Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 707
z 71
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
155/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej w miejscowości Wonorze (dz. nr 150 obręb Wonorze 0026) o głębokości ok. 44 m i max poborze Q = 25 m3/hKOM.6220.07.XV.2020.MK15-09-2020 16:2915-09-2020 16:29Urząd Gminy w Dąbrowie BiskupiejWójt Gminy Dąbrowa Biskupia
149/2020Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachKOM. 6220.01.XV.2020.JR15-09-2020 16:2915-09-2020 16:29Urząd Gminy w Dąbrowie BiskupiejWójt Gminy Dąbrowa Biskupia
151/2020Pismo do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoKOM.6220.03.XV.2020.JR15-09-2020 16:2915-09-2020 16:29Urząd Gminy w Dąbrowie BiskupiejWójt Gminy Dąbrowa Biskupia
152/2020Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przesłaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w BydgoszczyKOM.6220.05.XV.2020.JR15-09-2020 16:2915-09-2020 16:29Urząd Gminy w Dąbrowie BiskupiejWójt Gminy Dąbrowa Biskupia
148/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie studni głębinowej w miejscowości Wonorze (dz. nr 150 obręb Wonorze 0026) o głębokości ok. 44 m i max poborze Q = 25 m3/hKOM.6220.XV.2020.JR15-09-2020 16:2915-09-2020 16:29Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej*******
153/2020Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu co do braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoGD.ZZŚ.5.435.243.2020.WL15-09-2020 16:2915-09-2020 16:29Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej*******
150/2020Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoKOM.6220.03.XV.2020.JR15-09-2020 16:2915-09-2020 16:29Urząd Gminy w Dąbrowie BiskupiejWójt Gminy Dąbrowa Biskupia
154/2020Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy co do braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoWOO.4220.532.2020.ADS.15-09-2020 16:2915-09-2020 16:29Urząd Gminy w Dąbrowie BiskupiejRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
145/2020Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy co do braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoWOO.4220.526.2020.DK15-09-2020 15:3315-09-2020 15:33Urząd Gminy w Dąbrowie BiskupiejRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
146/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na działce nr 27/2 w m. Wola Stanomińska o głębokości ok. 35 m i max poborze Q = 25 m3/hKOM.6220.07.XIV.2020.MK15-09-2020 15:3315-09-2020 15:33Urząd Gminy w Dąbrowie BiskupiejWójt Gminy Dąbrowa Biskupia
z 71