Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 85
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
42/2016Postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny ze złoża piasku "SUCHCICE I" udokumentowanego na działce o nr ewid. 150/1, na gruntach wsi Suchcice, w gminie Drużbice, w powiecie bełchatowskim. Powierzchnia planowanej inwestycji wynosi 3,11 ha, tj. cały obszar działki nr 150/1 do czasu ustalenia następców prawnych po zmarłych stronach postępowania.ROŚ.6220.3.2014/201613-04-2017 15:2513-04-2017 15:25Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
11/2017wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr ewid. 338 obręb Głupice gm. Drużbice.ROŚ.6131.6.201710-04-2017 15:1610-04-2017 15:16Urząd Gminy w DrużbicachPowiatowy Zarząd Dróg
9/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa na działce nr ewid. 171 obręb Stoki, gm. Drużbice.ROŚ.6831.3.201710-04-2017 15:1510-04-2017 15:15Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
10/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew znajdujących się na działkach nr ewid. 580 i 477 obręb Podstoła dm. Drużbice.ROŚ.6131.4.201710-04-2017 15:1410-04-2017 15:14Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
8/2017Wniosek o zmianę wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW (1000kW) wraz z uzbrojeniem terenu, urządzeniami budowlanymi, w tym budowa konstrukcji nośnych z panelami fotowoltaicznymi, inverterów DC/AC okablowania solarnego, kontenerowej stacji NN/SN, układów pomiarowo - zabezpieczających, linii kablowych elektrycznych, pozostałego oprzyrządowania, budowa zjazdu indywidualnego z drogi na działce nr ewid. 111/2 położonej w obrębie Kobyłki w gm. Drużbice.ROŚ.6220.2.201710-03-2017 15:0110-03-2017 15:01Urząd Gminy w Drużbicach*******
7/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na produkcji środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Brzezie, gm. Drużbice, powiat bełchatowski, planowanego na działce oznaczonej numerem ewid. 29/28 obręb Brzezie gm. Drużbice.ROŚ.6220.1.201710-03-2017 15:0010-03-2017 15:00Urząd Gminy w DrużbicachZIEMIA POLSKA Sp. z o.o.
5/2017Opinia sanitarna opiniująca pozytywnie warunki realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni i budynku kuchni paszowej wraz z niezbędna infrastrukturą przewidzianą do realizacji na działkach nr ewid. 166, 168, 172, 173, 177, 178 obręb Wdowin Kolonia , gm. Drużbice.ROŚ.6220.9.2016/201707-03-2017 16:0807-03-2017 16:08Urząd Gminy w DrużbicachPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
6/2017Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi uzgadniające realizację przedsięwzięcia pn. budowa chlewni i budynku kuchni paszowej wraz z niezbędna infrastrukturą przewidziana do realizacji na działkach nr ewid. 166, 168, 172, 173, 177, 178 obręb Wdowin Kolonia gm. Drużbice.ROŚ.6220.9.2016/201707-03-2017 16:0507-03-2017 16:05Urząd Gminy w DrużbicachRegionalny Dyrekktor Ochrony Środowiska w Łodzi
4/2017Aneks nr 2 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie 238 DJP wraz z niezbędna infrastrukturą przewidzianych do realizacji na działce nr ewid. 82 obręb Stefanów gm. Drużbice.ROŚ.6220.10.2016/201707-03-2017 16:0307-03-2017 16:03Urząd Gminy w DrużbicachPROFeco Analizy środowiskowe Marta Kaczmarek
33/2016Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie 238 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianych do realizacji na działce nr ewid. 82 obręb Stefanów gm. Drużbice.ROŚ.6220.10.201607-03-2017 15:5507-03-2017 15:55Urząd Gminy w DrużbicachPROFeco Analizy środowiskowe Marta Kaczmarek
z 9