Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 365
z 37
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
22/2018Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu SulikówUchwała nr XXXVIII/308/1809-05-2018 08:0809-05-2018 08:08Urząd Gminy SulikówRada Gminy Sulików
17/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachGO-OS.6220.7.2017.1216-04-2018 12:3716-04-2018 12:37Urząd Gminy SulikówWójt Gminy Sulików
35/2017Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla obszaru części Gminy Sulików12-04-2018 13:0212-04-2018 13:02Urząd Gminy SulikówWójt Gminy Sulików
34/2017Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla dokumentu "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa-Czarna w Gminie Sulików", w graniach określonych na rysunku12-04-2018 13:0212-04-2018 13:02Urząd Gminy SulikówWójt Gminy Sulików
33/2017Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa-Czarna w Gminie Sulików12-04-2018 13:0212-04-2018 13:02Urząd Gminy SulikówWójt Gminy Sulików
65/2017Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa-Czarna w Gminie SulikówUchwała nr XXXVII/299/1812-04-2018 13:0212-04-2018 13:02Urząd Gminy SulikówRada Gminy Sulików
50/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach23-03-2018 14:4723-03-2018 14:47Urząd Gminy SulikówLafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.
10/2018Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoGO-OS.6220.6.2017.1623-03-2018 14:4723-03-2018 14:47Urząd Gminy SulikówWójt Gminy Sulików
14/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachGO-OS.6220.6.2017.1923-03-2018 14:4723-03-2018 14:47Urząd Gminy SulikówWójt Gminy Sulików
59/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachCJI-DP-WD.712.21.2017.122-03-2018 13:2522-03-2018 13:25Urząd Gminy SulikówPolskie Sieci Elektroenergetyczne S.A
z 37