Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 98
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
25/2017Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z uzbrojeniem terenu, urządzeniami budowlanymi, w tym budowa konstrukcji nośnych z panelami fotowoltaicznymi, inwenterów DC/AC, okablowania solarnego, kontenerowej stacji NN/SN, układów pomiarowo zabezpieczających, linii kablowych elektrycznych, pozostałego oprzyrządowania, budowa zjazdu indywidualnego z drogi na działce nr ewid. 111/2, położonej w obrębie Kobyłki.ROŚ.6220.2.201725-05-2017 15:2025-05-2017 15:20Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
10/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew znajdujących się na działkach nr ewid. 580 i 477 obręb Podstoła dm. Drużbice.ROŚ.6131.4.201725-05-2017 15:0225-05-2017 15:02Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
24/2017Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 sztuk drzew z gatunku dąb znajdujących się na działce nr ewid. 580 i 477 obręb Podstoła gm. Drużbice.ROŚ.6131.4.201725-05-2017 15:0225-05-2017 15:02Urząd Gminy w DrużbicachStarosta Bełchatowski
21/2017Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego do chowu kur niosek (obsada 200 DJP) wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna oraz urządzeniami i budowlami towarzyszącymi na działce o nr ewid. 368 obręb Głupice gm. Drużbice.ROŚ.6220.8.2016/201725-05-2017 14:4925-05-2017 14:49Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
19/2017Decyzja na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity rosnący w pasie drogi powiatowej nr 1927E (działka nr 338) obręb Głupice gm. DrużbiceROŚ.6131.6.201725-05-2017 14:4925-05-2017 14:49Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
20/2017Decyzja na usunięcie 5 sztuk drzew z gatunku dąb szypułkowy rosnących na działce nr ewid. 101 obręb Podstoła - Zalesie gm. Drużbice.ROŚ.6131.7.201725-05-2017 14:4925-05-2017 14:49Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
17/2017Decyzja na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Robinia akacjowa rosnącego na działce nr ewid. 171 położonej w obrębie Stoki gm. Drużbice.ROŚ.6131.3.201725-05-2017 14:4825-05-2017 14:48Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
18/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew z gatunku dąb rosnących na działce nr ewid. 101 obręb Podstoła - Zalesie gm. Drużbice.ROŚ.6131.7.201716-05-2017 16:5416-05-2017 16:54Urząd Gminy w Drużbicach*******
23/2017Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Brzezie, gm. Drużbice, powiat bełchatowski, planowanego na działce oznaczonej nr ewid. 29/28 obręb Brzezie, gm. Drużbice.ROŚ.6220.1.201716-05-2017 16:5216-05-2017 16:52Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
22/2017Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie opiniująca pozytywnie warunki realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie 238 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianych do realizacji na działce nr ewid. 82 obręb Stefanów, gm. Drużbice.ROŚ.6220.10.2016/201716-05-2017 16:5016-05-2017 16:50Urząd Gminy w DrużbicachPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
z 10