Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1777
z 178
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
48/2019Decyzja na wycinkę drzew - dz. nr ew. 84/6 obr. Komorniki - odmowaOR.6131.25.201910-07-2019 12:3710-07-2019 12:37Urząd Gminy w KleszczewieUrząd Gminy Kleszczewo
47/2019Wniosek na wycinkę drzew - dz. nr ew. 84/6 obr. KomornikiOR.6131.25.201910-07-2019 12:3710-07-2019 12:37Urząd Gminy w Kleszczewie*******
52/2018Postanowienie, dec. środow.8/2016 OR.6220.11.2016 - Budowa tuczarni bezściółkowej na działce o nr ewid. 199/1 w miejscowości Krerowo, gm. Kleszczewo wraz z drogą dojazdową zlokalizowaną na dz. nr ewid. 199/2 w miejscowości Krerowo, gm. KleszczewoOR.6220.4.201828-06-2019 11:1128-06-2019 11:11Urząd Gminy w KleszczewieUrząd Gminy Kleszczewo
94/2018Postanowienie - podjecie postępowania OR.6220.4.2018OR.6220.4.201828-06-2019 11:1128-06-2019 11:11Urząd Gminy w KleszczewieUrząd Gminy Kleszczewo
95/2018Raport ooś - OR.6220.4.2018 - decyzja o zmianę decyzji nr 8/2016 (OR.6220.11.2016 z dnia 03.11.2016r.) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa tuczarni bezściółkowej na działce o nr ewid. 199/1 w miejscowości Krerowo, gm. Kleszczewo wraz z drogą dojazdową zlokalizowaną na dz. nr ewid. 199/2 w miejscowości Krerowo, gm. KleszczewoOR.6220.4.201828-06-2019 11:1128-06-2019 11:11Urząd Gminy w Kleszczewie*******
93/2018Postanowienie - zawieszenie postępowania OR.6220.4.2018OR.6220.4.201828-06-2019 11:1128-06-2019 11:11Urząd Gminy w KleszczewieUrząd Gminy Kleszczewo
49/2018Wniosek o zmianę dec. środow.8/2016 OR.6220.11.2016 - Budowa tuczarni bezściółkowej na działce o nr ewid. 199/1 w miejscowości Krerowo, gm. Kleszczewo wraz z drogą dojazdową zlokalizowaną na dz. nr ewid. 199/2 w miejscowości Krerowo, gm. KleszczewoOR.6220.4.201828-06-2019 11:1128-06-2019 11:11Urząd Gminy w Kleszczewie*******
36/2019Postanowienie - zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianę decyzji nr 8/2016 (OR.6220.11.2016 z dnia 03.11.2016r.) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa tuczarni bezściółkowej na działce o nr ewid. 199/1 w miejscowości Krerowo, gm. Kleszczewo wraz z drogą dojazdową zlokalizowaną na dz. nr ewid. 199/2 w miejscowości Krerowo, gm. Kleszczewo.OR.6220.4.201828-06-2019 11:1128-06-2019 11:11Urząd Gminy w KleszczewieUrząd Gminy Kleszczewo
46/2019Postanowienie - podjęcie zawieszonego postępowania - o wydanie decyzji o zmianę decyzji nr 8/2016 (OR.6220.11.2016 z dnia 03.11.2016r.) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa tuczarni bezściółkowej na działce o nr ewid. 199/1 w miejscowości Krerowo, gm. Kleszczewo wraz z drogą dojazdową zlokalizowaną na dz. nr ewid. 199/2 w miejscowości Krerowo, gm. KleszczewoOR.6220.4.201828-06-2019 11:1028-06-2019 11:10Urząd Gminy w KleszczewieUrząd Gminy Kleszczewo
45/2019Zezwolenie na na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy KleszczewoOR.6233.4.201927-06-2019 10:1127-06-2019 10:11Urząd Gminy w KleszczewieUrząd Gminy Kleszczewo
z 178