Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 44
z 5
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2010/F/0001Celem prognozy jest określenie i ocena skutków dla środowiska, jakie mogą wyniknąć z realizacji projektowanych funkcji terenu oraz przedstawienie rozwiązań eliminujących lub ograniczających potencjalne negatywne wpływy na środowisko.31-12-2010 15:1126-04-2011 08:54Urząd Gminy w Borzytuchomiu
2010/D/0001Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzytuchom31-12-2010 15:0226-04-2011 08:53Urząd Gminy w Borzytuchomiu
2010/C/0001Projekt "Zmiany Studium ..." stanowi ujednolicony projekt studium z wprowadzonymi zmianami do "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzytuchom" przyjętego w dniu 30 kwietnia 2001r. przez Radę Gminy Borzytuchom uchwałą nr XXIV/111/0131-12-2010 14:5626-04-2011 08:52Urząd Gminy w Borzytuchomiu
2010/A/0003Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Jutrzenka, Borzytuchom, Krosnowo, gm. BorzytuchomGP - 7624/3/1010-06-2010 09:5210-06-2010 08:03Urząd Gminy w Borzytuchomiu
2010/A/0002Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch suszarń do drewna na dz. nr 173/2 obręb Borzytuchom, gm. BorzytuchomGP - 7624/2/1010-06-2010 09:4210-06-2010 08:01Urząd Gminy w Borzytuchomiu
2010/B/0006Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (nr decyzji: 1/2010) polegającego na przebudowie dróg osiedlowych (ul. Mickiewicza, Jana Pawła II oraz droga na działce nr 208) oraz budowie kanalizacji deszczowej dla powyższych dróg w miejscowości Borzytuchom, gm. BorzytuchomGP - 7624/1/1001-06-2010 08:2801-06-2010 06:34Urząd Gminy w Borzytuchomiu
2010/B/0005Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg osiedlowych (ul. Mickiewicza, Jana Pawła II oraz droga na działce nr 208) oraz budowie kanalizacji deszczowej dla powyższych dróg w miejscowości Borzytuchom, gm. Borzytuchom. Postanowienie wydane po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w GdańskuGP - 7624/1/1028-05-2010 11:4728-05-2010 09:50Urząd Gminy w Borzytuchomiu
2010/B/0004Postanowienie o wyrażeniu opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie dróg osiedlowych (ul. Mickiewicza, Jana Pawła II oraz droga na działce nr 208) oraz budowie kanalizacji deszczowej dla powyższych dróg w miejscowości Borzytuchom, gm. Borzytuchom"RDOŚ-22-WOO-6671-305/10/MJ/38/mz21-05-2010 12:4121-05-2010 10:44Urząd Gminy w Borzytuchomiu
2010/B/0003Opinia, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg osiedlowych (ul. Mickiewicza, Jana Pawła II oraz droga na dz. nr 208) oraz budowie kanalizacji deszczowej dla powyższych dróg w miejscowości Borzytuchom, gm. Borzytuchom, nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoSE.ZNS-80/491-1/13/1006-05-2010 14:2306-05-2010 12:25Urząd Gminy w Borzytuchomiu
2009/E/0001Rapor o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków do przepustowości docelowej Q=338 m3/d wraz z zastosowaniem nowych urządzeń i modernizacji gospodarki osadowej na działce nr 383/4 w msc. Borzytuchom, gm. Borzytuchom06-05-2010 13:5506-05-2010 11:58Urząd Gminy w Borzytuchomiu
z 5