Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 124
z 13
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
3/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachO.Ś.6220.2.201905-07-2019 13:0805-07-2019 13:08Urząd Gminy w Chynowie*******
7/2018Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoO.Ś.6220.3.201813-06-2019 07:2813-06-2019 07:28Urząd Gminy w ChynowieWójt Gminy Chynów
8/2018Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoO.Ś.6220.5.201813-06-2019 07:2813-06-2019 07:28Urząd Gminy w ChynowieWójt Gminy Chynów
9/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoO.Ś.6220.3.201813-06-2019 07:2813-06-2019 07:28Urząd Gminy w ChynowieWójt Gminy Chynów
10/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoO.Ś.6220.5.201813-06-2019 07:2813-06-2019 07:28Urząd Gminy w ChynowieWójt Gminy Chynów
11/2018Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoO.Ś.6220.4.201813-06-2019 07:2813-06-2019 07:28Urząd Gminy w ChynowieWójt Gminy Chynów
12/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoO.Ś.6220.4.201813-06-2019 07:2813-06-2019 07:28Urząd Gminy w ChynowieWójt Gminy Chynów
13/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachO.Ś.6220.6.201813-06-2019 07:2813-06-2019 07:28Urząd Gminy w Chynowie*******
14/2018Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoO.Ś.6220.6.201813-06-2019 07:2813-06-2019 07:28Urząd Gminy w ChynowieWójt Gminy Chynów
1/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoO.Ś.6220.6.201813-06-2019 07:2813-06-2019 07:28Urząd Gminy w ChynowieWójt Gminy Chynów
z 13