Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 185
z 19
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
6/2019Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą techniczną planowanego na działce nr ewid. 173/2, 173/3 obręb Suchcice, gm. Drużbice.ROŚ.6220.4.2017/201915-02-2019 14:1315-02-2019 14:13Urząd Gminy w DrużbicachBiuro studiów i projektów STILUS
5/2019Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa budynku inwentarskiego, w skład którego wchodzą: zespół ośmiu sektorów o planowanej obsadzie 3000 sztuk kur niosek każdy, ogrody zimowe, pakownia z częścią socjalną, instalacje: wodociągowa, ogrzewcza, wentylacji mechanicznej, elektryczna, kanalizacji sanitarnej i technologicznej. Budowa dwóch silosów na paszę o ładowności do 30 ton każdy. Budowa brodzika dezynfekcyjnego. Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe o poj. do 10 m3. Budowa dwóch zbiorników bezodpływowych na ścieki technologiczne o łącznej pojemności do 20m3. Budowa zewnętrznych instalacji: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej kanalizacji deszczowej, wodociągowej i elektrycznej. Budowa urządzenia wodnego – wylotu wód deszczowych do rowu melioracyjnego”, planowanego na działce nr ewid. 366/2 obręb Głupice.ROŚ.6220.5.2018/201915-02-2019 13:4115-02-2019 13:41Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
2/2019Decyzja odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku klon zwyczajny rosnącego na działce nr ewid. 135 obręb Rasy gm. Drużbice.OS.613.130.201805-02-2019 16:3205-02-2019 16:32Urząd Gminy w DrużbicachStarosta Bełchatowski
4/2019Decyzja zezwalająca na usuniecie 1 sztuki drzewa z gatunku lipa drobnolistna rosnącego na działce nr ewid. 106 obręb Rasy gm. Drużbice.ROŚ.6131.13.2018.201905-02-2019 16:3205-02-2019 16:32Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
3/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły rosnących na działce nr ewid. 118 obręb Bukowie Dolne oraz na działce nr ewid. 347 obręb Suchcice, gm. Drużbice.ROŚ.6131.14.2018.201905-02-2019 16:3105-02-2019 16:31Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
1/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły rosnących na działce nr ewid. 65 obręb Teresin, gm. Drużbice.OS.613.119.201805-02-2019 16:3005-02-2019 16:30Urząd Gminy w DrużbicachStarosta Bełchatowski
43/2018Decyzja zezwalająca na usuniecie 4 sztuk drzew z gatunku dąb szypułkowy i żywotnik zachodni rosnących na działce nr ewid. 110 obręb Rasy gm. Drużbice.OS.613.117.201804-02-2019 13:4004-02-2019 13:40Urząd Gminy w DrużbicachStarosta Bełchatowski
42/2018Decyzja Wójta Gminy Drużbice zezwalająca na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku topola kanadyjska rosnącego na działce nr ewid. 352 obręb Suchcice, gm. Drużbice.OS.613.109.201804-02-2019 13:3904-02-2019 13:39Urząd Gminy w DrużbicachStarosta Bełchatowski
41/2018Decyzja umarzająca postępowanie wszczęte w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego 9chlewni), czterech silosów paszowych do 8, 12, 16 i 28 ton oraz zewnętrznego zbiornika na gnojowicę, wraz z niezbędną infrastrukturą, planowanej na działkach o numerach ewid. 68/3 i 69 obręb Pieńki Głupickie, gm. Drużbice.ROŚ.6220.8.2015/201809-01-2019 14:2709-01-2019 14:27Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
37/2018Decyzja na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej rosnących na działce nr ewid. 321 obręb Rawicz, gm. Drużbice.ROŚ.6131.3.201830-11-2018 13:2730-11-2018 13:27Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
z 19