Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5401
z 541
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
5/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi powiatowej nr 2017 K Brzezie - Marszowice - Łapanów w miejscowości Szczytniki i Brzezie.RLO-VI.6220.7.201806-08-2018 11:1306-08-2018 11:13Urząd Gminy w GdowieZarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce
4/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Produkcja oraz sprzedaż wyrobów betonowych plus produkcja betonu” planowanego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 611/1 w miejscowości Winiary.RLO-VI.6220.4.201830-07-2018 15:5030-07-2018 15:50Urząd Gminy w GdowieATS-BUD s. c.
3/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali magazynowej wysokiego składowania o halę magazynową wysokiego składowania z częścią administracyjno-socjalną z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, co, elektrycznymi z przebudową i rozbudową istniejącej kanalizacji deszczowej, oraz przebudową i budową placów wejściowo-wjazdowych w Gdowie przy ul. Przemysłowej 1355 na dz. nr 891/29 gmina Gdów”.RLO-VI.6220.11.201712-04-2018 11:1012-04-2018 11:10Urząd Gminy w GdowieWójt Gminy Gdów
54/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali magazynowej wysokiego składowania o halę magazynową wysokiego składowania z częścią administracyjno-socjalną z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, co, elektrycznymi z przebudową i rozbudową istniejącej kanalizacji deszczowej, oraz przebudową i budową placów wejściowo-wjazdowych w Gdowie przy ul. Przemysłowej 1355 na dz. nr 891/29 gmina Gdów”RLO-VI.6220.11.201712-04-2018 11:1012-04-2018 11:10Urząd Gminy w Gdowie
2/2018Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali magazynowej wysokiego składowania o halę magazynową wysokiego składowania z częścią administracyjno-socjalną z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, co, elektrycznymi z przebudową i rozbudową istniejącej kanalizacji deszczowej, oraz przebudową i budową placów wejściowo-wjazdowych w Gdowie przy ul. Przemysłowej 1355 na dz. nr 891/29 gmina Gdów”.RLO-VI.6220.11.201712-04-2018 11:1012-04-2018 11:10Urząd Gminy w GdowieWójt Gminy Gdów
1/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do zestalania pyłów i żużli dla KOP-EKO Sp. z o. o. na działce o numerze ewidencyjnym 21/3 w Cichawie.RLO-VI.6220.1.201816-01-2018 14:5916-01-2018 14:59Urząd Gminy w GdowieKOP-EKO Sp. z o. o.
69/2017Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - przydomowej oczyszczalni ścieków typu NV2 firmy Traidenis-Pol zrealizowanej na działce nr 152/3 w miejscowości Podolany.RLO-VI.6222.23.201711-01-2018 11:1811-01-2018 11:18Urząd Gminy w Gdowie****
65/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie następujących drzew rosnących w granicy działki 106/2 w miejscowości Szczytniki: 2 szt. brzozy brodawkowatej o obwodach pni 96 i 98 cm, oraz rosnących na działce 107/2 w miejscowości Szczytniki: 1 szt. modrzewia europejskiego o obwodzie 135 cm, 2 szt. lipy drobnolistnej obwodach 110 cm i 125 cm, 1 szt. brzozy brodawkowatej o obwodzie 83 cm, 4 szt. świerka zwyczajnego o obwodach 55, 63, 65 i 146 cm oraz 15 szt. jodły zwyczajnej o obwodach 43, 63, 65, 70, 75, 78, 85, 88, 91, 91, 93, 118, 123, 130 i 130 cm.RLO-VI.6131.121.201709-01-2018 13:1009-01-2018 13:10Urząd Gminy w Gdowie*******
66/2017Zezwolenie na usunięcie następujących drzew rosnących w granicy działki 106/2 w miejscowości Szczytniki: 2 szt. brzozy brodawkowatej o obwodach pni 96 i 98 cm, oraz rosnących na działce 107/2 w miejscowości Szczytniki: 1 szt. modrzewia europejskiego o obwodzie 135 cm, 2 szt. lipy drobnolistnej obwodach 110 cm i 125 cm, 1 szt. brzozy brodawkowatej o obwodzie 83 cm, 4 szt. świerka zwyczajnego o obwodach 55, 63, 65 i 146 cm oraz 15 szt. jodły zwyczajnej o obwodach 43, 63, 65, 70, 75, 78, 85, 88, 91, 91, 93, 118, 123, 130 i 130 cm.RLO-VI.6131.121.201709-01-2018 13:1009-01-2018 13:10Urząd Gminy w GdowieWójt Gminy Gdów
60/2017Zezwolenie na usunięcie następujących drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2020K Łazany - Niegowić na działce nr 129 w miejscowości Liplas: 11 szt. jesionu wyniosłego o obwodach pni 72, 94, 62, 73, 95, 87, 87, 130, 104, 107 i 89 cm.RLO-VI.6131.92.201709-01-2018 13:1009-01-2018 13:10Urząd Gminy w GdowieWójt Gminy Gdów
z 541