Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 140
z 14
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
3/2018Decyzja Starosty Bełchatowskiego na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata rosnącego na działce nr ewid. 10/16 obręb Brzezie gm. Drużbice.OS.613.161.201720-02-2018 16:0820-02-2018 16:08Urząd Gminy w DrużbicachStarosta Bełchatowski
1/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego do chowu kur niosek (obsada do 192 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami i budowlami towarzyszącymi na działce o nr ewid. 368, obręb Głupice, gm. Drużbice.ROŚ.6220.8.2016/2017/201820-02-2018 16:0820-02-2018 16:08Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
2/2018Decyzja Starosty Bełchatowskiego na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata rosnącego na działce nr ewid. 10/16 obręb Brzezie gm. Drużbice.OS.613.162.201720-02-2018 16:0720-02-2018 16:07Urząd Gminy w DrużbicachStarosta Bełchatowski
4/2018Decyzja Wójta Gminy Drużbice zezwalająca na usunięcie 18 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna oraz brzoza brodawkowata rosnące w pasie drogi nr ewid. 574 obręb Chynów, gm. Drużbice.ROŚ.6131.22.2017/201820-02-2018 16:0720-02-2018 16:07Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
62/2017Decyzja Starosty Bełchatowskiego nakazująca dokonać czyszczeń późnych na powierzchni 4,70 ha, dokonać przebudowy drzewostanu na powierzchni 0,90 ha, zastosować cięcia sanitarne na powierzchni 6,73 ha na działce nr ewid. 251/2 obręb Wadlew gm. Drużbice.OS.6164.22.201720-02-2018 16:0620-02-2018 16:06Urząd Gminy w DrużbicachStarosta Bełchatowski
63/2017Decyzja Wójta Gminy Drużbice zezwalająca na usunięcie 29 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 588 obręb Drużbice - Kolonia należących do gatunku sosna zwyczajna, olsza czarna,topola osika, dąb szypułkowyROŚ.6131.20.201720-02-2018 16:0620-02-2018 16:06Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
61/2017Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą techniczną planowanej na działce nr ewid. 173/2, 173/3 obręb Stefanów, gm. Drużbice.ROŚ.6220.4.2017/201815-01-2018 09:2815-01-2018 09:28Urząd Gminy w DrużbicachBiuro studiów i projektów STILUS
60/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie 238 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianą do realizacji na działce nr ewid. 82 obręb Stefanów, gm. Drużbice.ROŚ.6220.10.2016/201715-01-2018 09:2415-01-2018 09:24Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
57/2017Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa.ROŚ. 6131.25.201723-11-2017 15:2023-11-2017 15:20Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
59/2017Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego do chowu kur niosek (obsada do 192 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami i budowlami towarzyszącymi na działce nr ewid. 368 obręb Głupice, gmina Drużbice.ROŚ.6220.8.2016/201723-11-2017 15:2023-11-2017 15:20Urząd Gminy w DrużbicachEKO-INWEST Małgorzata Kaczmarek
z 14