Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 154
z 16
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
14/2018Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych (studnia nr 1) o zdolności poboru wód mniejszej niż 10m3/h, na działce nr ewid. 366 obręb Głupice, gm. Drużbice.ROŚ.6220.1.201813-11-2018 16:0313-11-2018 16:03Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
15/2018Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ziemnego stawu rybnego typu karpiowego na dz. nr ewid. 87/3, 86/2 obręb Podstoła - Zalesie, gm. Drużbice.ROŚ.6220.3.201813-11-2018 16:0313-11-2018 16:03Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
16/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na skupie złomu i metali kolorowych planowanego na działkach nr ewid. 65/3, 136/6, 64/1 obręb Drużbice, gm. Drużbice.ROŚ.6220.4.201813-11-2018 16:0313-11-2018 16:03Urząd Gminy w Drużbicach*******
17/2018Pismo o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą "budowa budynku inwentarskiego, w skład którego wchodzą zespół 8 - miu sektorów o planowanej obsadzie 3000 sztuk kur niosek każdy, ogrody zimowe, pakownia z częścią socjalną, instalacje: wodociągowa, ogrzewcza, wentylacji mechanicznej, elektryczna, kanalizacji sanitarnej i technologicznej. Budowa dwóch silosów na paszę o ładowności do 30 ton każdy, Budowa brodzika dezynfekcyjnego, budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki technologiczne o łącznej pojemności do 20m3 budowa zewnętrznych instalacji: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej i elektrycznej.Budowa urządzenia wodnego - wylotu wód deszczowych do rowu melioracyjnego".13-11-2018 16:0313-11-2018 16:03Urząd Gminy w Drużbicach*******
18/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych (studnia nr 1) o zdolnościach poboru wód mniejszych niż 10 m3/h na dz. nr ewid. 366 obręb Głupice, gm. Drużbice"ROŚ.6220.1.201813-11-2018 16:0213-11-2018 16:02Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
13/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ziemnego stawu rybnego typu karpiowego na działkach nr ewid. 87/3, 86/2 obręb Podstoła - Zalesie.ROŚ.6220.3.201813-11-2018 15:2313-11-2018 15:23Urząd Gminy w Drużbicach*******
12/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie budynku inwentarskiego, w skład którego wchodzą: zespół 8 - miu sektorów o planowanej obsadzie 3000 sztuk kur niosek każdy, ogrody zimowe, pakownia z częścią socjalną, instalacje: wodociągowa, ogrzewcza, wentylacji mechanicznej, elektryczna, kanalizacji sanitarnej i technologicznej.Budowa dwóch silosów na paszę o ładowności do 30 ton każdy, budowa brodzika dezynfekcyjnego, budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe o poj. do 10 m3, budowa dwóch zbiorników bezodpływowych na ścieki technologiczne o łącznej pojemności do 20m3, budowa zewnetrznych instalacji: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej i elektrycznej, budowa urządzenia wodnego - wylotu wód deszczowych do rowu melioracyjnego".ROŚ.6220.5.201820-09-2018 12:2020-09-2018 12:20Urząd Gminy w Drużbicach*******
11/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer BEL4405A wraz z wewnętrzną linią zasilającą, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 57, 58/1 obręb Gręboszów, gm. Drużbice.ROŚ.6220.2.201813-09-2018 14:4213-09-2018 14:42Urząd Gminy w DrużbicachUp-Telecom Sp. zo.o.
10/2018aneks nr 1 do raportu ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastruktura techniczną planowanego na działce o nr ewid. 173/2 i 173/3 obręb Stefanów, gm. Drużbice.ROŚ.6220.4.2017/201809-08-2018 15:3209-08-2018 15:32Urząd Gminy w DrużbicachBiuro studiów i projektów STILUS
9/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych (studnia nr 1) o zdolnościach poboru wód mniejszych niż 10m3/h na działce nr ewid. 366 obręb Głupice, gm. Drużbice.ROŚ.6220.1.201814-06-2018 11:5514-06-2018 11:55Urząd Gminy w Drużbicach*******
z 16