Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 844
z 85
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
5/2017projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obrębu Turowonie dotyczy21-07-2017 08:4721-07-2017 08:47Urząd Gminy SzczecinekE-Projekt
6/2017Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obrębu Turowonie dotyczy21-07-2017 08:4721-07-2017 08:47Urząd Gminy SzczecinekE-Projekt
7/2017projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obrębu Marcelinnie dotyczy21-07-2017 08:4721-07-2017 08:47Urząd Gminy SzczecinekE-Projekt
8/2017Prognoza oddziaływania na środowiskonie dotyczy21-07-2017 08:4721-07-2017 08:47Urząd Gminy SzczecinekE-Projekt
1/2017Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obrębu Gwda Wielkanie dotyczy28-04-2017 09:3628-04-2017 09:36Urząd Gminy SzczecinekE-Projekt
2/2017Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obrębu Gwda Wielkanie dotyczy28-04-2017 09:3628-04-2017 09:36Urząd Gminy SzczecinekE-Projekt
3/2017Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obrębu Parsęckonie dotyczy28-04-2017 09:3628-04-2017 09:36Urząd Gminy SzczecinekE-Projekt
4/2017Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obrębu Parsęckonie dotyczy28-04-2017 09:3628-04-2017 09:36Urząd Gminy SzczecinekE-Projekt
8/2016projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecineknie dotyczy08-12-2016 08:4808-12-2016 08:48Urząd Gminy SzczecinekE-Projekt
9/2016Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek (zmiana zapisów planu)nie dotyczy08-12-2016 08:4808-12-2016 08:48Urząd Gminy SzczecinekE-Projekt
z 85