Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 113
z 12
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
40/2017Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1927E w km 20+556 przez rzekę Grabia w miejscowości Wdowin".ROŚ.6220.3.201701-09-2017 13:5301-09-2017 13:53Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
37/2017Decyzja zezwalająca na na usunięcie 6 sztuk drzew z gatunku klon zwyczajny rosnących na działce o numerze ewidencyjnym 118 obręb Bukowie Dolne oraz 347 obręb Suchcice, gm. Drużbice.ROŚ.6131.10.201701-09-2017 13:4401-09-2017 13:44Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
39/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku klon rosnących na działce nr ewid. 102 obręb Suchcice własność Gminy Drużbice.ROŚ.6131.14.201701-09-2017 13:4201-09-2017 13:42Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
38/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew z gatunku sosna oraz 3 sztuk drzew z gatunku brzoza rosnących na działce nr ewid. 97 obręb Brzezie gm. Drużbice własność Skarbu Państwa.ROŚ.6131.12.201701-09-2017 13:4101-09-2017 13:41Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
36/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą techniczną, planowanego na działce nr ewid. 173/2 i 173/3 obręb Stefanów, gm. Drużbice.ROŚ.6220.4.201723-08-2017 14:2423-08-2017 14:24Urząd Gminy w Drużbicach*******
34/2017Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku topola osika rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1903 E (działka nr 182, obręb Łęczyca gm. Drużbice)ROŚ.6131.9.201719-07-2017 10:1419-07-2017 10:14Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
35/2017Decyzja zezwalająca na usunięcie 13 sztuk drzew z gatunku (topola osika 10szt., brzoza brodawkowata 2 szt., olsza czarna 1 szt.) rosnących na działce o numerze ewid. 45/4 obręb Józefów, gm. Drużbice.ROŚ.6131.11.201719-07-2017 10:1319-07-2017 10:13Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
32/2017Wniosek o zezwolenie na usunięcie 13 sztuk drzew (10 szt. topola osika, 2 szt. brzoza brodawkowata, 1 szt. olsza czarna) rosnących na działce nr ewid. 45/4 obręb Józefów, gm. Drużbice.ROŚ.6131.11.201719-07-2017 10:0719-07-2017 10:07Urząd Gminy w Drużbicach*******
33/2017Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły rosnących na działce nr ewid. 106 obręb Wola Głupicka, gm. Drużbice.ROŚ.6131.8.201719-07-2017 10:0619-07-2017 10:06Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
31/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew z gatunku klon zwyczajny rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2308E Kącik - Mzurki(działka nr 118 obręb Bukowie Dolne, działka nr 347 obręb Suchcice)ROŚ.6131.10.201718-07-2017 12:1118-07-2017 12:11Urząd Gminy w DrużbicachPowiatowy Zarząd Dróg
z 12