Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2157
z 216
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
3/2024Raport - Rozbudowa obory o dodatkową obsadę zwierząt do 70,00 DJP zlokalizowanej w miejscowości Krerowo, gm. Kleszczewo, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 138 ark. mapy 10 obręb KrerowoOR.6220.12.202311-01-2024 17:0911-01-2024 17:09Urząd Gminy w KleszczewiePRO-EKO Maciej Kasztelan
1/2024Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - Rozbudowa obory o dodatkową obsadę zwierząt do 70,00 DJP zlokalizowanej w miejscowości Krerowo, gm. Kleszczewo, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 138 ark. mapy 10 obręb KrerowoOR.6220.12.202311-01-2024 17:0911-01-2024 17:09Urząd Gminy w KleszczewieGospodarstwo Rolne Bogumił Pawełczyk
2/2024Postanowienie - Rozbudowa obory o dodatkową obsadę zwierząt do 70,00 DJP zlokalizowanej w miejscowości Krerowo, gm. Kleszczewo, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 138 ark. mapy 10 obręb KrerowoOR.6220.12.202311-01-2024 17:0911-01-2024 17:09Urząd Gminy w KleszczewieUrząd Gminy Kleszczewo
43/2023Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - Rozbudowa zakładu produkcyjnego w m. Nagradowice, Gmina Kleszczewo, dz. nr ew. 80/40OR.6220.11.202315-11-2023 16:3315-11-2023 16:33Urząd Gminy w KleszczewieAluplast Sp. z o.o.
44/2023Postanowienie o nałożeniu raportu - Rozbudowa zakładu produkcyjnego w m. Nagradowice, Gmina Kleszczewo, dz. nr ew. 80/40OR.6220.11.202315-11-2023 16:3315-11-2023 16:33Urząd Gminy w KleszczewieUrząd Gminy Kleszczewo
45/2023Raport - rozbudowa zakładu produkcyjnego w m. Nagradowice, Gmina Kleszczewo, dz. nr ew. 80/40OR.6220.11.202315-11-2023 16:3315-11-2023 16:33Urząd Gminy w KleszczewieEKO-PROJEKT Sp. z o.o. S.k.
50/2021Raport - Budowa węzła betoniarskiego o wydajności do 400,0 ton na dobę wraz z budową czterech silosów na cement o pojemności do 200,0 ton każdy oraz zaplecza socjalno-biurowego w m. Gowarzewo, Gmina Kleszczewo, dz. nr ew. 458/35.OR.6220.16.202007-11-2023 15:1807-11-2023 15:18Urząd Gminy w Kleszczewie
113/2022Decyzja środowiskowa - Budowa urządzenia wodnego – studni głębinowej (podstawowej) nr 3 z utworów neogeńskich – mioceńskich wraz z obudową, zlokalizowanej w miejscowości Nagradowice na działce ewidencyjnej nr 80/7, obręb ewidencyjny 302106_2.0006 KrzyżownikiOR.6220.15.202206-11-2023 20:5206-11-2023 20:52Urząd Gminy w KleszczewieUrząd Gminy Kleszczewo
80/2022Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - Budowa urządzenia wodnego – studni głębinowej (podstawowej) nr 3 z utworów neogeńskich – mioceńskich wraz z obudową, zlokalizowanej w miejscowości Nagradowice na działce ewidencyjnej nr 80/7, obręb ewidencyjny 302106_2.0006 KrzyżownikiOR.6220.15.202206-11-2023 20:5206-11-2023 20:52Urząd Gminy w KleszczewieZakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.
39/2023Decyzja środowiskowa wykonanie wiercenia do głębokości 160 m p.p.t. w celu zaopatrzenia w wodę (wykonanie studni nr 3) na działce nr ewid. 80/7 obręb Krzyżowniki, gm. Kleszczewo na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych w NagradowicachOR.6220.15.202206-11-2023 20:5206-11-2023 20:52Urząd Gminy w KleszczewieUrząd Gminy Kleszczewo
z 216