Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 108
z 11
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
34/2017Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku topola osika rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1903 E (działka nr 182, obręb Łęczyca gm. Drużbice)ROŚ.6131.9.201719-07-2017 10:1419-07-2017 10:14Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
35/2017Decyzja zezwalająca na usunięcie 13 sztuk drzew z gatunku (topola osika 10szt., brzoza brodawkowata 2 szt., olsza czarna 1 szt.) rosnących na działce o numerze ewid. 45/4 obręb Józefów, gm. Drużbice.ROŚ.6131.11.201719-07-2017 10:1319-07-2017 10:13Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
32/2017Wniosek o zezwolenie na usunięcie 13 sztuk drzew (10 szt. topola osika, 2 szt. brzoza brodawkowata, 1 szt. olsza czarna) rosnących na działce nr ewid. 45/4 obręb Józefów, gm. Drużbice.ROŚ.6131.11.201719-07-2017 10:0719-07-2017 10:07Urząd Gminy w Drużbicach*******
33/2017Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły rosnących na działce nr ewid. 106 obręb Wola Głupicka, gm. Drużbice.ROŚ.6131.8.201719-07-2017 10:0619-07-2017 10:06Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
31/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew z gatunku klon zwyczajny rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2308E Kącik - Mzurki(działka nr 118 obręb Bukowie Dolne, działka nr 347 obręb Suchcice)ROŚ.6131.10.201718-07-2017 12:1118-07-2017 12:11Urząd Gminy w DrużbicachPowiatowy Zarząd Dróg
30/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1927 E w km 20 +556 przez rzekę Grabia w miejscowości Wdowin, gm. Drużbice.ROŚ.6220.3.201718-07-2017 11:0118-07-2017 11:01Urząd Gminy w DrużbicachPowiatowy Zarząd Dróg
29/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie 238 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianą do realizacji na działce nr ewid. 82 obręb Stefanów, gm. Drużbice.ROŚ.6220.10.2016/201729-06-2017 12:5029-06-2017 12:50Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
28/2017Decyzja zmieniająca decyzję Wójta Gminy Drużbice znak: ROŚ.6220.2.2016 z dnia 12 maja 2016 roku stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW (1000 kW) wraz z uzbrojeniem terenu, urządzeniami budowlanymi, w tym budowa konstrukcji nośnych z panelami fotowoltaicznymi, inventerów DC/AC okablowania solarnego, kontenerowej stacji NN/SN, układów pomiarowo - zabezpieczających, linii kablowych elektrycznych, pozostałego oprzyrządowania, budowa zjazdu indywidualnego z drogi na działce nr 111/2, położonej w obrębie Kobyłki w gminie Drużbice".ROŚ.6220.2.201729-06-2017 12:4729-06-2017 12:47Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
27/2017Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku topola osika rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1903E (działka ewid. 182 obręb Łęczyca, gm. Drużbice.ROŚ.6131.9.201727-06-2017 16:3927-06-2017 16:39Urząd Gminy w DrużbicachPowiatowy Zarząd Dróg
26/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły znajdujących się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1927 E w miejscowości Wola Głupicka, gm. Drużbice.ROŚ.6131.8.201727-06-2017 16:3927-06-2017 16:39Urząd Gminy w DrużbicachPowiatowy Zarząd Dróg
z 11