Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 587
z 59
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
23/2021Opinia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi wewnętrznej we wsi Zabiele o długości 1048,49 m, na działkach: istniejącego pasa drogowego drogi gminnej nr 296 i części działek prywatnych właścicieli: 341, 340, 339, 338, 336, 335, 334, 333/2, 337, 332, 331, 330, 329, 327, 326, 325, 324, 323, 322, 321/2, 321/1, 320, 319, 318, 317, 316, 315, 314, 313, 312/2, 312/1, 311, 310, 309, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373/1 oraz części działki istniejącego pasa drogi gminnej i prywatnych właścicieli w granicach objętych MPZP odpowiednio: 296 i 341,353, obręb Zabiele.RI.6220.8.2021.JG20-04-2021 12:4720-04-2021 12:47Urząd Gminy w KolniePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku
24/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 104384B Obiedzino - Rydzewo, odcinek o długości 2427,66 m, działka nr 76 obręb Obiedzino i działka nr 59 obręb Rydzewo ŚwiątkiRI.6220.2.2021.JG20-04-2021 12:4720-04-2021 12:47Urząd Gminy w KolnieWójt Gminy Kolno
22/2021Opinia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi wewnętrznej we wsi Zabiele o długości 1048,49 m, na działkach: istniejącego pasa drogowego drogi gminnej nr 296 i części działek prywatnych właścicieli: 341, 340, 339, 338, 336, 335, 334, 333/2, 337, 332, 331, 330, 329, 327, 326, 325, 324, 323, 322, 321/2, 321/1, 320, 319, 318, 317, 316, 315, 314, 313, 312/2, 312/1, 311, 310, 309, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373/1 oraz części działki istniejącego pasa drogi gminnej i prywatnych właścicieli w granicach objętych MPZP odpowiednio: 296 i 341,353, obręb Zabiele.RI.6220.8.2021.JG18-03-2021 11:2918-03-2021 11:29Urząd Gminy w KolniePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie
18/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi wewnętrznej we wsi Zabiele o długości 1048,49 m, na działkach: istniejącego pasa drogowego drogi gminnej nr 296 i części działek prywatnych właścicieli: 341, 340, 339, 338, 336, 335, 334, 333/2, 337, 332, 331, 330, 329, 327, 326, 325, 324, 323, 322, 321/2, 321/1, 320, 319, 318, 317, 316, 315, 314, 313, 312/2, 312/1, 311, 310, 309, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373/1 oraz części działki istniejącego pasa drogi gminnej i prywatnych właścicieli w granicach objętych MPZP odpowiednio: 296 i 341,353, obręb Zabiele.RI.6220.8.2021.JG15-03-2021 12:3615-03-2021 12:36Urząd Gminy w KolnieGmina Kolno
19/2021Karta Informacyjna Przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi wewnętrznej we wsi Zabiele o długości 1048,49 m, na działkach: istniejącego pasa drogowego drogi gminnej nr 296 i części działek prywatnych właścicieli: 341, 340, 339, 338, 336, 335, 334, 333/2, 337, 332, 331, 330, 329, 327, 326, 325, 324, 323, 322, 321/2, 321/1, 320, 319, 318, 317, 316, 315, 314, 313, 312/2, 312/1, 311, 310, 309, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373/1 oraz części działki istniejącego pasa drogi gminnej i prywatnych właścicieli w granicach objętych MPZP odpowiednio: 296 i 341,353, obręb Zabiele.RI.6220.8.2021.JG15-03-2021 12:3615-03-2021 12:36Urząd Gminy w KolnieZPI "LAZAR" Adam Łazarski
20/2021Mapa dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi wewnętrznej we wsi Zabiele o długości 1048,49 m, na działkach: istniejącego pasa drogowego drogi gminnej nr 296 i części działek prywatnych właścicieli: 341, 340, 339, 338, 336, 335, 334, 333/2, 337, 332, 331, 330, 329, 327, 326, 325, 324, 323, 322, 321/2, 321/1, 320, 319, 318, 317, 316, 315, 314, 313, 312/2, 312/1, 311, 310, 309, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373/1 oraz części działki istniejącego pasa drogi gminnej i prywatnych właścicieli w granicach objętych MPZP odpowiednio: 296 i 341,353, obręb Zabiele.RI.6220.8.2021.JG15-03-2021 12:3615-03-2021 12:36Urząd Gminy w KolnieStarostwo Powiatowe w Kolnie
21/2021Opinia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi wewnętrznej we wsi Zabiele o długości 1048,49 m, na działkach: istniejącego pasa drogowego drogi gminnej nr 296 i części działek prywatnych właścicieli: 341, 340, 339, 338, 336, 335, 334, 333/2, 337, 332, 331, 330, 329, 327, 326, 325, 324, 323, 322, 321/2, 321/1, 320, 319, 318, 317, 316, 315, 314, 313, 312/2, 312/1, 311, 310, 309, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373/1 oraz części działki istniejącego pasa drogi gminnej i prywatnych właścicieli w granicach objętych MPZP odpowiednio: 296 i 341,353, obręb Zabiele.RI.6220.8.2021.JG15-03-2021 12:3615-03-2021 12:36Urząd Gminy w KolnieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży
13/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o obsadzie 74,7 DJP z wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę o poj. do 900 m3 na działce nr geod. 213 położonej w miejscowości Stare Kiełcze, gm. Kolno.RI.6220.7.2021.JG15-03-2021 12:2415-03-2021 12:24Urząd Gminy w Kolnie*******
14/2021Karta Informacyjna Przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o obsadzie 74,7 DJP z wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę o poj. do 900 m3 na działce nr geod. 213 położonej w miejscowości Stare Kiełcze, gm. Kolno.RI.6220.7.2021.JG15-03-2021 12:2415-03-2021 12:24Urząd Gminy w Kolnie*******
15/2021Mapa dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o obsadzie 74,7 DJP z wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę o poj. do 900 m3 na działce nr geod. 213 położonej w miejscowości Stare Kiełcze, gm. Kolno.RI.6220.7.2021.JG15-03-2021 12:2415-03-2021 12:24Urząd Gminy w KolnieStarostwo Powiatowe w Kolnie
z 59