Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1258
z 126
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2022Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk15-06-2022 10:5615-06-2022 10:56Urząd Gminy ZagnańskWÓJT GMINY ZAGNAŃSK
2/2022Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk15-06-2022 10:5615-06-2022 10:56Urząd Gminy ZagnańskWÓJT GMINY ZAGNAŃSK
18/2021Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk03-11-2021 10:0503-11-2021 10:05Urząd Gminy ZagnańskWÓJT GMINY ZAGNAŃSK
17/2021Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk03-11-2021 10:0503-11-2021 10:05Urząd Gminy ZagnańskWÓJT GMINY ZAGNAŃSK
3/2021Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewN.6131.1.1.2021.NRR04-10-2021 08:0204-10-2021 08:02Urząd Gminy ZagnańskUrząd Gminy w Zagnańsku
4/2021Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewN.6131.1.2.2021.NRR04-10-2021 08:0204-10-2021 08:02Urząd Gminy ZagnańskUrząd Gminy w Zagnańsku
5/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewnie dotyczy04-10-2021 08:0204-10-2021 08:02Urząd Gminy Zagnańsk*******
6/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewnie dotyczy04-10-2021 08:0204-10-2021 08:02Urząd Gminy ZagnańskParafia Rzymskokatolicka w Wiśniówce
7/2021Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewN.6131.1.4.2021.NRR04-10-2021 08:0104-10-2021 08:01Urząd Gminy ZagnańskWÓJT GMINY ZAGNAŃSK
8/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewnie dotyczy04-10-2021 08:0104-10-2021 08:01Urząd Gminy ZagnańskWody Polskie
z 126