Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5428
z 543
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przełożenie drogi wojewódzkiej nr 967 stanowiące drogowy łącznik pomiędzy miejscowościami Pierzchów – Książnice - Łężkowice z drogą krajową 94 w miejscowości Targowisko” planowanego do realizacji w miejscowościach Pierzchów, Książnice, Łężkowice i Targowisko.RLO.VI.6220.2.201505-11-2018 11:2505-11-2018 11:25Urząd Gminy w GdowieZarząd Województwa Małopolskiego
764/2015Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przełożenie drogi wojewódzkiej nr 967 stanowiące drogowy łącznik pomiędzy miejscowościami Pierzchów – Książnice - Łężkowice z drogą krajową 94 w miejscowości Targowisko” planowanego do realizacji w miejscowościach Pierzchów, Książnice, Łężkowice i Targowisko.RLO.VI.6220.2.201505-11-2018 11:2505-11-2018 11:25Urząd Gminy w GdowieWójt Gminy Gdów
765/2015Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przełożenie drogi wojewódzkiej nr 967 stanowiące drogowy łącznik pomiędzy miejscowościami Pierzchów – Książnice - Łężkowice z drogą krajową 94 w miejscowości Targowisko” planowanego do realizacji w miejscowościach Pierzchów, Książnice, Łężkowice i Targowisko.RLO.VI.6220.2.201505-11-2018 11:2405-11-2018 11:24Urząd Gminy w GdowieZarząd Województwa Małopolskiego
30/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przełożenie drogi wojewódzkiej nr 967 stanowiące drogowy łącznik pomiędzy miejscowościami Pierzchów – Książnice - Łężkowice z drogą krajową 94 w miejscowości Targowisko” planowanego do realizacji w miejscowościach Pierzchów, Książnice, Łężkowice i Targowisko.RLO.VI.6220.2.201505-11-2018 11:2405-11-2018 11:24Urząd Gminy w GdowieWójt Gminy Gdów
17/2018Zezwolenie na usunięcie następujących drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej 2021K Siedlec-Stradomka-Nieznanowice na działce nr 280 w miejscowości Wieniec: kasztanowiec zwyczajny o obwodzie pnia 285 cm oraz rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej 1444K Uszew-Nowy Wiśnicz-Nieznanowice na działce nr 581 w miejscowości Wieniec: kasztanowiec zwyczajny o obwodzie pnia 235 m i lipa drobnolistna o obwodzie pnia 387 cm.RLO-VI.6131.155.201716-10-2018 15:2616-10-2018 15:26Urząd Gminy w GdowieWójt Gminy Gdów
71/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie następujących drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej 2021K Siedlec-Stradomka-Nieznanowice na działce nr 280 w miejscowości Wieniec: kasztanowiec zwyczajny o obwodzie pnia 285 cm oraz rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej 1444K Uszew-Nowy Wiśnicz-Nieznanowice na działce nr 581 w miejscowości Wieniec: kasztanowiec zwyczajny o obwodzie pnia 235 m i lipa drobnolistna o obwodzie pnia 387 cm.RLO-VI.6131.155.201716-10-2018 15:2616-10-2018 15:26Urząd Gminy w GdowieZarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce
18/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie następujących drzew rosnących na działce nr 321/2 w miejscowości Niegowić: 6 szt. lipy drobnolistnej o obwodach pni: 215, 275, 192, 165, 225 i 232 cm.RLO-VI.6131.51.201816-10-2018 15:2616-10-2018 15:26Urząd Gminy w GdowieRzymsko-Katolicka Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP
25/2018Zezwolenie na usunięcie następujących drzew rosnących na działce nr 714 w miejscowości Gdów: 6 szt. i 2 szt. dwupienne dębu szypułkowego o obwodach pni: 46, 75, 75 i 77, 78, 79, 82, 87, 51 i 94 cm, 13 szt. brzozy brodawkowatej o obwodach pni: 35, 36, 37, 39, 42, 42, 45, 46, 56, 66, 70, 76 i 90 cm, 4 szt. olszy czarnej o obwodach: 39, 41, 52 i 53 cm, 2 szt. topoli osiki o obwodach pni: 65 i 72 cm oraz 1 szt. jarzębu pospolitego o obwodzie pnia 45 cm.RLO-VI.6131.123.201816-10-2018 15:2616-10-2018 15:26Urząd Gminy w GdowieWójt Gminy Gdów
27/2018Zezwolenie na usunięcie lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 260 cm rosnącej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 967 Myślenice - Łapczyca na działce nr 906 w miejscowości Książnice.RLO-VI.6131.125.201816-10-2018 15:2616-10-2018 15:26Urząd Gminy w GdowieWójt Gminy Gdów
29/2018Zezwolenie na usunięcie następujących drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2020K Łazany - Niegowić na działce nr 129 w miejscowości Liplas: 12 szt. brzozy brodawkowatej o obwodach pni: 170, 105, 175, 105, 130, 100, 130, 120, 140, 130, 130 i 140 cm.RLO-VI.6131.126.201816-10-2018 15:2616-10-2018 15:26Urząd Gminy w GdowieWójt Gminy Gdów
z 543