Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 225
z 23
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGKB-I.6220.1.202112-02-2021 15:0112-02-2021 15:01Urząd Gminy Zbiczno*******
12/2020Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno, gmina Zbiczno - Opracowanie ekofizjograficzneGKB-I.6721.1.201929-01-2021 11:1029-01-2021 11:10Urząd Gminy ZbicznoPlanowanie Przestrzenne Wanda Morczyńska w spadku
4/2020Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno, gmina ZbicznoGKB.6721.1.201929-01-2021 11:1029-01-2021 11:10Urząd Gminy ZbicznoPlanowanie Przestrzenne Wanda Morczyńska w spadku
11/2020Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno, gmina ZbicznoGKB-I.6721.1.201929-01-2021 11:1029-01-2021 11:10Urząd Gminy ZbicznoPlanowanie Przestrzenne Wanda Morczyńska w spadku
27/2019Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoGKB-I.6220.1.1.2019.202006-05-2020 14:5006-05-2020 14:50Urząd Gminy ZbicznoPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
26/2019Wniosek o wydanie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejącego budynku restauracji z salą konsumpcyjną o część hotelową wraz ze strefą odnowy biologicznej i basenem na dz nr 7158/10 i 7158/11 w ZbicznieGKB-I.6220.1.1.2019.202006-05-2020 14:5006-05-2020 14:50Urząd Gminy ZbicznoEmtor sp. z o.o.
29/2019Opinia Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoGKB-I.6220.1.1.2019.202006-05-2020 14:5006-05-2020 14:50Urząd Gminy ZbicznoRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
28/2019Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Toruniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoGKB-I.6220.1.1.2019.202006-05-2020 14:5006-05-2020 14:50Urząd Gminy ZbicznoDyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie
10/2020Decyzja zmieniająca decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKB-I.6220.1.2019 z dnia 3.07.2019 r.w zakresie powierzchni zabudowy, wysokości budynku i wielkości parkinguGKB-I.6220.1.1.2019.202006-05-2020 14:5006-05-2020 14:50Urząd Gminy ZbicznoWójt Gminy Zbiczno
9/2020Postanowienie Wójta Gminy Zbiczno stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz określające zakres raportuGKB-I.6220.1.202007-04-2020 16:0707-04-2020 16:07Urząd Gminy ZbicznoWójt Gminy Zbiczno
z 23