Wilińskiej w miejscowości Wincenta, gm. Kolno. Planowane przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na działkach o nr ewidencyjnych 107/15 i 107/22 obręb Wincenta.RG.6220.1.2018.JG16-02-2018 10:3416-02-2018 10:34Urząd Gminy w KolnieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży
15/2018Opinia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie 2 budynków inwentarskich do chowu drobiu z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Fermy Drobiu Jolanty Wilińskiej w miejscowości Wincenta, gm. Kolno. Planowane przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na działkach o nr ewidencyjnych 107/15 i 107/22 obręb Wincenta.RG.6220.1.2018.JG16-02-2018 10:3416-02-2018 10:34Urząd Gminy w KolniePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie
z 30