Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 81
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
8/2017Wniosek o zmianę wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW (1000kW) wraz z uzbrojeniem terenu, urządzeniami budowlanymi, w tym budowa konstrukcji nośnych z panelami fotowoltaicznymi, inverterów DC/AC okablowania solarnego, kontenerowej stacji NN/SN, układów pomiarowo - zabezpieczających, linii kablowych elektrycznych, pozostałego oprzyrządowania, budowa zjazdu indywidualnego z drogi na działce nr ewid. 111/2 położonej w obrębie Kobyłki w gm. Drużbice.ROŚ.6220.2.201710-03-2017 15:0110-03-2017 15:01Urząd Gminy w Drużbicach*******
7/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na produkcji środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Brzezie, gm. Drużbice, powiat bełchatowski, planowanego na działce oznaczonej numerem ewid. 29/28 obręb Brzezie gm. Drużbice.ROŚ.6220.1.201710-03-2017 15:0010-03-2017 15:00Urząd Gminy w DrużbicachZIEMIA POLSKA Sp. z o.o.
5/2017Opinia sanitarna opiniująca pozytywnie warunki realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni i budynku kuchni paszowej wraz z niezbędna infrastrukturą przewidzianą do realizacji na działkach nr ewid. 166, 168, 172, 173, 177, 178 obręb Wdowin Kolonia , gm. Drużbice.ROŚ.6220.9.2016/201707-03-2017 16:0807-03-2017 16:08Urząd Gminy w DrużbicachPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
6/2017Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi uzgadniające realizację przedsięwzięcia pn. budowa chlewni i budynku kuchni paszowej wraz z niezbędna infrastrukturą przewidziana do realizacji na działkach nr ewid. 166, 168, 172, 173, 177, 178 obręb Wdowin Kolonia gm. Drużbice.ROŚ.6220.9.2016/201707-03-2017 16:0507-03-2017 16:05Urząd Gminy w DrużbicachRegionalny Dyrekktor Ochrony Środowiska w Łodzi
4/2017Aneks nr 2 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie 238 DJP wraz z niezbędna infrastrukturą przewidzianych do realizacji na działce nr ewid. 82 obręb Stefanów gm. Drużbice.ROŚ.6220.10.2016/201707-03-2017 16:0307-03-2017 16:03Urząd Gminy w DrużbicachPROFeco Analizy środowiskowe Marta Kaczmarek
33/2016Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie 238 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianych do realizacji na działce nr ewid. 82 obręb Stefanów gm. Drużbice.ROŚ.6220.10.201607-03-2017 15:5507-03-2017 15:55Urząd Gminy w DrużbicachPROFeco Analizy środowiskowe Marta Kaczmarek
40/2016Wezwanie inwestora przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. budowa chlewni i budynku kuchni paszowej wraz z niezbędną infrastrukturą przewidziana do realizacji na działkach nr ewid. 166, 168, 172, 173, 177, 178 obręb Wdowin Kolonia gm. Drużbice.ROŚ.6220.9.201607-03-2017 15:5407-03-2017 15:54Urząd Gminy w DrużbicachPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
41/2016Aneks nr 1 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni i budynku kuchni paszowej wraz z niezbędna infrastrukturą przewidziana do realizacji na działkach nr ewid. 166, 168, 172, 173, 177, 178 obręb Wdowin Kolonia gm. Drużbice.ROŚ.6220.9.201607-03-2017 15:5407-03-2017 15:54Urząd Gminy w DrużbicachPROFeco Analizy środowiskowe Marta Kaczmarek
2/2017Wezwanie inwestora przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. budowa chlewni o obsadzie 238 DJP wraz z niezbędna infrastrukturą przewidzianych do realizacji na działce nr ewid. 82 obręb Stefanów, gm. Drużbice.ROŚ.6220.10.2016/201707-03-2017 15:5407-03-2017 15:54Urząd Gminy w DrużbicachPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
3/2017Aneks nr 1 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie 238 DJP wraz z niezbędna infrastrukturą przewidzianych do realizacji na działce nr ewid. 82 obręb Stefanów gm. Drużbice.ROŚ.6220.10.2016/201707-03-2017 15:5407-03-2017 15:54Urząd Gminy w DrużbicachPROFeco Analizy środowiskowe Marta Kaczmarek
z 9