Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 168
z 17
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2019wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGIROŚ.6220.1.201907-02-2019 13:0807-02-2019 13:08Urząd Gminy w KijachNovatek Polska Sp. z o.o.
5/2018Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn Rozbudowa o dwa obiekty oraz powiększenie istniejącego obiektu do chowu brojlera kurzego powyżej 210 DJP na działkach o nr ewid. 127/1, 127/2, 126, 125, 124, 123 obręb 04 Gołuchów, gmina Kije, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie.GIROŚ.6220.6.201817-12-2018 14:2817-12-2018 14:28Urząd Gminy w KijachDe Heus Sp. z o.o. / Dział Agra-Matic
4/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGIROŚ.6220.6.201817-12-2018 14:2817-12-2018 14:28Urząd Gminy w Kijachpełnomocnik
3/2018Zmiana Nr 7 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kije - projekt Uchwały Rady Gminy w Kijach13-03-2018 08:0113-03-2018 08:01Urząd Gminy w KijachUrząd Gminy w Kijach
2/2018Obwieszczenie Wójta Gminy Kije o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach administracyjnych gminy Kije.nie dotyczy06-03-2018 09:2506-03-2018 09:25Urząd Gminy w KijachUrząd Gminy w Kijach
1/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGIROŚ.6220.1.201802-03-2018 12:3402-03-2018 12:34Urząd Gminy w KijachK&S Eko-Energia Sp. z o.o.
8/2017wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGIROŚ.6220.5.201722-12-2017 13:0222-12-2017 13:02Urząd Gminy w KijachRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
5/2017decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachGIROŚ.6220.1.11.201722-12-2017 13:0222-12-2017 13:02Urząd Gminy w KijachUrząd Gminy w Kijach
6/2017decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachGIROŚ.6220.2.11.201722-12-2017 13:0222-12-2017 13:02Urząd Gminy w KijachUrząd Gminy w Kijach
7/2017decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachGIROŚ.6220.3.11.201722-12-2017 13:0222-12-2017 13:02Urząd Gminy w KijachUrząd Gminy w Kijach
z 17