Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 545
z 55
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
10/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w ŚcigowieOSII.6220.2.202203-06-2022 13:1003-06-2022 13:10Urząd Gminy StrzeleczkiSekretarz Gminy Strzeleczki
11/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji wraz z rozbudową sieci wodociągowej w ŚcigowieOSII.6220.2.202203-06-2022 13:1003-06-2022 13:10Urząd Gminy StrzeleczkiWójt Gminy Strzeleczki
8/2022Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wawrzyńcowice, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskonie dotyczy05-04-2022 14:1405-04-2022 14:14Urząd Gminy StrzeleczkiWójt Gminy Strzeleczki
9/2022Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowiskonie dotyczy05-04-2022 14:1405-04-2022 14:14Urząd Gminy StrzeleczkiWójt Gminy Strzeleczki
4/2022Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa6131.2.1.202224-03-2022 08:4224-03-2022 08:42Urząd Gminy StrzeleczkiWójt Gminy Strzeleczki
3/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/drzewa6131.2.1.202224-03-2022 08:4224-03-2022 08:42Urząd Gminy Strzeleczki*******
110/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/drzewa6131.2.19.202124-03-2022 08:4224-03-2022 08:42Urząd Gminy StrzeleczkiOśrodek Hodowli Zarodowej
6/2022Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa6131.2.19.202124-03-2022 08:4224-03-2022 08:42Urząd Gminy StrzeleczkiWójt Gminy Strzeleczki
119/2021Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew6131.1.26.202124-03-2022 08:4224-03-2022 08:42Urząd Gminy Strzeleczki*******
7/2022Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa6131.2.18.202224-03-2022 08:4224-03-2022 08:42Urząd Gminy StrzeleczkiWójt Gminy Strzeleczki
z 55