Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 169
z 17
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych na dz nr 155/2 w Ładnówku na terenie Brodnickiego Parku KrajobrazowegoGKB-I.6220.1.201815-01-2018 11:1015-01-2018 11:10Urząd Gminy Zbiczno*******
2/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększenie chowu bydła do 90 DJP na dz nr 188/3 w ZbicznieGKB-I.6220.2.201815-01-2018 11:1015-01-2018 11:10Urząd Gminy Zbiczno*******
19/2016Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dla projektu pn.: "Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022".GKB-I.6220.3.201622-12-2017 07:4422-12-2017 07:44Urząd Gminy ZbicznoUrząd Gminy Zbiczno
12/2017Postanowienie o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.:"Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022"GKB-I.6220.3.2016.201722-12-2017 07:4422-12-2017 07:44Urząd Gminy ZbicznoUrząd Gminy Zbiczno
9/2017Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w BrodnicyGKB-I.6220.5.201611-09-2017 09:1811-09-2017 09:18Urząd Gminy ZbicznoPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
8/2017Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowiskoGKB-I.6220.5.201611-09-2017 09:1811-09-2017 09:18Urząd Gminy Zbiczno*******
8/2016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu skupu złomu oraz metali kolorowych na części działki nr 399/12 oraz w części budynku magazynowego w miejscowości ZbicznoGKB-I.6220.5.201611-09-2017 09:1811-09-2017 09:18Urząd Gminy ZbicznoROLMAX-BUD.PL Zbiczno 163, PUH "Jan" Jan Sikorski
7/2017Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGKB-I.6220.1.201711-09-2017 09:1811-09-2017 09:18Urząd Gminy ZbicznoUrząd Gminy Zbiczno
7/2017Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGKB-I.6220.1.201711-09-2017 09:1811-09-2017 09:18Urząd Gminy ZbicznoUrząd Gminy Zbiczno
7/2017Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGKB-I.6220.1.201711-09-2017 09:1811-09-2017 09:18Urząd Gminy ZbicznoUrząd Gminy Zbiczno
z 17