Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 162
z 17
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
8/2017wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGIROŚ.6220.5.201722-12-2017 13:0222-12-2017 13:02Urząd Gminy w KijachRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
5/2017decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachGIROŚ.6220.1.11.201722-12-2017 13:0222-12-2017 13:02Urząd Gminy w KijachUrząd Gminy w Kijach
6/2017decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachGIROŚ.6220.2.11.201722-12-2017 13:0222-12-2017 13:02Urząd Gminy w KijachUrząd Gminy w Kijach
7/2017decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachGIROŚ.6220.3.11.201722-12-2017 13:0222-12-2017 13:02Urząd Gminy w KijachUrząd Gminy w Kijach
2/2017wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGIROŚ.6232.1.201717-08-2017 14:0617-08-2017 14:06Urząd Gminy w KijachPCTI Sp. z o.o.,PCTI Sp. z o.o.
3/2017wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGIROŚ.6232.2.201717-08-2017 14:0617-08-2017 14:06Urząd Gminy w KijachPCTI Sp. z o.o.
4/2017wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGIROŚ.6232.3.201717-08-2017 14:0617-08-2017 14:06Urząd Gminy w KijachPCTI Sp. z o.o.
1/2017wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewGIROŚ.6131.3.201719-06-2017 09:0019-06-2017 09:00Urząd Gminy w KijachGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
9/2016OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KIJE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kije”, uchwalonego Uchwałą Nr XIV/115/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 marca 2012 r. oraz projektu zmiany Nr 5 obowiązującego „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kije”, uchwalonego Uchwałą Nr XIV/123/04 Rady Gminy w Kijach z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. Urzęd. Woj. Święt. z 2004 r. Nr 208, poz. 2758 z późn. zm.), obejmujących obszar położony w granicach administracyjnych sołectwa Umianowice wraz z prognozami oddziaływania na środowisko ustaleń przedmiotowych zmian.21-11-2016 13:4721-11-2016 13:47Urząd Gminy w KijachUrząd Gminy w Kijach
8/2016OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kije o odstąpieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzanej jednostkowej zmiany Nr 7 części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije19-09-2016 08:0119-09-2016 08:01Urząd Gminy w KijachUrząd Gminy w Kijach
z 17