Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1491
z 150
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724 L Ostrew-Rudnik w gminie Wilkołaz"19-07-2018 09:1919-07-2018 09:19Urząd Gminy WilkołazWójt Gminy Wilkołaz
1/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 2247L w gminie Wilkołaz"OŚ.6220.1.201806-04-2018 15:1406-04-2018 15:14Urząd Gminy WilkołazZarząd Dróg Powiatowych
27/2016opinia, że dla przedsięwzięcia "Przebudowa (odbudowa) drogi gminnej Nr 108339L w miejscowości Wilkołaz trzeci na odcinku o dł. 1,530 km"nie zachodzi konieczność przeprowadzenia OOŚONS - NZ.700/2/15/201705-04-2017 11:2605-04-2017 11:26Urząd Gminy WilkołazPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
3/2017postanowienie, że dla przedsięwzięcia "Przebudowa (odbudowa) drogi gminnej Nr 108339L w miejscowości Wilkołaz Trzeci na odcinku o dł. 1,530 km"nie zachodzi konieczność przeprowadzenia OOŚOŚ.6220.11.201605-04-2017 11:2605-04-2017 11:26Urząd Gminy WilkołazWójt Gminy Wilkołaz
4/2017decyzja, że dla przedsięwzięcia "Przebudowa (odbudowa) drogi gminnej Nr 108339L w miejscowości Wilkołaz trzeci na odcinku o dł. 1,530 km"nie zachodzi konieczność przeprowadzenia OOŚOŚ.6220.11.201605-04-2017 11:2605-04-2017 11:26Urząd Gminy WilkołazWójt Gminy Wilkołaz
2/2017opinia, że dla przedsięwzięcia "Przebudowa (odbudowa) drogi gminnej Nr 108339L w miejscowości Wilkołaz trzeci na odcinku o dł. 1,530 km"nie zachodzi konieczność przeprowadzenia OOŚWSTV.4240.4.2017.AS.105-04-2017 11:2605-04-2017 11:26Urząd Gminy WilkołazRDOŚ w Lublinie
26/2016wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa (odbudowa) drogi gminnej Nr 108339L w miejscowości Wilkołaz trzeci na odcinku o dł. 1,530 km"OŚ.6220.11.201605-04-2017 11:2605-04-2017 11:26Urząd Gminy WilkołazWójt Gminy Wilkolaz
1/2017wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa Stacji Bazowej sieci "ORANGE" Nr 86317/95279 ZALESIE GN R82" na działce nr 274, obręb ewidencji gruntów Wilkołaz TrzeciOŚ.6220.1.201705-04-2017 10:2005-04-2017 10:20Urząd Gminy WilkołazOrange Polska S. A.
25/2016Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków na działce Nr 509 w PołankowicachOŚ.6222.1.201626-08-2016 10:3226-08-2016 10:32Urząd Gminy Wilkołaz*******
23/2016Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia pn.'Wykonanie studni zapasowej na ujęciu wody w Zalesiu" na działce Nr 245/2 położonej w obrębie ewidencji gruntów ZalesieOŚ.6220.5.201625-08-2016 08:3625-08-2016 08:36Urząd Gminy WilkołazWójt Gminy Wilkolaz
z 150