Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 82
z 9
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
5/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięciaIR.6220.4.202205-07-2022 17:0305-07-2022 17:03Urząd Gminy w BogoriiKopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu
4/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięciaIR.6220.3.202209-06-2022 15:2609-06-2022 15:26Urząd Gminy w BogoriiPowiat Staszowski
3/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięciaIR.6220.2.202203-06-2022 08:5703-06-2022 08:57Urząd Gminy w BogoriiEPLANT
2/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachIR.6220.1.202205-05-2022 14:2305-05-2022 14:23Urząd Gminy w BogoriiZarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
1/2022Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowiskoIR.6721.3.202228-04-2022 15:3128-04-2022 15:31Urząd Gminy w BogoriiWójt Gminy Bogoria
3/2021Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowiskoIR.6721.20.202103-12-2021 08:2703-12-2021 08:27Urząd Gminy w BogoriiWójt Gminy Bogoria
1/2021Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów V zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowiskoIR.6721.11.202119-08-2021 14:4119-08-2021 14:41Urząd Gminy w BogoriiWójt Gminy Bogoria
2/2021Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowiskoIR.6721.7.202119-08-2021 14:4119-08-2021 14:41Urząd Gminy w BogoriiWójt Gminy Bogoria
6/2015Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu IV zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - ETAP IBogoria07-08-2015 14:3607-08-2015 14:36Urząd Gminy w BogoriiWójt Gminy Bogoria
4/2015Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - cześć ABogoria07-08-2015 12:5307-08-2015 12:53Urząd Gminy w BogoriiWójt Gminy Bogoria
z 9