Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 74
z 8
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
6/2015Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu IV zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - ETAP IBogoria07-08-2015 14:3607-08-2015 14:36Urząd Gminy w BogoriiWójt Gminy Bogoria
4/2015Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - cześć ABogoria07-08-2015 12:5307-08-2015 12:53Urząd Gminy w BogoriiWójt Gminy Bogoria
5/2015Projekt IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria - cześć A uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Bogorii NR XXX/237/2002 z dnia 10.X.2002 r. z późn. zm.Bogoria07-08-2015 12:5307-08-2015 12:53Urząd Gminy w BogoriiWójt Gminy Bogoria
7/2015Projekt IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Bogoria - Etap IBogoria07-08-2015 12:5307-08-2015 12:53Urząd Gminy w BogoriiWójt Gminy Bogoria
9/2015Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - ETAP II część ABogoria07-08-2015 12:5307-08-2015 12:53Urząd Gminy w BogoriiWójt Gminy Bogoria
10/2015Projekt IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Bogoria - Etap II - cześć ABogoria07-08-2015 12:5307-08-2015 12:53Urząd Gminy w BogoriiStarostwo Powiatowe
2/2015Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - Etap I i Etap II - cześć A - studiumobwieszczenie29-07-2015 14:4729-07-2015 14:47Urząd Gminy w BogoriiWójt Gminy Bogoria
3/2015Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - Etap I i Etap II - cześć A - studiumogloszenie29-07-2015 14:4729-07-2015 14:47Urząd Gminy w BogoriiWójt Gminy Bogoria
1/2015Postanowienie w sprawie stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie zakresu raportu oceny oddziaływaniaROŚ.600.2.201523-01-2015 11:1323-01-2015 11:13Urząd Gminy w BogoriiWójt Gminy Bogoria
4/2014Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie na terenie Gminy Bogoria elektrowni wiatrowej o mocy elektrycznej 35,2 MW wraz z punktem zasilania (PZ1 do PZ5), sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV oraz dróg i placów dojazdowych”ROŚ.600.29.201425-09-2014 14:2025-09-2014 14:20Urząd Gminy w BogoriiZakład Projekotwania i Usług Technicznych A i M Brzozowscy Spółka JAwna
z 8