Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 397
z 40
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
9/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obory wolnostanowiskowej, boksowej bezściółkowej ze zbiornikiem na płynne odchody pod budynkiem o pojemności do 1000 m3, budowa zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności 10 m3 (całkowita obsada zwierząt w gospodarstwie do 126 DJP) na działce nr 53/7 we wsi Brzózki, gm. Kolno, powiat kolneński, woj. podlaskie.RG.6220.2.2019.JG04-03-2019 13:3804-03-2019 13:38Urząd Gminy w Kolnie*******
10/2019Karta Informacyjna Przedsięwzięcia pn.: Budowa obory wolnostanowiskowej, boksowej bezściółkowej ze zbiornikiem na płynne odchody pod budynkiem o pojemności do 1000 m3, budowa zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności 10 m3 (całkowita obsada zwierząt w gospodarstwie do 126 DJP) na działce nr 53/7 we wsi Brzózki, gm. Kolno, powiat kolneński, woj. podlaskie.RG.6220.2.2019.JG04-03-2019 13:3804-03-2019 13:38Urząd Gminy w Kolnie*******
11/2019Mapa dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obory wolnostanowiskowej, boksowej bezściółkowej ze zbiornikiem na płynne odchody pod budynkiem o pojemności do 1000 m3, budowa zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności 10 m3 (całkowita obsada zwierząt w gospodarstwie do 126 DJP) na działce nr 53/7 we wsi Brzózki, gm. Kolno, powiat kolneński, woj. podlaskie.RG.6220.2.2019.JG04-03-2019 13:3804-03-2019 13:38Urząd Gminy w KolnieStarostwo Powiatowe w Kolnie
12/2019Opinia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obory wolnostanowiskowej, boksowej bezściółkowej ze zbiornikiem na płynne odchody pod budynkiem o pojemności do 1000 m3, budowa zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności 10 m3 (całkowita obsada zwierząt w gospodarstwie do 126 DJP) na działce nr 53/7 we wsi Brzózki, gm. Kolno, powiat kolneński, woj. podlaskie.RG.6220.2.2019.JG04-03-2019 13:3804-03-2019 13:38Urząd Gminy w KolniePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie
13/2019Opinia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obory wolnostanowiskowej, boksowej bezściółkowej ze zbiornikiem na płynne odchody pod budynkiem o pojemności do 1000 m3, budowa zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności 10 m3 (całkowita obsada zwierząt w gospodarstwie do 126 DJP) na działce nr 53/7 we wsi Brzózki, gm. Kolno, powiat kolneński, woj. podlaskie.RG.6220.2.2019.JG04-03-2019 13:3804-03-2019 13:38Urząd Gminy w KolnieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży
2/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obory wolnostanowiskowej, boksowej, rusztowej na ok. 110 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności min. 1215 m3 i zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 20 m3 w gospodarstwie o obsadzie bydła ok. 78 DJP (docelowa obsada ok. 120 DJP) na działce nr 849 we wsi Kumelsk, gm. Kolno, powiat kolneński, woj. podlaskie.RG.6220.1.2019.JG04-03-2019 12:4804-03-2019 12:48Urząd Gminy w Kolnie*******
3/2019Karta Informacyjna Przedsięwzięcia pn.: Budowa obory wolnostanowiskowej, boksowej, rusztowej na ok. 110 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności min. 1215 m3 i zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 20 m3 w gospodarstwie o obsadzie bydła ok. 78 DJP (docelowa obsada ok. 120 DJP) na działce nr 849 we wsi Kumelsk, gm. Kolno, powiat kolneński, woj. podlaskie.RG.6220.1.2019.JG04-03-2019 12:4804-03-2019 12:48Urząd Gminy w Kolnie*******
4/2019Mapa dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obory wolnostanowiskowej, boksowej, rusztowej na ok. 110 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności min. 1215 m3 i zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 20 m3 w gospodarstwie o obsadzie bydła ok. 78 DJP (docelowa obsada ok. 120 DJP) na działce nr 849 we wsi Kumelsk, gm. Kolno, powiat kolneński, woj. podlaskie.RG.6220.1.2019.JG04-03-2019 12:4804-03-2019 12:48Urząd Gminy w KolnieStarostwo Powiatowe w Kolnie
5/2019Opinia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obory wolnostanowiskowej, boksowej, rusztowej na ok. 110 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności min. 1215 m3 i zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 20 m3 w gospodarstwie o obsadzie bydła ok. 78 DJP (docelowa obsada ok. 120 DJP) na działce nr 849 we wsi Kumelsk, gm. Kolno, powiat kolneński, woj. podlaskie.RG.6220.1.2019.JG04-03-2019 12:4804-03-2019 12:48Urząd Gminy w KolniePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie
6/2019Opinia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obory wolnostanowiskowej, boksowej, rusztowej na ok. 110 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności min. 1215 m3 i zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 20 m3 w gospodarstwie o obsadzie bydła ok. 78 DJP (docelowa obsada ok. 120 DJP) na działce nr 849 we wsi Kumelsk, gm. Kolno, powiat kolneński, woj. podlaskie.RG.6220.1.2019.JG04-03-2019 12:4804-03-2019 12:48Urząd Gminy w KolnieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży
z 40