Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 369
z 37
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
31/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach21-11-2018 09:3821-11-2018 09:38Urząd Gminy Sulików*******
30/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewaID-IR.613.33.2018.125-09-2018 12:0225-09-2018 12:02Urząd Gminy SulikówZarząd Powiatu Zgorzeleckiego
29/2018Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGO-OS.6220.4.2018.504-09-2018 11:4804-09-2018 11:48Urząd Gminy SulikówWójt Gminy Sulików
24/2018Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGO-OS.6220.4.2018.124-05-2018 11:0924-05-2018 11:09Urząd Gminy SulikówWójt Gminy Sulików
17/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachGO-OS.6220.7.2017.1224-05-2018 10:4924-05-2018 10:49Urząd Gminy SulikówWójt Gminy Sulików
22/2018Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu SulikówUchwała nr XXXVIII/308/1809-05-2018 08:0809-05-2018 08:08Urząd Gminy SulikówRada Gminy Sulików
35/2017Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla obszaru części Gminy Sulików12-04-2018 13:0212-04-2018 13:02Urząd Gminy SulikówWójt Gminy Sulików
34/2017Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla dokumentu "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa-Czarna w Gminie Sulików", w graniach określonych na rysunku12-04-2018 13:0212-04-2018 13:02Urząd Gminy SulikówWójt Gminy Sulików
33/2017Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa-Czarna w Gminie Sulików12-04-2018 13:0212-04-2018 13:02Urząd Gminy SulikówWójt Gminy Sulików
65/2017Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa-Czarna w Gminie SulikówUchwała nr XXXVII/299/1812-04-2018 13:0212-04-2018 13:02Urząd Gminy SulikówRada Gminy Sulików
z 37