Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 166
z 17
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
9/2017Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w BrodnicyGKB-I.6220.5.201611-09-2017 09:1811-09-2017 09:18Urząd Gminy ZbicznoPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
8/2017Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowiskoGKB-I.6220.5.201611-09-2017 09:1811-09-2017 09:18Urząd Gminy Zbiczno*******
8/2016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu skupu złomu oraz metali kolorowych na części działki nr 399/12 oraz w części budynku magazynowego w miejscowości ZbicznoGKB-I.6220.5.201611-09-2017 09:1811-09-2017 09:18Urząd Gminy ZbicznoROLMAX-BUD.PL Zbiczno 163, PUH "Jan" Jan Sikorski
7/2017Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGKB-I.6220.1.201711-09-2017 09:1811-09-2017 09:18Urząd Gminy ZbicznoUrząd Gminy Zbiczno
7/2017Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGKB-I.6220.1.201711-09-2017 09:1811-09-2017 09:18Urząd Gminy ZbicznoUrząd Gminy Zbiczno
7/2017Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGKB-I.6220.1.201711-09-2017 09:1811-09-2017 09:18Urząd Gminy ZbicznoUrząd Gminy Zbiczno
21/2016Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu skupu złomu oraz metali kolorowych na części działki nr 399/12 oraz w części budynku magazynowego na niej się znajdującego wraz z rozszerzeniem działalności o stacje demontażu pojazdów po decyzji SKO.GKB-I.6220.5.3.201611-09-2017 09:1811-09-2017 09:18Urząd Gminy ZbicznoUrząd Gminy Zbiczno
15/2016Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoGKB-I.6220.5.201611-09-2017 09:1811-09-2017 09:18Urząd Gminy ZbicznoUrząd Gminy Zbiczno
10/2017Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgadniające realizację przedsięwzięciaGKB-I.6220.5.201611-09-2017 09:1811-09-2017 09:18Urząd Gminy ZbicznoRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
11/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem do zbierania złomu na działce nr 399/12 w ZbicznieGKB-I.6220.5.201611-09-2017 09:1811-09-2017 09:18Urząd Gminy ZbicznoUrząd Gminy Zbiczno
z 17