Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 728
z 73
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
25/2020Obwieszczenie z dnia 08.10.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - MARKOPOLZKO.6220.9.202009-10-2020 10:5809-10-2020 10:58Urząd Gminy w CewicachWójt Gminy Cewice
26/2020Obwieszczenie z dnia 09.10.2020 r. o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów oraz zamiarze wydania decyzji kończącej postępowanie- MARKOPOLZKO.6220.9.202009-10-2020 10:5809-10-2020 10:58Urząd Gminy w CewicachWójt Gminy Cewice
15/2020wniosek o wydanie decyzji ooś dla firmy RUBEN Sp. z o.o. dla przedsięwzięcia pn.„Modernizacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego zakładu o elementy instalacji do produkcji cementu na części działki 421/2 obr. Cewice, Gmina Cewice”ZKO.6220.7.202006-10-2020 09:3406-10-2020 09:34Urząd Gminy w CewicachBiuro Projektowo-Doradcze "WB-EKO"
14/2020wniosek o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Wdrożenie innowacyjnego produktu – brykietu z odpadów tekstylnych, opartego na nowej technologii opracowanej przez firmę RUBEN Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, polegającego na budowie zakładu brykietowania tekstyliów na części działki 421/2, obr. Cewice, Gmina Cewice”ZKO.6220.6.202006-10-2020 09:2906-10-2020 09:29Urząd Gminy w CewicachBiuro Projektowo-Doradcze "WB-EKO"
24/2020Decyzja ooś dla przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja piasku ze złoża OSKOWO IV na dz. nr 101/18 obr. OSKOWO"ZKO.6220.1.201929-09-2020 09:1929-09-2020 09:19Urząd Gminy w CewicachWójt Gminy Cewice
23/2020ZKO.6220.1.2019 INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA "EKSPLOATACJA PIASKU ZE ZŁOŻA OSKOWO IV NA dz. nr. 101/18 OBR. OSKOWO"ZKO.6220.1.201928-09-2020 16:1328-09-2020 16:13Urząd Gminy w CewicachWójt Gminy Cewice
22/2020Postanowienie RDOŚ w Gdańsku o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia pn:"Eksploatacja piasku ze złoża OSKOWO IV na dz. nr 101/18 obr. Oskowo gm Cewice"ZKO.6220.1.201921-09-2020 13:4321-09-2020 13:43Urząd Gminy w Cewicach*******
20/2020Zgłoszenie wycinki drzew nr działki 85/1 obr.UnieszyniecZKO.6131.30.202021-09-2020 12:3121-09-2020 12:31Urząd Gminy w Cewicach*******
21/2020Zgłoszenie wycinki drzew nr działki 42/3 obr.PopowoZKO.6131.31.202021-09-2020 12:3121-09-2020 12:31Urząd Gminy w Cewicach*******
16/2019WNIOSEK O DECYZJE OOŚ DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA „Eksploatacja piasku ze złoża OSKOWO IV na dz. nr 101/18 obr. OSKOWO" ALAN Sp. z o.o.ZKO.6220.1.201917-09-2020 13:4617-09-2020 13:46Urząd Gminy w Cewicach*******
z 73