Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1504
z 151
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
7/2020wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2725L Zdrapy-Pułankowice"OŚ.6220.7.202014-12-2020 15:1914-12-2020 15:19Urząd Gminy WilkołazWójt Gminy Wilkolaz
1/2020OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE podstawowe dla projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkołazoś.6720.1.17.202026-06-2020 13:1626-06-2020 13:16Urząd Gminy WilkołazPlanar Pracownia Projektowania Przestrzeni
5/2019wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr KSK4421A wraz z wewnętrzną linią zasilającą w miejscowości Rudnik Szlachecki gm. Wilkołaz, na działce ewidencyjnej Nr 29/3 (obręb ewidencji gruntów Rudnik Szlachecki)."OŚ.6220.6.201926-06-2020 13:0026-06-2020 13:00Urząd Gminy WilkołazWójt Gminy Wilkolaz
4/2019wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Uruchomieniu zakładu mechaniki pojazdowej samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t DMC w istniejącym budynku gospodarczym, w miejscowości Wilkołaz Drugi gm. Wilkołaz, na działce ewidencyjnej Nr 474 (obręb ewidencji gruntów Wilkołaz Drugi)”OŚ.6220.3.201926-06-2020 13:0026-06-2020 13:00Urząd Gminy WilkołazWójt Gminy Wilkolaz
2/2019wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile - "Rudnik Kolonia" Nr 86367/25273 na działce Nr 39/2OŚ.6220.2.201926-06-2020 13:0026-06-2020 13:00Urząd Gminy WilkołazWójt Gminy Wilkolaz
3/2019wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY na działce nr 868/2 w Wilkołazie Drugim"OŚ.6220.4.201926-06-2020 13:0026-06-2020 13:00Urząd Gminy WilkołazWójt Gminy Wilkołaz
4/2020Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy WilkołazOŚ.6720.1.20.202026-06-2020 13:0026-06-2020 13:00Urząd Gminy WilkołazPlanar Pracownia Projektowania Przestrzeni
3/2020Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy WilkołazOŚ.6720.1.19.202026-06-2020 13:0026-06-2020 13:00Urząd Gminy WilkołazPlanar Pracownia Projektowania Przestrzeni
2/2020PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy WilkołazOŚ.6720.1.18.202026-06-2020 13:0026-06-2020 13:00Urząd Gminy WilkołazPlanar Pracownia Projektowania Przestrzeni
5/2020wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOŚ.6220.2.202026-06-2020 13:0026-06-2020 13:00Urząd Gminy WilkołazWójt Gminy Wilkolaz
z 151