Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 125
z 13
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
52/2017Postanowienie Wójta Gminy Drużbice o zawieszeniu postępowania.ROŚ.6220.4.201706-11-2017 13:0506-11-2017 13:05Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
51/2017Zawiadomienie o ponownym rozpatrzeniu sprawyROŚ.6220.10.2016/201706-11-2017 12:5806-11-2017 12:58Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
49/2017Wniosek o wydanie zgody na usunięcie 29 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna, olcha, dąb oraz topola osika rosnących na działce nr ewid. 588 obręb Drużbice - Kolonia, gm. Drużbice.ROŚ.6131.20.201703-11-2017 14:5703-11-2017 14:57Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
48/2017Wniosek o ustalenie zadań gospodarczych dla działki leśnej oznaczonej nr ewid. 251/2 obręb Wadlew, gm. Drużbice.ROŚ.6131.18.201703-11-2017 14:5703-11-2017 14:57Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
50/2017Decyzja Wójta Gminy Drużbice zezwalająca na usunięcie 3 sztuk drzew.ROŚ.6131.17.201703-11-2017 14:5603-11-2017 14:56Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
47/2017Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 3 sztuk drzew z gatunku olcha rosnących na działce nr ewid. 252 obręb Hucisko, gm. Drużbice.ROŚ.6131.17.201703-11-2017 14:5603-11-2017 14:56Urząd Gminy w Drużbicach*******
46/2017Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1927 E (działka ewidencyjna nr 106, obręb Wola Głupicka,gm. Drużbice.ROŚ.6131.16.201716-10-2017 14:5216-10-2017 14:52Urząd Gminy w DrużbicachPowiatowy Zarząd Dróg
44/2017Decyzja Wójta Gminy Drużbice zezwalająca na usunięcie 8 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna oraz brzoza brodawkowata rosnących na działce nr ewid. 97 obręb Brzezie gm. Drużbice.ROŚ.6131.12.201709-10-2017 15:2209-10-2017 15:22Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
45/2017Decyzja Wójta Gminy Drużbice zezwalająca na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku klon zwyczajny rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 1927E(działka nr ewid. 347 obręb Wdowin Kolonia)ROŚ.6131.15.201709-10-2017 15:2209-10-2017 15:22Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
42/2017Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą techniczną" planowanego na działce o nr ewid. 173/2 i 173/3 obręb Stefanów, gm. Drużbice.ROŚ.6220.4.201709-10-2017 15:0609-10-2017 15:06Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
z 13