Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1493
z 150
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2019wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica-Białowoda-Zalesie od km 4+624 do km 7_242"OŚ.6220.1.201920-03-2019 13:4120-03-2019 13:41Urząd Gminy WilkołazWójt Gminy Wilkolaz
3/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Wilkołaz wraz z liniami zasilającymi 110kV na działkach Nr 28/4 i Nr 27/2 obr. Rudnik Szlachecki oraz Nr 763, Nr 1056, Nr 1072 i Nr 766/2 obr. Wilkołaz Trzeci"OŚ.6220.6.201818-12-2018 15:2118-12-2018 15:21Urząd Gminy WilkołazWójt Gminy Wilkolaz
2/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724 L Ostrew-Rudnik w gminie Wilkołaz"19-07-2018 09:1919-07-2018 09:19Urząd Gminy WilkołazWójt Gminy Wilkołaz
1/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 2247L w gminie Wilkołaz"OŚ.6220.1.201806-04-2018 15:1406-04-2018 15:14Urząd Gminy WilkołazZarząd Dróg Powiatowych
27/2016opinia, że dla przedsięwzięcia "Przebudowa (odbudowa) drogi gminnej Nr 108339L w miejscowości Wilkołaz trzeci na odcinku o dł. 1,530 km"nie zachodzi konieczność przeprowadzenia OOŚONS - NZ.700/2/15/201705-04-2017 11:2605-04-2017 11:26Urząd Gminy WilkołazPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
3/2017postanowienie, że dla przedsięwzięcia "Przebudowa (odbudowa) drogi gminnej Nr 108339L w miejscowości Wilkołaz Trzeci na odcinku o dł. 1,530 km"nie zachodzi konieczność przeprowadzenia OOŚOŚ.6220.11.201605-04-2017 11:2605-04-2017 11:26Urząd Gminy WilkołazWójt Gminy Wilkołaz
4/2017decyzja, że dla przedsięwzięcia "Przebudowa (odbudowa) drogi gminnej Nr 108339L w miejscowości Wilkołaz trzeci na odcinku o dł. 1,530 km"nie zachodzi konieczność przeprowadzenia OOŚOŚ.6220.11.201605-04-2017 11:2605-04-2017 11:26Urząd Gminy WilkołazWójt Gminy Wilkołaz
2/2017opinia, że dla przedsięwzięcia "Przebudowa (odbudowa) drogi gminnej Nr 108339L w miejscowości Wilkołaz trzeci na odcinku o dł. 1,530 km"nie zachodzi konieczność przeprowadzenia OOŚWSTV.4240.4.2017.AS.105-04-2017 11:2605-04-2017 11:26Urząd Gminy WilkołazRDOŚ w Lublinie
26/2016wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa (odbudowa) drogi gminnej Nr 108339L w miejscowości Wilkołaz trzeci na odcinku o dł. 1,530 km"OŚ.6220.11.201605-04-2017 11:2605-04-2017 11:26Urząd Gminy WilkołazWójt Gminy Wilkolaz
1/2017wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa Stacji Bazowej sieci "ORANGE" Nr 86317/95279 ZALESIE GN R82" na działce nr 274, obręb ewidencji gruntów Wilkołaz TrzeciOŚ.6220.1.201705-04-2017 10:2005-04-2017 10:20Urząd Gminy WilkołazOrange Polska S. A.
z 150