Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2783
z 279
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
327/2016wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachIGR.6220.2.201618-01-2017 15:4418-01-2017 15:44Urząd Gminy WodynieGmina Wodynie
328/2016Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.IGR.6220.2.201618-01-2017 15:4318-01-2017 15:43Urząd Gminy WodynieWójt Gminy Wodynie
329/2016decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachIGR.6220.2.201618-01-2017 15:4318-01-2017 15:43Urząd Gminy WodynieWójt Gminy Wodynie
326/2016Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoIGR.6220.1.201611-01-2017 11:0611-01-2017 11:06Urząd Gminy WodynieWójt Gminy Wodynie
325/2016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 25+185 do km 26+650 w miejscowości Oleśnica, gm. Wodynie, pow. Siedlecki, woj. mazowieckieIGR.6220.1.201611-01-2017 11:0611-01-2017 11:06Urząd Gminy WodynieGmina Wodynie
1/2017decyzjaIGR.6220.1.201611-01-2017 11:0611-01-2017 11:06Urząd Gminy WodynieWójt Gminy Wodynie
286/2016wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew w miejscowości CzajkówIGR.6131.153.201613-12-2016 14:5413-12-2016 14:54Urząd Gminy WodynieWójt Gminy Wodynie
311/2016decyzja-zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na działce gminnej nr 580 w miejscowości CzajkówRŚ.613.77.201613-12-2016 14:5413-12-2016 14:54Urząd Gminy WodynieStarostwo Powiatowe w Siedlcach
297/2016wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew w pasie drogi wojewódzkiej nr 803 w km 21+100 str. prawa w miejscowości Ruda WolińskaIGR.6131.159.201613-12-2016 14:5413-12-2016 14:54Urząd Gminy WodynieMazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce
312/2016decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew rosnących w pasie drogi gminnej nr 803 miejscowości Ruda WolińskaIGR.6131.159.201613-12-2016 14:5413-12-2016 14:54Urząd Gminy WodynieWójt Gminy Wodynie
z 279