Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 298
z 30
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
8/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działKi 39 w miejscowości Ćwiercie”IK-OŚ.6220.5.202312-12-2023 14:2112-12-2023 14:21Urząd Gminy WalceSolarna PV 1 Sp. z o.o.
7/2023Wniosek o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu”IK-OŚ.6220.4.202330-10-2023 10:3130-10-2023 10:31Urząd Gminy WalceMirosław Sieja - Pełnomocnki Gminy Walce
6/2023Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "„Montaż nowej drukarki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w istniejącej hali produkcyjnej na terenie zakładu B+K Polska GmbH spółka komandytowa w Walcach”IK-OS.6220.2.6.202304-10-2023 13:0504-10-2023 13:05Urząd Gminy WalceWójt Gminy Walce
5/2023Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa istniejącej fermy drobiu w Brożcu, gmina Walce"IK-OS.6220.3.6.202304-10-2023 13:0104-10-2023 13:01Urząd Gminy WalceZ upoważnienia Wójta Sekretarz Gminy Walce
4/2023Wniosek o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącej fermy drobiu w Brożcu, gmina Walce”.IK-OS.6220.3.202314-08-2023 13:3914-08-2023 13:39Urząd Gminy Walce*******
3/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej „111_2023_Zabierzów”, o łącznej mocy do 2,0 MW (w etapach, każdy po ok. 1,0 MW) składającej się z paneli fotowoltaicznych, zainstalowanych na konstrukcjach wsporczych wraz z infrastrukturą obejmującą m.in. falowniki, stacje transformatorowe, magazyny energii oraz elementy przyłącza energetycznego do sieci 15 kV"IK-OS.6220.2.6.202305-05-2023 07:2705-05-2023 07:27Urząd Gminy WalceWójt Gminy Walce
2/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej „111_2023_Zabierzów”, o łącznej mocy do 2,0 MW (w etapach, każdy po ok. 1,0 MW) składającej się z paneli fotowoltaicznych, zainstalowanych na konstrukcjach wsporczych wraz z infrastrukturą obejmującą m.in. falowniki, stacje transformatorowe, magazyny energii oraz elementy przyłącza energetycznego do sieci 15 kV"IK-OS.6220.2.202329-03-2023 12:0029-03-2023 12:00Urząd Gminy WalceLAND INVESTMENT Sp. z o.o.
1/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Montaż nowej drukarki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w istniejącej hali produkcyjnej na terenie zakładu B+K Polska GmbH spółka komandytowa w Walcach”.IK-OS.6220.1.202306-03-2023 12:3106-03-2023 12:31Urząd Gminy WalceB+ K Polska Spółka zo.o.
11/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną przy ulicy Eichendorffa w miejscowości Walce”IK-OS.6220.4.6.202206-03-2023 11:5406-03-2023 11:54Urząd Gminy WalceWójt Gminy Walce
12/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rozkochów-Zabierzów”IK-OS.6220.5.6.202206-03-2023 11:5406-03-2023 11:54Urząd Gminy WalceWójt Gminy Walce
z 30