Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 148
z 15
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
12/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie budynku inwentarskiego, w skład którego wchodzą: zespół 8 - miu sektorów o planowanej obsadzie 3000 sztuk kur niosek każdy, ogrody zimowe, pakownia z częścią socjalną, instalacje: wodociągowa, ogrzewcza, wentylacji mechanicznej, elektryczna, kanalizacji sanitarnej i technologicznej.Budowa dwóch silosów na paszę o ładowności do 30 ton każdy, budowa brodzika dezynfekcyjnego, budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe o poj. do 10 m3, budowa dwóch zbiorników bezodpływowych na ścieki technologiczne o łącznej pojemności do 20m3, budowa zewnetrznych instalacji: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej i elektrycznej, budowa urządzenia wodnego - wylotu wód deszczowych do rowu melioracyjnego".ROŚ.6220.5.201820-09-2018 12:2020-09-2018 12:20Urząd Gminy w Drużbicach*******
11/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer BEL4405A wraz z wewnętrzną linią zasilającą, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 57, 58/1 obręb Gręboszów, gm. Drużbice.ROŚ.6220.2.201813-09-2018 14:4213-09-2018 14:42Urząd Gminy w DrużbicachUp-Telecom Sp. zo.o.
10/2018aneks nr 1 do raportu ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastruktura techniczną planowanego na działce o nr ewid. 173/2 i 173/3 obręb Stefanów, gm. Drużbice.ROŚ.6220.4.2017/201809-08-2018 15:3209-08-2018 15:32Urząd Gminy w DrużbicachBiuro studiów i projektów STILUS
9/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych (studnia nr 1) o zdolnościach poboru wód mniejszych niż 10m3/h na działce nr ewid. 366 obręb Głupice, gm. Drużbice.ROŚ.6220.1.201814-06-2018 11:5514-06-2018 11:55Urząd Gminy w Drużbicach*******
6/2018Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim znak: KO.461-1/28 z dnia 10 maja 2018 roku utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Drużbice znak: ROŚ.6220.10.2016/2017 z dnia 15 grudnia 2017 rokuROŚ.6220.10.2016/2017/201818-05-2018 13:4418-05-2018 13:44Urząd Gminy w DrużbicachSamorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim
7/2018Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ROS.6220.8.2016/2017/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku.ROŚ.6220.8.2016/2017/201818-05-2018 13:4318-05-2018 13:43Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
5/2018Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dnia 31 stycznia 2018 roku znak: ROŚ.6220.8.2016/2017/2018 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego do chowu kur niosek (obsada do 192 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami i budowlami towarzyszącymi na działce o nr ewid. 368, obręb Głupice, gm. Drużbice.ROŚ.6220.8.2016/2017/201818-05-2018 13:4218-05-2018 13:42Urząd Gminy w Drużbicach*******
8/2018Decyzja Starosty Bełchatowskiego na usunięcie 15 sztuk drzew gatunek sosna zwyczajna, 5 sztuk drzew gatunek brzoza brodawkowata, 11 sztuk drzew dąb szypułkowy, 2 sztuki drzew gatunek topola osika.OS.613.160.201718-05-2018 13:4218-05-2018 13:42Urząd Gminy w DrużbicachStarosta Bełchatowski
3/2018Decyzja Starosty Bełchatowskiego na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata rosnącego na działce nr ewid. 10/16 obręb Brzezie gm. Drużbice.OS.613.161.201720-02-2018 16:0820-02-2018 16:08Urząd Gminy w DrużbicachStarosta Bełchatowski
1/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego do chowu kur niosek (obsada do 192 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami i budowlami towarzyszącymi na działce o nr ewid. 368, obręb Głupice, gm. Drużbice.ROŚ.6220.8.2016/2017/201820-02-2018 16:0820-02-2018 16:08Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
z 15