Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 356
z 36
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
77/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Budowa budynku inwentarskiego – obory boksowej bezściółkowej na 80 DJP na działkach o nr geod. 79/2 i 76/3 położonych w miejscowości Żebry gm. Kolno wraz ze zbiornikiem na gnojowicę o poj. do 1200 m3 pod budynkiem.RG.6220.11.2018.JG17-05-2018 13:3917-05-2018 13:39Urząd Gminy w KolnieWójt Gminy Kolno
78/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – o obsadzie maks. 50 DJP włącznie ze zbiornikiem wewnętrznym o poj. łącznej do 500 m3 na działce nr geod. 185 położonej w miejscowości Łosewo gm. Kolno. Łączna maks. obsada w gospodarstwie 64 DJP (zwiększenie o 18 DJP)RG.6220.12.2018.JG17-05-2018 13:3917-05-2018 13:39Urząd Gminy w KolnieWójt Gminy Kolno
79/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Budowa obory wolnostanowiskowej boksowej bezściołowej o obsadzie docelowej do 94,95 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o poj. 1028 m3 oraz niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10 m3 w miejscowości Stary Gromadzyn 37, gm. Kolno, woj. podlaskieRG.6220.14.2018.JG17-05-2018 13:3917-05-2018 13:39Urząd Gminy w KolnieWójt Gminy Kolno
80/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie maks. 140 DJP włącznie na działce Nr geod. 145 położonej w miejscowości Wykowo, gm. Kolno.RG.6220.16.2018.JG17-05-2018 13:3917-05-2018 13:39Urząd Gminy w KolnieWójt Gminy Kolno
76/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – o obsadzie maks. 65 DJP ze zbiornikiem wewnętrznym lub zbiornikami o poj. łącznej do 750 m3 na działce nr geod. 125 położonej w miejscowości Zabiele gm. Kolno. Łączna maks. obsada w gospodarstwie 65 DJP.RG.6220.10.2018.JG16-05-2018 13:2716-05-2018 13:27Urząd Gminy w KolnieWójt Gminy Kolno
73/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1891B Kolno – Janowo – Łosewo – Niksowizna – Piasutno Żelazne – Dobrylas na odcinku Janowo – Łosewo od km 6+225 do km 8+495, odcinek o długości 2270 mb w obrębie Janowo i Łosewo, gmina Kolno, powiat kolneński.RG.6220.19.2018.JG09-05-2018 11:1609-05-2018 11:16Urząd Gminy w KolniePowiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
74/2018Karta Informacyjna Przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1891B Kolno – Janowo – Łosewo – Niksowizna – Piasutno Żelazne – Dobrylas na odcinku Janowo – Łosewo od km 6+225 do km 8+495, odcinek o długości 2270 mb w obrębie Janowo i Łosewo, gmina Kolno, powiat kolneński.RG.6220.19.2018.JG09-05-2018 11:1609-05-2018 11:16Urząd Gminy w KolnieDyrektor PZD Kolno
75/2018Mapa dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1891B Kolno – Janowo – Łosewo – Niksowizna – Piasutno Żelazne – Dobrylas na odcinku Janowo – Łosewo od km 6+225 do km 8+495, odcinek o długości 2270 mb w obrębie Janowo i Łosewo, gmina Kolno, powiat kolneński.RG.6220.19.2018.JG09-05-2018 11:1609-05-2018 11:16Urząd Gminy w KolnieStarostwo Powiatowe w Kolnie
70/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Budowa budynku inwentarskiego ze zbiornikiem na płynne odchody pod budynkiem o poj. do 700 m3 (całkowita obsada zwierząt w gospodarstwie do 75 DJP) na działce o nr geod. 77 położonej w miejscowości Rupin gm. Kolno.RG.6220.18.2018.JG09-05-2018 11:0909-05-2018 11:09Urząd Gminy w Kolnie*******
71/2018Karta Informacyjna Przedsięwzięcia pn.:Budowa budynku inwentarskiego ze zbiornikiem na płynne odchody pod budynkiem o poj. do 700 m3 (całkowita obsada zwierząt w gospodarstwie do 75 DJP) na działce o nr geod. 77 położonej w miejscowości Rupin gm. Kolno.RG.6220.18.2018.JG09-05-2018 11:0909-05-2018 11:09Urząd Gminy w Kolnie*******
z 36