Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5397
z 540
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do zestalania pyłów i żużli dla KOP-EKO Sp. z o. o. na działce o numerze ewidencyjnym 21/3 w Cichawie.RLO-VI.6220.1.201816-01-2018 14:5916-01-2018 14:59Urząd Gminy w GdowieKOP-EKO Sp. z o. o.
69/2017Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - przydomowej oczyszczalni ścieków typu NV2 firmy Traidenis-Pol zrealizowanej na działce nr 152/3 w miejscowości Podolany.RLO-VI.6222.23.201711-01-2018 11:1811-01-2018 11:18Urząd Gminy w Gdowie****
65/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie następujących drzew rosnących w granicy działki 106/2 w miejscowości Szczytniki: 2 szt. brzozy brodawkowatej o obwodach pni 96 i 98 cm, oraz rosnących na działce 107/2 w miejscowości Szczytniki: 1 szt. modrzewia europejskiego o obwodzie 135 cm, 2 szt. lipy drobnolistnej obwodach 110 cm i 125 cm, 1 szt. brzozy brodawkowatej o obwodzie 83 cm, 4 szt. świerka zwyczajnego o obwodach 55, 63, 65 i 146 cm oraz 15 szt. jodły zwyczajnej o obwodach 43, 63, 65, 70, 75, 78, 85, 88, 91, 91, 93, 118, 123, 130 i 130 cm.RLO-VI.6131.121.201709-01-2018 13:1009-01-2018 13:10Urząd Gminy w Gdowie*******
66/2017Zezwolenie na usunięcie następujących drzew rosnących w granicy działki 106/2 w miejscowości Szczytniki: 2 szt. brzozy brodawkowatej o obwodach pni 96 i 98 cm, oraz rosnących na działce 107/2 w miejscowości Szczytniki: 1 szt. modrzewia europejskiego o obwodzie 135 cm, 2 szt. lipy drobnolistnej obwodach 110 cm i 125 cm, 1 szt. brzozy brodawkowatej o obwodzie 83 cm, 4 szt. świerka zwyczajnego o obwodach 55, 63, 65 i 146 cm oraz 15 szt. jodły zwyczajnej o obwodach 43, 63, 65, 70, 75, 78, 85, 88, 91, 91, 93, 118, 123, 130 i 130 cm.RLO-VI.6131.121.201709-01-2018 13:1009-01-2018 13:10Urząd Gminy w GdowieWójt Gminy Gdów
60/2017Zezwolenie na usunięcie następujących drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2020K Łazany - Niegowić na działce nr 129 w miejscowości Liplas: 11 szt. jesionu wyniosłego o obwodach pni 72, 94, 62, 73, 95, 87, 87, 130, 104, 107 i 89 cm.RLO-VI.6131.92.201709-01-2018 13:1009-01-2018 13:10Urząd Gminy w GdowieWójt Gminy Gdów
59/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie następujących drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2020K Łazany - Niegowić na działce nr 129 w miejscowości Liplas: 11 szt. jesionu wyniosłego o obwodach pni 72, 94, 62, 73, 95, 87, 87, 130, 104, 107 i 89 cm.RLO-VI.6131.92.201709-01-2018 13:1009-01-2018 13:10Urząd Gminy w GdowieZarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce
57/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie następujących drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2021K Siedlec - Stradomka - Nieznanowice na działce nr 581 w miejscowości Wieniec: brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 188 cm.RLO-VI.6131.91.201709-01-2018 13:1009-01-2018 13:10Urząd Gminy w GdowieZarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce
58/2017Zezwolenie na usunięcie następujących drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2021K Siedlec - Stradomka - Nieznanowice na działce nr 581 w miejscowości Wieniec: brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 188 cm.RLO-VI.6131.91.201709-01-2018 13:1009-01-2018 13:10Urząd Gminy w GdowieWójt Gminy Gdów
64/2017Zezwolenie na usunięcie następujących drzew rosnących w granicy działki 637 w miejscowości Gdów: 5 szt. modrzewia europejskiego o obwodach pni 190, 180, 200, 190 i 200 cm, 4 szt. jesionu wyniosłego o obwodach 190, 300, 200 i 210 cm, 1 szt. robinii akacjowej o obwodzie 110 cm, 1 szt. brzozy brodawkowatej o obwodzie 120 cm i 1 szt. świerka zwyczajnego o obwodzie 170 cm.RLO-VI.6131.119.201709-01-2018 13:1009-01-2018 13:10Urząd Gminy w GdowieWójt Gminy Gdów
63/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie następujących drzew rosnących w granicy działki 637 w miejscowości Gdów: 5 szt. modrzewia europejskiego o obwodach pni 190, 180, 200, 190 i 200 cm, 4 szt. jesionu wyniosłego o obwodach 190, 300, 200 i 210 cm, 1 szt. robinii akacjowej o obwodzie 110 cm, 1 szt. brzozy brodawkowatej o obwodzie 120 cm i 1 szt. świerka zwyczajnego o obwodzie 170 cm.RLO-VI.6131.119.201709-01-2018 13:1009-01-2018 13:10Urząd Gminy w GdowieRzymsko-Katolicka Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
z 540