Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 145
z 15
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
9/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych (studnia nr 1) o zdolnościach poboru wód mniejszych niż 10m3/h na działce nr ewid. 366 obręb Głupice, gm. Drużbice.ROŚ.6220.1.201814-06-2018 11:5514-06-2018 11:55Urząd Gminy w Drużbicach*******
6/2018Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim znak: KO.461-1/28 z dnia 10 maja 2018 roku utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Drużbice znak: ROŚ.6220.10.2016/2017 z dnia 15 grudnia 2017 rokuROŚ.6220.10.2016/2017/201818-05-2018 13:4418-05-2018 13:44Urząd Gminy w DrużbicachSamorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim
7/2018Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ROS.6220.8.2016/2017/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku.ROŚ.6220.8.2016/2017/201818-05-2018 13:4318-05-2018 13:43Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
5/2018Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dnia 31 stycznia 2018 roku znak: ROŚ.6220.8.2016/2017/2018 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego do chowu kur niosek (obsada do 192 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami i budowlami towarzyszącymi na działce o nr ewid. 368, obręb Głupice, gm. Drużbice.ROŚ.6220.8.2016/2017/201818-05-2018 13:4218-05-2018 13:42Urząd Gminy w Drużbicach*******
8/2018Decyzja Starosty Bełchatowskiego na usunięcie 15 sztuk drzew gatunek sosna zwyczajna, 5 sztuk drzew gatunek brzoza brodawkowata, 11 sztuk drzew dąb szypułkowy, 2 sztuki drzew gatunek topola osika.OS.613.160.201718-05-2018 13:4218-05-2018 13:42Urząd Gminy w DrużbicachStarosta Bełchatowski
3/2018Decyzja Starosty Bełchatowskiego na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata rosnącego na działce nr ewid. 10/16 obręb Brzezie gm. Drużbice.OS.613.161.201720-02-2018 16:0820-02-2018 16:08Urząd Gminy w DrużbicachStarosta Bełchatowski
1/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego do chowu kur niosek (obsada do 192 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami i budowlami towarzyszącymi na działce o nr ewid. 368, obręb Głupice, gm. Drużbice.ROŚ.6220.8.2016/2017/201820-02-2018 16:0820-02-2018 16:08Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
2/2018Decyzja Starosty Bełchatowskiego na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata rosnącego na działce nr ewid. 10/16 obręb Brzezie gm. Drużbice.OS.613.162.201720-02-2018 16:0720-02-2018 16:07Urząd Gminy w DrużbicachStarosta Bełchatowski
4/2018Decyzja Wójta Gminy Drużbice zezwalająca na usunięcie 18 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna oraz brzoza brodawkowata rosnące w pasie drogi nr ewid. 574 obręb Chynów, gm. Drużbice.ROŚ.6131.22.2017/201820-02-2018 16:0720-02-2018 16:07Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
62/2017Decyzja Starosty Bełchatowskiego nakazująca dokonać czyszczeń późnych na powierzchni 4,70 ha, dokonać przebudowy drzewostanu na powierzchni 0,90 ha, zastosować cięcia sanitarne na powierzchni 6,73 ha na działce nr ewid. 251/2 obręb Wadlew gm. Drużbice.OS.6164.22.201720-02-2018 16:0620-02-2018 16:06Urząd Gminy w DrużbicachStarosta Bełchatowski
z 15