Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1356
z 136
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
11/2018Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięciaRSG.6220.5.201825-07-2018 12:1125-07-2018 12:11Urząd Gminy w Jedlińsku
9/2018Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoRSG.6220.5.201825-07-2018 12:1025-07-2018 12:10Urząd Gminy w Jedlińsku
308/2016Postanowienie dotyczące nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowiskoRSG.6220.8.201625-07-2018 12:1025-07-2018 12:10Urząd Gminy w JedlińskuWójt Gminy Jedlińsk
10/2018Obwieszczenie o zawiadomieniu o zakończeniu postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoRSG.6220.5.201825-07-2018 12:1025-07-2018 12:10Urząd Gminy w Jedlińsku
3/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRSG.6220.5.201825-07-2018 12:1025-07-2018 12:10Urząd Gminy w Jedlińsku
8/2018Decyzja o stwierdzeniu braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowiskoRSG.6220.1.201825-07-2018 11:4225-07-2018 11:42Urząd Gminy w Jedlińsku
7/2018Postanowienie w sprawie braku obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania inwestycji na środowiskoRSG.6220.1.201825-07-2018 11:4225-07-2018 11:42Urząd Gminy w Jedlińsku
6/2018Karta informacyjna przedsięwzięciaRSG.6220.1.201825-07-2018 11:4225-07-2018 11:42Urząd Gminy w Jedlińsku
5/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRSG.6220.1.201825-07-2018 11:4225-07-2018 11:42Urząd Gminy w Jedlińsku
19/2017Decyzja odmawiająca zatwierdzenia regulaminu strzelnicyRSG.6220.1.201725-07-2018 11:4225-07-2018 11:42Urząd Gminy w Jedlińsku
z 136