Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 383
z 39
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
107/2018Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie 2 budynków inwentarskich do chowu drobiu z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Fermy Drobiu Jolanty Wilińskiej w miejscowości Wincenta, gm. Kolno. Planowane przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na działkach o nr ewidencyjnych 107/15 i 107/22 obręb Wincenta.RG.6220.1.2018.JG30-08-2018 13:4630-08-2018 13:46Urząd Gminy w KolnieWójt Gminy Kolno
106/2018Uzgodnienie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie 2 budynków inwentarskich do chowu drobiu z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Fermy Drobiu Jolanty Wilińskiej w miejscowości Wincenta, gm. Kolno. Planowane przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na działkach o nr ewidencyjnych 107/15 i 107/22 obręb Wincenta.RG.6220.1.2018.JG23-08-2018 12:4623-08-2018 12:46Urząd Gminy w KolnieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży
105/2018Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie 2 budynków inwentarskich do chowu drobiu z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Fermy Drobiu Jolanty Wilińskiej w miejscowości Wincenta, gm. Kolno. Planowane przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na działkach o nr ewidencyjnych 107/15 i 107/22 obręb Wincenta.RG.6220.1.2018.JG18-07-2018 13:3518-07-2018 13:35Urząd Gminy w KolnieFerma Drobiu Jolanta Wilińska w Wincencie Jolanta Bogusława Wilińska
104/2018Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie 2 budynków inwentarskich do chowu drobiu z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Fermy Drobiu Jolanty Wilińskiej w miejscowości Wincenta, gm. Kolno. Planowane przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na działkach o nr ewidencyjnych 107/15 i 107/22 obręb Wincenta.RG.6220.1.2018.JG18-07-2018 13:0418-07-2018 13:04Urząd Gminy w KolnieFerma Drobiu Jolanta Wilińska w Wincencie Jolanta Bogusława Wilińska
103/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego – chlewni wraz z budową zbiornika na gnojowicę o poj. do 1500 m3 o obsadzie maks. 182 DJP łącznie na działkach Nr geod. 231/3 i 232/1 położonych w miejscowości Czerwone gm. Kolno.RG.6220.20.2018.JG03-07-2018 13:2303-07-2018 13:23Urząd Gminy w KolnieWójt Gminy Kolno
102/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1891B Kolno – Janowo – Łosewo – Niksowizna – Piasutno Żelazne – Dobrylas na odcinku Janowo – Łosewo od km 6+225 do km 8+495, odcinek o długości 2270 mb w obrębie Janowo i Łosewo, gmina Kolno, powiat kolneński.RG.6220.19.2018.JG02-07-2018 11:1602-07-2018 11:16Urząd Gminy w KolnieWójt Gminy Kolno
101/2018Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie 2 budynków inwentarskich do chowu drobiu z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Fermy Drobiu Jolanty Wilińskiej w miejscowości Wincenta, gm. Kolno. Planowane przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na działkach o nr ewidencyjnych 107/15 i 107/22 obręb Wincenta.RG.6220.1.2018.JG29-06-2018 13:0629-06-2018 13:06Urząd Gminy w KolnieWójt Gminy Kolno
99/2018Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie 2 budynków inwentarskich do chowu drobiu z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Fermy Drobiu Jolanty Wilińskiej w miejscowości Wincenta, gm. Kolno. Planowane przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na działkach o nr ewidencyjnych 107/15 i 107/22 obręb Wincenta.RG.6220.1.2018.JG29-06-2018 12:5729-06-2018 12:57Urząd Gminy w KolnieWójt Gminy Kolno
100/2018Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie 2 budynków inwentarskich do chowu drobiu z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Fermy Drobiu Jolanty Wilińskiej w miejscowości Wincenta, gm. Kolno. Planowane przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na działkach o nr ewidencyjnych 107/15 i 107/22 obręb Wincenta.RG.6220.1.2018.JG29-06-2018 12:5729-06-2018 12:57Urząd Gminy w KolnieWójt Gminy Kolno
96/2018Opinia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego – chlewni wraz z budową zbiornika na gnojowicę o poj. do 1500 m3 o obsadzie maks. 182 DJP łącznie na działkach Nr geod. 231/3 i 232/1 położonych w miejscowości Czerwone gm. Kolno.RG.6220.20.2018.JG25-06-2018 10:2225-06-2018 10:22Urząd Gminy w KolnieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży
z 39