Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5447
z 545
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
7/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji biologicznego przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów oraz innych bioodpadów dla KOP-EKO Sp. z o. o. w Cichawie".RLO-VI.6220.9.201801-02-2019 10:5201-02-2019 10:52Urząd Gminy w GdowieKOP-EKO Sp. z o. o.
1/2019Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji biologicznego przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów oraz innych bioodpadów dla Kop – Eko Sp. z o. o. w Cichawie”.RLO-VI.6220.9.201801-02-2019 10:4601-02-2019 10:46Urząd Gminy w Gdowie*******,*******
36/2018Zezwolenie na usunięcie następujących drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej 2020K Łazany - Niegowić na działce nr 129 w miejscowości Liplas: 4 szt. jesionu wyniosłego o obwodach pni: 94, 78, 82 i 98 cm.RLO-VI.6131.157.201821-12-2018 13:1121-12-2018 13:11Urząd Gminy w GdowieWójt Gminy Gdów
34/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie następujących drzew rosnących na działce nr 460 w miejscowości Fałkowice: 1 szt. dębu szypułkowego o obwodzie pnia 200 cm.RLO-VI.6131.141.201821-12-2018 13:1121-12-2018 13:11Urząd Gminy w Gdowie*******
35/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie następujących drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej 2020K Łazany - Niegowić na działce nr 129 w miejscowości Liplas: 4 szt. jesionu wyniosłego o obwodach pni: 94, 78, 82 i 98 cm.RLO-VI.6131.157.201821-12-2018 13:1121-12-2018 13:11Urząd Gminy w GdowieZarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce
38/2018Zezwolenie na usunięcie następujących drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej 2019K Trąbki - Niegowić na działce nr 314/1 w miejscowości Wiatowice: 5 szt. topoli osiki o obwodach pni: 126, 120, 125, 90, 88 i 92 cm; 3 szt. olszy czarnej o obwodach pni: 120, 107 i 107 cm oraz 2 szt. jesionu wyniosłego o obwodach pni: 75 i dwupienny - 110 i 120 cm.RLO-VI.6131.158.201821-12-2018 13:1121-12-2018 13:11Urząd Gminy w GdowieWójt Gminy Gdów
40/2018Zezwolenie na usunięcie 1 szt. wierzby białej o obwodzie pnia 189 cm rosnącej w pasie drogowym drogi powiatowej 2018K Biskupice - Targowisko na działce nr 295/3 w miejscowości Cichawa.RLO-VI.6131.159.201821-12-2018 13:1121-12-2018 13:11Urząd Gminy w GdowieWójt Gminy Gdów
42/2018Zezwolenie na usunięcie następujących drzew rosnących na działce nr 342/2 w miejscowości Pierzchów w korycie potoku Królewskoiego w km 2+880: 5 szt. jesionu wyniosłego o obwodach 130, 90, 150, 120 i 130 cm oraz 1 szt. lipy drobnolistnej o obwodzie 210 cm.RLO-VI.6131.174.201821-12-2018 13:1121-12-2018 13:11Urząd Gminy w GdowieWójt Gminy Gdów
44/2018Zezwolenie na usunięcie 1 szt. jesionu wyniosłego o obwodzie pnia 100 cm rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej 2059K Podolany - Kwapinka na działce nr 680 w miejscowości Zręczyce.RLO-VI.6131.178.201821-12-2018 13:1121-12-2018 13:11Urząd Gminy w GdowieWójt Gminy Gdów
46/2018Zezwolenie na usunięcie 4 szt. modrzewia europejskiego o obwodach pni: 159, 133, 238 i 172 cm rosnących na działce 637 w miejscowości Gdów.RLO-VI.6131.190.201821-12-2018 13:1121-12-2018 13:11Urząd Gminy w GdowieWójt Gminy Gdów
z 545